ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Бухгалтерский учет


Тема: ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ТОВ „ЛУТУГИНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ”
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2012-09-24 14:30:23
Автор:
Обьем: 38
Цена: 35 грн.

Содержание:

 

Вступ

1. П(С)БО та загальні положення щодо обліку фінансових результатів

2. Порядок формування фінансових результатів по видам діяльності

3. Бухгалтерський облік фінансових результатів

4. Відображення фінансових результатів у звітності підприємства

5. облік фінансових результатів на ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів”

Висновки

Використана література

ДодаткиВыводы:

 

Методичні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід».

Дохід признається під час збільшення активу чи зменшення зобов’язань, що зумовлює збільшення власного капіталу (крім взносу учасників) за умовою, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Непризнаються доходами, що надійшли в касу чи на рахунок підприємства у банку від інших осіб:

– сума ПДВ, акцизів, інших податків та обов’язкових платежів, що підлягають перерахунку в бюджет та внебюджетні фонди;

– сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

– надходження, що належать іншим особам;

– надходження від первісног розміщення цінних паперів.

Доходи класифікуються в залежності від виду господарської діяльності підприємства. Діяльність підприємства поділяється на звичайну та надзвичайну.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку основну діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують чи які з’являються внаслідок здійснення такої діяльності.

Надзвичайною діяльністю вважають такі операції чи подіїї, які відрізняються від звичайної діяльності і при яких не припускається, що вони будуть повторюватися періодично чи в кожному наступному звітному періоді.

Звичайна діяльність підприємства має розподіл на операційну, фінансову та інвестиційну.

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру та складу власного та позичкового капіталу підприємства. Інвестиційною діяльністю вважають придбання та реалізацію тих необігових активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Признані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за наступними групами:

– дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

– інші операційні доходи;

– фінансові доходи;

– інші доходи;

– надзвичайні доходи.

Дохід відображається в бухгалтерському обліку по сумі справедливої вартості активів, які отримані чи підлягають отриманню.

Для обліку на підприємствах усіх видів доходу застосовуються рахунки класу 7.

Для обліку фінансових результатів підприємства використовується рахунок 79 “Фінансові результати”.

Для відображення виручки від реалізації, нарахованої чи отриманої підприємством в звітному періоді, використовується рахунок 70 “Доходи від реалізації”. Синтетичний та аналітичний облік доходів від реалізації відображається в Журналі 7.

Для обліку інших доходів операційної діяльності передбачне синтетичний рахунок 71 “Інший операційний дохід”. Синтетичний та аналітичний облік інших доходів оперційної діяльності ведеться а Журналі 5.

Для обліку доходів фінансової діяльності передбачені такі рахунки, як 72 “Дохід від участі в капіталі” та 73 “Інші фінансові доходи”.

Рахунок 72 “Дохід від участі в капіталі” використовується для відображення прибутку, отриманого від інвестицій в асоцюйовані та сумісні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Рахунок 73 “Інші фінансові доходи” використовується для відображенні дивідендів, відсотків та інших доходів, отриманих від фінансових інвестицій (крім доходів, що враховуються за методом участі в капіталі).

Синтетичний та аналітичний облік облік доходів від фінансової діяльності ведеться в Журналі 6.

Для обліку доходів від інвестиційної діяльності передбачено часовий рахунок 74 “Інші доходи”. Синтетичний та аналітичний облік доходів інвестиційної діяльності ведеться в Журналі 6.

Для обліку доходів в результаті надзвичайних подій чи операцій застосовується часовий рахунок 75 “Надзвичайні доходи”. Синтетичний та аналітичний облік надзвичайних подій ведеться в Журналі 6.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь