ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Бухгалтерский учет


Тема: Аудит забезпечення майбутніх витрат і платежів на підприємстві
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2013-09-10 19:32:23
Автор:
Обьем: 33
Цена: 35 грн.

Содержание:

Зміст.
Розділ 1.Теоретичні основи організації аудиторської перевірки.
1.1 Характеристика забезпечення майбутніх витрат і платежів аудиту.
1.2 Характеристика нормативних джерел по проведенню аудиту.
1.3 Характеристика інформаційних джерел для аудиту по забезпеченню майбутніх витрат і платежів.
1.4 Основні питання та завдання аудиту по забезпеченню майбутніх витрат і платежів .
1.5 Послідовність та етапи проведення аудиторської перевірки забезпечення майбутніх витрат і платежів
Розділ 2. Методика проведення аудиторської перевірки
2.1.Методи збору, проведення, організації аудиторських доказів (первинні аудиторські докази. 2-го рівня)
2.2. Опис альтернативних облікових рішень по перевірці забезпечення майбутніх витрат і платежів .
Вивчення стану обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів на підприємстві. Додаток : перелік основних питань про облікову політику по забезпеченню майбутніх витрат і платежів. Робочі документи аудитора з питань основних економічних процесів діяльності підприємства.
2.3.Вивчення системи обліку по забезпечення майбутніх витрат і платежів.
2.4.Вивчення системи контролю по забезпечення майбутніх витрат і платежів. Запитання аудитора, тести систематизації обліку контролю, програма аудиту забезпечення майбутніх витрат і платежів - загальний план, договір, відомість відхилень, по даних аудитора і обліку.
2.5.Класифікатор можливих порушень в системі контролю аудиторської перевірки за забезпеченням майбутніх витрат і платежів. Порушення які виділяємо в бухгалтерському обліку, податковому, перед контрольно-ревізійними органами.
Розділ 3. Підсумкові документи аудитора.
3.1.Автоматизовані дані по робочій документації аудитора. Опис обробки документів за допомогою комп’ютерної техніки.
3.2. Опис підсумкових документів аудиту. Види аудиторських висновків за міжнародними нормами.
3.3. Угрупування результатів аудиторської перевірки для роботи в аудиторській фірмі. Підготовка архіву, строки зберігання.
Висновки та пропозиції. Висновки по темі, що зробили, побажання викладачу.Выводы:

Об’єктом аудиторської перевірки є забезпечення майбутніх витрат і платежів на прикладі СТОВ “Хорошківське”.
В досліджуваному підприємстві джерелами фінансування майбутніх витрат і платежів можуть виступати: резерв на сплату відпусток працівникам; додаткове пенсійне забезпечення; забезпечення гарантійних зобов’язань; забезпечення інших витрат і платежів пов’язаних із сезонністю виробництва.
Основними нормативними проведення аудиту є: Закон України про аудиторську діяльність; Закон України про бухгалтерській облік і фінансову звітність в Україні; Національні нормативи аудиту; Лист НБУ “Щодо проведення аудиторської перевірки відповідно до М(С)БО, П(С)БО 11 “Зобов’язання” та інші передбачені законодавством.
Інформаційним джерелом є: розрахунково - платіжні відомості з оплати праці, розрахунки до органів СС, ПФ, накладні на відпуск продукції на гарантійний ремонт, рахунки – фактури та інша первинна документація; журнал – ордер №12,Головна книга, Баланс, примітки до річної фінансової звітності – VII ”Зобов’язання” та інші.
Основними завданнями аудиту є: контроль за цільовим використанням коштів, перевірка узагальнення інформації про наявність та рух коштів зарезервованих у встановленому порядку; чітке документування операцій та контроль за віднесенням до затрат виробництва; перевірка синтетичного і аналітичного обліку та звітності тощо.
Організація аудиту об’єкту здійснюється поетапно: складання плану аудиту; перевірка системи обліку і контролю; аналітична перевірка фінансової звітності; вибіркове обстеження – одержання аудиторських свідчень; огляд звітності; аудиторський висновок.
Застосовувались методи збору аудиторських доказів: спостереження за інвентаризацією або участь уній; спостереження за виконанням господарських операцій або бухгалтерських операцій; усне опитування; одержання письмових підтверджень; перевірка документів; арифметичних розрахунків; проведення аналізу.
Аудит здійснюється на основі договору.
В процесі аудиту аудитор керувався програмою аудиту, планом аудиту, запитальником аудитора, класифікатором можливих порушень, склав відомість порушень при заповненні документів.
В процесі перевірки з’ясовано, що для узагальнення інформації по забезпеченню майбутніх витрат і платежів, згідно облікової політики застосовується рахунок 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” та відповідно субрахунки 471; 472; 473; 474. По кредиту – нарахування резервів, по дебету використання, зменшення. Облікові операції відображено у звітності.
Автоматизований аудит здійснюється на основі програм, які використовував аудитор згідно національного нормативу аудиту 30 “ Використання комп’ютерів в аудиті”.
Виявлені помилки відображено в умовно – позитивному висновку аудиту, який разом із іншими результативними матеріалами здано в архів на зберігання та один екземпляр передано СТОВ “Хорошківське”.
Термін зберігання від 3 до 5 років.
Побажання викладачу: об’єктивно оцінити позитивні і негативні аспекти в дослідженні даної теми, вказати на недоліки, зробити зауваження і оцінити роботу.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь