ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Банковское дело


Тема: Аналіз валютних операцій ПАТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2012-09-26 20:02:45
Автор:
Обьем: 67
Цена: 35 грн.

Содержание:

 

Вступ

1.Теоретичні аспекти  організації валютних операцій в комерційних банках

1.1 Поняття, економічна сутність та класифікація валютних операцій

1.2. Теоретичні аспекти управління валютною позицією банку.

1.3. Регулювання валютного ринку в Україні

2. Аналіз ефективності управління валютними операціями ПАТ «фінанси та кредит»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ ”Фінанси та кредит”

2.2 Аналіз валютних операцій ПАТ “Фінанси та кредит”

2.3 Структура та динаміка міжнародних розрахунків по експортним та імпортним операціям банку ПАТ “Фінанси та кредит”

3 Шляхи підвищення ефективності валютних операцій ПАТ «Фінанси та кредит»

Висновки

Список літературиВыводы:

 

У даній дипломній роботі були розглянуті основні види і форми валютних операцій, без яких неможливе функціонування сучасного комерційного банку при сьогоднішньому спектрі банківських послуг, що надаються, а також дана характеристика і проведено аналіз валютних операцій на прикладі ПАТ “Фінанси та кредит”  На сучасному етапі спостерігається різноманіття різних видів і форм валютних операцій серед яких найбільш розповсюдженими є наступні: конверсійні операції, кореспондентські відносини з іншими комерційними банками і фінансово-кредитними установами, неторгові операції, міжнародні розрахунки, відкриття і ведення  рахунків в іноземній валюті, залучення і розміщення коштів в іноземній валюті й інші валютні операції. Здійснення валютних операцій неможливо без залучення учасників валютного ринку серед яких найбільш вагомий вплив на валютну політику держави мають центральні банки країн – учасників міжнародного валютного ринку, далі випливають комерційні банки й інші учасники валютного ринку (хеджеры, спекулянти, брокери, арбітражери, інвестори, приватні підприємці, гравці). З найбільш розповсюджених видів валютних операцій є конверсійні операції. Здійснення конверсійних операцій передбачає використання поняття валютного курсу. Валютний курс являє собою ціну одиниці однієї валюти виражену через одиницю іншої валюти. На валютний курс вагомий вплив мають наступні макроекономічні показники держави: внутрішній валовий продукт, промислове виробництво, торгівельний баланс, роздрібні продажі, індекс промислових цін, індекс споживчих цін, рівень безробіття.

Обсяг здійснюваних  валютних операцій залежить від наявності валютної позиції комерційного банку. В даний час установлені наступні нормативи валютних позицій: H13 – не більш 30% від суми регулятивного капіталу, Н13-1 – не більш 20%, Н13-2 – не більш 10 %. На розмір відкритої валютної позиції впливають наступні операції: купівля-продаж наявної і безготівкової іноземної валюти, поточні і термінові операції; одержання (оплата) іноземної валюти у виді доходів або витрат, що відображаються на гривневих рахунках; надходження засобів в іноземній валюті в статутний фонд за умови, що банк несе зобов'язання перед засновниками-нерезидентами в іноземній валюті; погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті, списання яке здійснюється з гривневого рахунка витрат і інші операції з іноземною валютою. Санкції НБУ за порушення нормативів валютних позицій варіюються від листа з зобов'язаннями до позбавлення ліцензії на здійснення валютних операцій.

 Центральні банки держав здійснюють політикові в області регулювання валютних операцій комерційних банків. В Україні таким банком є Національний банк України. Під валютним регулюванням розуміється діяльність країни, спрямована на регламентування розрахунків і порядку здійснення угод з валютними цінностями. Органами валютного регулювання в Україні є: Національний банк України, уповноважені банки, державна податкова адміністрація України, Міністерство зв'язку України, державний митний комітет України. Політика національного банку України в першу чергу спрямована на забезпечення стабільності національної валюти.

Одним з безлічі комерційних банків, яким надана ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій, є ПАТ “Фінанси та кредит”.  У цілому стан ПАТ “Фінанси та кредит” на даний момент можна охарактеризувати як стабільний. Банк робить усе можливе, щоб виправдати надії своїх клієнтів і пропонує їм краще, що є на ринку банківських послуг.

За останні 4 роки чистий прибуток банку зріс більш ніж у 4,5 рази з 416 тис. грн. у 2003 році до 1907 тис. грн. у 2006 році. У планах керівництва банку в 2007 одержати більше 2 млн. грн. чистого прибутку. Основним джерелом доходу банку залишаєтся кредитування юридичних i фiзичних осiб, розміщення депозитів та кредитів в інших комерцiйних банках. Головними складовими прибутку банку залишаються процентні, комісійний доходи, а також доходи по операціях з іноземною валютою. За даними категоріям доходів у 2005 році було отримано 25817,33 тис.грн., 12606 тис. грн., 2188 тис.грн. відповідно. Велику частину клієнтів банку складають фізичні особи-резиденти, далі слідують приватні нефінансові організації й інші суб'єкти домашніх господарств. Незначні частки клієнтів припадають на нерезидентів, фінансових небанківських установ, нефінансових держпідприємств і організацій, некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства.

Капітал   банку  за  станом  на   01.01.2006р. складав 52,3 млн. грн. при нормативі НБУ - 50 522 грн., що більш ніж у 1000 разів більше чим мінімальний розмір, установлений НБУ. Значення показника  адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) за станом на 01.01.2006р. складає 21,68%, що більше ніж у 2 рази  перевищує встановлений норматив НБУ (не менше 10%). Високий рівень платоспроможності на протязі усього 2005 року свідчить про те, що банк має достатньо власних коштів для забезпечення інтересів його кредиторів. Значення показника адекватності основного капіталу за станом на 01.01.2006р. склало 11,2% що перевищіло мінімальний розмір,  встановлений Національним банком України (не менше 4%). Це визначає, що банк має достатній розмір капіталу для здійснення активних операцій у тих обсягах, що існують у дійсності.

Швидко і якісно виконувати обслуговування клієнтів допомагає висококваліфікований персонал і грамотно організована організаційна структура установи. Організаційна структура поділена на 5 рівнів, що свідчить про велику кількість функцій, покладених на співробітників установи. Така кількість рівнів рівномірно розподіляє навантаження на співробітників банку і працівники не переробляють. У структурі активів банку переважають кредити клієнтам (62%), а в структурі пасивів – термінові депозити фізичних осіб (33%).

Необхідність у валютних операціях найчастіше виникає під час виконання 4-го пункту типового зовнішньоторговельного контракту. Від правильної роботи банку залежить своєчасне надходження засобів на розрахунковий рахунок контрагента. При оплаті за поставлену продукцію незалежно від обраної  форми міжнародних розрахунків виникає валютний ризик. Для мінімізації даного ризику виникає необхідність у розрахунку валютної позиції.  Банк, має довгі валютні позиції на 20.04.2005р. по EUR – (+) 477 тис. грн., RUR – (+) 68 тис. грн., і коротку валютну позицію по USD – (-) 4 тис. грн. Доход від валютних операцій складає в середньому 7% від валового доходу банку – 1497,67 тис. грн., а чистий прибуток від операцій з іноземною валютою за останній фінансовий рік склав  близько 2 млн. грн. Відкрито 8  кореспондентських рахунків «ностро» у 8 іноземних банках  Німеччини, Латвії, Киргизії, Росії. Рахунки «лоро» відкриті в українських банках. У структурі міжнародних розрахунків по експортно-імпортних операціях банку за 2004-2006р. переважають банківські перекази, і спостерігається незначне збільшення акредитивної форми розрахунків. В експорті товарів домінує продукція металургійної промисловості і сировина (68%), машинобудування (9%), хімічна і зв'язаних з нею галузей промисловості (4%), харчової промисловості (3%). Найбільш питому вагу в імпорті товарів має продукція паливної промисловості (39%), промислових товарів загального користування (12%), будівельних матеріалів (9%). Загальний обсяг, що надійшов на рахунки валютного виторгу в 2005 р. cклав 2563 тис. дол. США. У порівнянні з даними 2004 р. цей показник виріс на 2740 тис. дол. США або на 130%. Даний приріст відбувся за рахунок залучення в 2005 р. на обслуговування у філію ЗАТ „Укрсплав”.

Вищенаведені  фінансові показники свідчать про те, що ПАТ “Фінанси та кредит” стабільно функціонує і розвивається в умовах перехідної економіки.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь