ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Бухгалтерский учет


Тема: Аудит імпортних операцій
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2013-09-10 19:25:39
Автор:
Обьем: 43
Цена: 35 грн.

Содержание:

Вступ.
Розділ 1.Теоретичні основи організації аудиторської перевірки.
1.1 Характеристика об’єкту аудиту.
1.2 Характеристика нормативних джерел при проведенні аудиту імпортних операцій.
1.3 Характеристика інформаційних джерел для аудиту імпортних операцій.
1.4 Основні питання та завдання аудиту імпортних операцій.
1.5 Послідовність та етапи проведення аудиторської перевірки імпортних операцій.
Розділ 2. Методика проведення аудиторської перевірки імпортних операцій.
2.1 Методи збору аудиторських доказів.
2.2 Опис альтернативних облікових рішень по імпортних операціях.
2.3 Вивчення системи обліку імпортних операцій.
2.4 Вивчення системи контролю за проведенням імпортних операцій
2.5 Класифікатор можливих порушень в системі контролю за проведенням імпортних операцій
Розділ 3. Підсумкові документи аудитора.
3.1.Автоматизовані дані по робочій документації аудитора. Опис обробки документів за допомогою комп’ютерної техніки.
3.2. Опис підсумкових документів аудиту.
3.3. Угрупування результатів аудиторської перевірки для роботи в аудиторській фірмі. Підготовка архіву, строки зберігання.
Висновки та пропозиції. Висновки по темі, що зробили, побажання викладачу.
Список використаної літературиВыводы:

Імпортна операція - комерційна діяльність, що пов'язана з закупівлею та ввезенням в Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх наступної реалізації на внутрішньому ринку або використання у виробничо-господарській діяльності.
Українські підприємства відповідно до чинного законодавства можуть ввозити з-за кордону необоротні засоби, матеріали, сировину, товари та інші товарно-матеріальні цінності щодо яких немає обмежень.
Інформація про проведення імпортних операцій знаходить відображення в багатьох документах, які аудиторі слід перевірити під час проведення аудиторського дослідження. Зокрема це: договори та контракти, заключні з іноземними постачальниками; вантажно-митні декларації; рахунки; виписки банку; довідки бухгалтерії; журнал-ордер №6, №2, №8, 11, 15 ; Головна книга; Баланс.
Взаємовідносини між постачальниками та підрядчиками, у тому числі й іноземними, регулюються договорами (контрактами). Тому насамперед потрібно перевірити наявність і правильність оформлення договорів, їх відповідність типовим формам, своєчасність укладення, а також наявність додаткових погоджень щодо зміни цін, товарів та інших умов, графіків постачання і виконання робіт та інше.
У ТОВ “Лан” Великобагачанського району синтетичний облік імпортних товарів ведеться на рахунку 28 “Товари". Імпортні товари відображаються в обліку з моменту їх одержання за купівельними або продажними цінами в залежності від місця їх зберігання, тобто за обліковими цінами.
Для розрахунків з іноземними постачальниками за придбані товари у ТОВ “Лан” використовується пасивний рахунок 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками". Облік по цьому рахунку ведуть паралельно в національній та іноземній валюті. За умови наступної оплати імпортної поставки грошовими коштами цей рахунок є монетарною статтею, у зв'язку з чим слід пам'ятати про необхідність визначення в бухгалтерському обліку курсової різниці на дату балансу та на дату здійснення операції. За умови зростання курсу іноземної валюти така курсова різниця відображається на рахунку 945 "Втрати від операційної курсової різниці", а за умови зменшення курсу іноземної валюти, в якій обліковується заборгованість - на рахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці" з подальшим відображенням у складі фінансових результатів на рахунку 791 "Результат основної діяльності".
Під час проведення аудиту імпортних операцій можуть бути виявлені: неоприбуткування придбаних товарно-матеріальних цінностей, підвищення вартості придбаних товарів, списання одержаних товарів на рахунки виробництва без попереднього їх відображення на рахунках 20, 21, 22; оприбуткування менш цінних матеріальних цінностей та привласнення дефіцитних, більш якісних; невідповідність даних синтетичного і аналітичного обліку зобов’язань; приховування зобов’язань шляхом відображення у Балансі згорнутого залишку замість розгорнутого; неправильне визначення зобов’язань у зв’язку з коливанням курсу валют на дату складання балансу при розрахунках в іноземній валюті.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь