ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Автоматизація


Тема: Вдосконалення діджиталізації управління бізнес-процесами у компанії ПрАТ «Vodafone-Україна»
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2024-03-20 11:13:39
Автор:
Обьем: 80
Цена: 150 грн.

Содержание:

ВСТУП

1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ  УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ

1.1 Теоретико-методичне підгрунтя дослідження діджиталізації управління бізнес- процесами

1.2 Діджиталізація управління бізнес процесами в компанії

1.3 Формування інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання діджиталізації в Україні

1.4 Інструментарій та технології реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві

2.АНАЛІЗТАОЦІНКА ПОТОЧНОГО  СТАНУДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ  ПІДПРИЄМСТВА ПрАТ «VODAFONE-УКРАЇНА»

2.1 Огляд та характеристика стану управління бізнес-процесами в компанії ПрАТ «Vodafone-Україна»

2.2 Аналіз впливу діджиталізації на розвиток бізнес-процесів компанії ПрАТ «Vodafone-Україна»

2.3 Діагностика проблеми та перешкод діджиталізації бізнес-процесів на підприємстві ПрАТ «Vodafone-Україна»

3. ПРОЄКТ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ  УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В КОМПАНІЇ ПрАТ «VODAFONE-УКРАЇНА»

3.1 Організаційно-економічне та інформаційне забезпечення проекту діджиталізації управління бізнес-процесами ПрАТ «Vodafone-Україна»

3.2 Економічне обґрунтування, що підтверджує ефективність впровадження проекту з удосконалення бізнес-процесів компанії ПрАТ «Vodafone-Україна»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВыводы:

У дипломній роботі  було проведено дослідження теоретичних та практичних аспектів цифрової трансформації управління бізнес-процесами компанії «Vodafone». Головною метою роботи було сформулювати висновки та рекомендації щодо поліпшення діяльності компанії в напрямку діджиталізації бізнес-процесів в компанії.

У першому розділі було проведено дослідження діджиталізації в контексті управління бізнес-процесами є актуальним та важливим напрямком. Впровадження цифрових технологій та інструментів може значно поліпшити ефективність та конкурентоспроможність підприємств, адаптуючи їх до швидкопотокового світу сучасності. Подальші дослідження та впровадження діджиталізації в управління бізнес-процесами є важливим завданням для компаній, особливо в умовах зростаючої конкуренції та швидко змінюючихся технологій. Впровадження діджиталізації вимагає як теоретичного, так і практичного підходу, а також формування відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення та використання інструментарію реінжинірингу бізнес-процесів. Подальше дослідження та розвиток цього напрямку важливі для підприємств, щоб успішно адаптуватись до швидкопотокового світу сучасності та досягти успіху на ринку.

У дипломній роботі було розглянуто методологічні підходи до основ цифрової трансформації бізнесу та проаналізовано практичний досвід впровадження цифрових трансформацій у управлінні бізнесом компаній. Була представлена модель, розроблена видатними людьми яка описує основні етапи процесу цифрової трансформації, а також наведені інструменти, що забезпечують поетапний успіх цього процесу. Досліджено ключові фактори, запропоновані Світовим економічним форумом, які сприяють діджиталізації як самого бізнесу, так і країни в цілому. Також подано основні рекомендації щодо адаптації бізнесу до цифрових перетворень.

 

Отже, цифрова трансформація відіграє важливу роль у розвитку бізнесу. Впровадження процесів діджиталізації дозволяє компаніям оптимізувати існуючі бізнес-моделі, отримувати нові можливості для розвитку, розширювати сферу діяльності та мати інструменти для підвищення ефективності та конкурентоспроможності.

 

У другому розділі дослідження була проведена організаційно-економічна характеристика компанії ПрАТ«Vodafonе-Україна» та здійснений аналіз основної діяльності компанії, оцінка управління бізнесом у контексті цифрової трансформації. Представлена загальна характеристика діяльності компанії та описано асортимент цифрових продуктів та їх особливості. Зазначено, що «Vodafone» змінила свою спрямованість з провайдера традиційних телекомунікаційних послуг на провайдера цифрових послуг, розпочавши свій шлях цифрового перетворення.

 

Виділено широкі можливості для цифрового розвитку «Vodafone» , засновані на її технічних, економічних та конкурентних перевагах. Компанія є лідером на телекомунікаційному ринку за кількістю абонентів та обсягом ринку порівняно з конкурентами, такими як ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Lifecell». «Vodafone» також має значну інвестиційну базу і продовжує зростати та трансформуватися у напрямку цифрової трансформації. Подано стратегію розвитку компанії до 2027 року з урахуванням ключових напрямків цифрової трансформації, в яких вона розвивається, і проведено аналіз результатів розвитку її бізнесу.

 

У дипломній роботі було здійснено аналіз основних фінансово-господарських показників «Vodafone» за період з 2019 по 2021 рік, встановлено, що компанія є фінансово стійкою та має достатні ресурси для подальшого розвитку та цифрової трансформації. Було виявлено, що протягом досліджуваного періоду частка оборотних активів (70,18%) та власного капіталу (18,13%) зменшилися через розширення 4G мережі та запуск нових продуктів, але всі інші досліджувані показники показують позитивну динаміку: необоротні активи (22,17%), виручка від реалізації (16,66%) та валовий дохід (27,73%) зростають. Поточні зобов'язання (5,67%), собівартість продукції (0,3%) та витрати (17,46%) також збільшуються, але з низьким темпом приросту, завдяки високій рентабельності (31,74%). Динаміка основних фінансових показників є високою, що дає «Vodafone» можливість продовжувати рухатися у напрямку цифрової трансформації.

В другому розділі дослідження було виявлено потенційні загрози, які можуть вплинути на розвиток компанії «Vodafone». Серед цих загроз були вказані:

1)Кібербезпека та можливі хакерські атаки, які можуть спричинити втрату даних або порушення роботи систем компанії.

2)Проблеми з обладнанням, можливість його поломки або крадіжки, що може призвести до перерв у наданні послуг.

3)Вплив державної політики та регулювання на ринку телекомунікацій, що може вплинути на стратегічні рішення та обмежити діяльність компанії.

4)Негативний вплив війни, пандемії COVID-19, економічної кризи або нестабільної ситуації в країні на фінансовий стан компанії та попит на її послуги.

5)Конкуренція та недоброчесна конкуренція з боку інших компаній, яка може призвести до втрати ринкової частки або зниження доходів.

6)Обмежений рівень фінансування та притоку інвестицій, що може ускладнити фінансову складову процесу цифрової трансформації.

7)Нестача кваліфікованих працівників та фахівців з цифровими навичками, що може утруднити реалізацію цифрових проектів компанії.

Проте, ці проблеми не є критичними для підприємства, і загроз для бізнес-процесів та процесу діджиталізації є незначними. «Vodafone» має достатні ресурси та базу для успішної цифрової трансформації та представлення диджитал-продуктів на ринку. Розвиток у цьому напрямку сприятиме поступовому переходу до Індустрії 4.0, як для самої компанії, так і для країни в цілому.

 

Третій розділ дослідження пропонує організаційно-економічне та інформаційне забезпечення проєкту діджиталізації управління бізнес-процесами в компанії в контексті формування "Національної стратегії Індустрії 4.0". Ці пропозиції дозволяють сформувати ефективний інструментарій для цифрової трансформації бізнесу компанії.

 

У розділі представлений портфель проєктів, що входять до "Національної стратегії Індустрії 4.0". Зазначено, що цей портфель є необхідним для успішної реалізації та впровадження цифрових технологій у діяльність кожного підприємства країни. Це сприяє наближенню до європейських ринків збуту і робить країну більш привабливою для залучення інвестицій. Розділ також розглядає основні аспекти переходу до Індустрії 4.0, визначає ключові цілі та напрямки процесу діджиталізації.

Таким чином, розділ пропонує конкретні кроки та рекомендації щодо інформаційного забезпечення та організаційно-економічної підтримки проєкту діджиталізації. Впровадження цих заходів дозволить компанії успішно реалізувати цифрову трансформацію та стати конкурентоспроможною на ринку.

В третьому розділі дипломної роботи висвітлені ключові сфери, в яких необхідно проводити процеси цифрової трансформації та використовувати діджитал-технології для ефективної діяльності. З метою адаптації до постійних змін на ринку та переорієнтації галузей на цифрові процеси, компанії-оператори, зокрема «Vodafone», повинні постійно шукати нові шляхи розвитку. Розроблена модель організаційно-економічного та інформаційного забезпечення процесу діджиталізації компанії «Vodafone» надає ефективний інструментарій для розвитку компанії в напрямку цифрової трансформації, що створює додаткову цінність для клієнтів і сприяє більш динамічному та цифровому розвитку підприємства, а також збільшенню лояльності споживачів.

 

У розділі проведено аналіз ефективності діяльності компанії «Vodafone» з 2023 по 2027 рік. Досліджено, що діяльність компанії є досить ефективною, оскільки показник прибутковості річно зростає на 17-19%. Запропонований проєкт цифрової трансформації бізнесу "Star.DocsID" є унікальним та немає аналогів на ринку. Реалізація цього проєкту сприятиме прискоренню процесу діджиталізації бізнесу та розширенню компанії на нові ринки, де надаються діджитал-продукти. Дослідження також показало, що проєкт не має значних ризиків (коефіцієнт варіації складає 1%), має термін окупності близько 3 років і є прибутковим (1,22%). Прогнозована чиста приведена вартість проєкту (NPV) становитиме 1 463 245,8 грн. Щорічно від реалізації продукту "Star.DocsID" компанія «Vodafone» збільшуватиме свій дохід майже на 2%. У результаті успішного запуску проєкту "Star.DocsID" ефективність компанії зростатиме на 1% в рік. Цей унікальний діджитал-продукт має потенціал зменшити витрати та час на цифровий документообіг, що використовується партнерами та клієнтами «Vodafone» у своїй діяльності, порівняно зі звичайними методами і паперовим документообігом.

 

Загалом, запропонована модель організаційно-економічного та інформаційного забезпечення процесу діджиталізації компанії «Vodafone» є ефективною стратегією розвитку в умовах швидкого розвитку цифрових технологій та змін на ринку. Впровадження цієї моделі сприятиме створенню конкретних пропозицій для розвитку компанії в галузі діджиталізації бізнес-процесів та надання додаткової цінності клієнтам, забезпечуючи конкурентоспроможність підприємства.Вернулся в раздел работ Скачать работуУвага! З технічних причин завантаження робіт в автоматичному режимі тимчасово відключено. Ви можете оплатити доступ до робіт, перерахувавши гроші на карту Приватбанку. Для уточнення реквізитів звертайтеся до адміністратора

 

 

 

+380501022921 (Telegram/Viber/WhatsApp) або happy7student@gmail.com

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь