ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Аудит


Тема: Аудит аморт.необоротних активів.Порядок аудиту.Задача-розрах.прибутку.№54
Тип: Контрольная работа с практической частью
Дата добавления: 2013-09-12 15:00:34
Автор:
Обьем: 13
Цена: 30 грн.

Содержание:

Питання 8. Порядок розробки планів та програм аудиту
Питання 29. Аудит амортизації необоротних активів
Питання 48. Аудит звіту про фінансові результати
Практичне завдання №
Використані джерела
Практичне завдання №
Умова задачі. Підприємство планує реалізувати 400 виробів. Повна собівартість одного виробу 12 грн. Оптова ціна виробу 15 грн. Розрахувати прибуток від реалізації
Розв’язання. Згідно з умовою задачі № 8 підприємство витратило на виготовлення одиниці продукції 12 грн., а оптова ціна одиниці виробу дорівнює 15 грн. Різниця між оптовою
Витяг з контрольної для ознайомлення
Питання 8. Порядок розробки планів та програм аудиту
Аудиторська перевірка має відповідати загальноприйнятим стандартам, виконуватись ефективно і в межах часу, заданого клієнтом. З цією метою проводять її планування і регулювання
Програма аудиторської перевірки – це основа детального планування часу і витрат
Плани допомагають проводити роботу в межах часу, необхідного клієнту і аудитору, і є підставою для встановлення гонорару. Вони мають бути достатньо детально розроблені, щоб виконавці могли завершити завдання у відносно короткий термін і, таким чином, ефективно розпоряджатися своїм часом
Якщо клієнт використовує комп’ютери, аудиторській групі, можливо, будуть потрібні спеціальні навики. Аудитор повинен володіти достатніми знаннями в комп’ютерній сфері
План аудиту має бути повідомлений аудиторській групі. Графіки, процедури, які необхідно виконати, і тип звіту головного аудитора слід повідомити групі аудиторів на самому початку перевірки. Аудитор повинен обговорити загальну стратегію перевірки з керівництвом клієнта. Деякі деталі планування (чи треба використовувати роботу внутрішніх аудиторів та ін.) необхідно обговорювати і узгоджувати заздалегідь (наперед)
При плануванні вивчаються напрями бізнесу замовника, історія його діяльності, нинішні умови, майбутня перспектива, територіальне розміщення, вид продукції, ринки її збуту, перспективи розвитку виробництва в майбутньому, зміни у структурі виробництва і управління, останні зміни у функціонуванні бухгалтерського обліку, ефективність контролю, сутність облікової політики і сфера облікового ризику, організація аудиту на підприємстві, труднощі в його проведенні. Аудитор повинен мати рівень знань про галузь і підприємство клієнта, який дав би йому змогу визначити операції та.. ПРОДОВЖЕННЯ ТЕКСТУ
Питання 29. Аудит амортизації необоротних активів
До основних засобів належать матеріальні необоротні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або операційний цикл, якщо він довший за один рік). При цьому аудитор керується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Облік основних засобів ведеться на рахунку 10 "Основні засоби", який має дев'ять субрахунків; за дебетом рахунка 10 відображається надходження (придбання) основних засобів, за кредитом — вибуття
Спочатку аудитору слід впевнитися у правильності організації аналітичного обліку і визначити, чи всі основні засоби підприємства закріплено за матеріально відповідальними особами. Джерелами аудиту операцій з обліку основних засобів є первинні документи на їх надходження, вибуття і внутрішнє переміщення (акти приймання-здавання об'єктів, акти на списання, інвентарна картка, картка обліку.. ПРОДОВЖЕННЯ ТЕКСТУ
Питання 48. Аудит звіту про фінансові результати
Аудит фінансової звітності проводиться, з тим щоб визначити, чи дотримано під час складання фінансової звітності в цілому спеціально встановлених критеріїв. Цими критеріями звичайно є загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку
Проводячи аудит фінансової звітності, з самого початку припускають, що ця звітність буде використовуватись різними групами людей і для різних цілей
Зокрема, користувачами фінансової звітності можуть бути:
- кредитори або потенційні кредитори, які використовують фінансову звітність, щоб оцінити ризик, пов'язаний із кредитуванням даного підприємства;
- фінансові аналітики або потенційні інвестори, які оцінюють доцільність інвестування у підприємство;
- банки або спеціальні рейтингові агентства, яких цікавить фінансовий стан підприємства. Працівники даного підприємства, яких цікавить можливість збільшення заробітної плати і стабільність роботи;
- урядові структури, які використовують фінансову звітність для законодавчих чи статистичних цілей
Зрозуміло, що підхід, за якого.. продовження тексту
Практичне завдання №
Умова задачі. Підприємство планує реалізувати 400 виробів. Повна собівартість одного виробу 12 грн. Оптова ціна виробу 15 грн. Розрахувати прибуток від реалізації
Розв’язання. Згідно з умовою задачі № 8 підприємство витратило на виготовлення одиниці продукції 12 грн., а оптова ціна одиниці виробу дорівнює 15 грн. Різниця між оптовою ціною одного виробу і його собівартістю є показник прибутку від реалізації однієї одиниці продукції, тобто прибуток в розрахунку на одиницю продукції становитиме.. ПРОДОВЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВВыводы:


Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь