ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Банковское дело


Тема: 161 ДИПЛОМ-Роль НБУ в регулюванні інвестиційних процесів в економіці
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2013-11-02 15:25:02
Автор:
Обьем: 103
Цена: 55 грн.

Содержание:

 

ВСТУП

РОЗДІЛ IТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ НБУ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

  1.  Значення  інвестування  в розвитку економіки України
  2.  Вплив Національного банку України на інвестиційні процеси
  3. Нормативно-правова база регулювання НБУ інвестиційних процесів

Висновки до перого розділу

    

 РОЗДІЛ II АНАЛІЗ ВПЛИВУ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ

    2.1 Аналіз та регулювання НБУ макроекономічних факторів впливу на інвестиційні перетворення

    2.2. РольНБУ у мікроекономічному регулювання інвестиційної активностібанківськихустанов

    2.3Ліквідністьбанківської системи та її роль в залученні іноземних інвестицій

Висновки до другого розділу

 

РОЗДІЛ IIIРЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ШЛЯХІВ ДІЯЛЬНОСТІ НБУ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗМЕНХ ІНВЕСТИЦІЙ

3.1 Фінансування інвестиційних проектів міжнародними фінансовими організаціями в Україні

3.2 Шляхи вирішення проблем регулювання НБУ інвестиційних процесів

     3.3 Перспективи розвитку грошово-кредитного ринку

     3.4 Охорона праці в банківській системі

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

     ДОДАТКИ

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ

         . Роль НБУ в регулюванні інвестиційних процесів в економіці.

         Дипломна робота на здобуття кваліфікації “Економіст” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво» та спеціальністю 8.050105 «Банківська справа». –  Інститут магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ, 2013.

         У дипломній роботі охарактеризовано роль Національного банку України  в регулюванні інвестиційних процесів. Проаналізованосуть грошово-кредитної політики держави та її вплив на інвестиції. Встановлено, що правильне і ефективне використання методів і інструментів грошово-кредитної політики сприяє подальшому збалансуванню грошово-кредитного ринку, налагодженню дієвого контролю за діяльністю комерційних банків, а також зміцненню фінансово-кредитної та банківської системи вцілому.

         Ключові слова:інвестиції, інвестиційний процес, грошово-кредитна система, НБУ, економіка.

         Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій. Роботу викладено на 103 сторінках друкованого тексту, містить 6таблиць, 9рисунківта3сторінок додатків. Список використаної літератури містить 33найменувань.Выводы:

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ

Монетарна або грошово-кредитна політика є одним з інструментів державного регулювання економіки. Саме на цій політиці держави акцентують свою увагу економісти. Грошово-кредитна політика найбільш ефективно і оперативно виконує функції регулювання економічного циклу, попередження та подоланняспадувиробництва.

        Мета грошово-кредитної політики — досягнення на національному ринку рівноваги, що характеризується повною зайнятістю та відсутністю інфляції. Суть цієї політики полягає в регулюванні обсягу грошової пропозиції для стабілізації економіки. Так, під час спаду виробництва монетарна політика зводиться до стимулювання зростання пропозиції грошей (експансивна), а в періоди високої інфляції, навпаки, до її обмеження (рестрикційна).
Головним суб'єктом монетарної політики є Національний банк України ,який здійснює грошову емісію та регулює грошово-кредитну діяльність комерційних банків.
        Грошово-кредитна політика є оперативним і гнучким доповненням політики бюджетної. Світова практика свідчить, що за її допомогою держава впливає на грошову масу та відсоткові ставки, а вони, відповідно, — на споживчий та інвестиційний попит.

        Грошово-кредитна політика ґрунтується на принципах монетаризації і має низку переваг перед фіскальною політикою. Негативні моменти полягають у тому, що ця політика непрямо впливає на комерційні банки з метою регулювання динаміки пропозиції грошей, а тому не може безпосередньо змусити їх зменшувати чи збільшувати кредити.

Головною функцією Центрального банку кожної країни є регулювання грошової маси, забезпечення її відповідності масі товарів і підтримки таким чином стійкої купівельної спроможності грошей, що є дуже важливою умовою нормального функціонування ринкового механізму.

Фінансова політика Центрального банку зумовлена станом економіки. Якщо економічна активність на ринку погіршується і відбувається спад виробництва, скорочення робочих місць Центральний банк робить спробу збільшити грошову масу і кредит. Якщо ж витрати стають загрозливо збитковими, внаслідок чого зростають ціни і вивільняється багато робочих місць, він робить усе можливе, щоб зменшити грошову масу.

Іноземні інвестиції мають велике значення і для соціально-економічного розвитку України. Їх залучення сприятиме подоланню нинішнього спаду виробництва й забезпеченню передумов економічного зростання нашої держави. Враховуючи це, в Україні вже створена і набуває подальшого розвитку і вдосконалення правова база щодо іноземного інвестування. Іноземні інвестиції — це всі види майнових, інтелектуальних та інших цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності згідно з чинним законодавством України.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ II

Отже, як бачимо вплив заходів монетарної політики НБУ на стабілізацію економічної ситуації в Україні відіграє вирішальну роль. Аналіз основних показників діяльності вітчизняної господарської системи дав змогу визначити тісний зв'язок між ефективністю грошово-кредитного регулювання та ростом національної економіки, а також довів тезу про те, що економічне зростання в умовах нестабільності національної грошової одиниці неможливе. Стійкість національної валюти досягається лише при комплексному застосуванні інструментарію монетарної політики та за умов оперативності та точності дії механізмів грошово-кредитного регулювання. Підґрунтям цього є розвиток фінансових інституцій та розгалуженої інфраструктури у вигляді фондового, валютного та інших секторів фінансового ринку за допомогою важелів регулювання економіки НБУ,Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь