ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Бухгалтерский учет


Тема: ЗВІТ з переддипломної практики студента ОКР «спеціаліст» спеціальності «Облік і аудит»
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2013-12-08 15:09:04
Автор:
Обьем: 75
Цена: 35 грн.

Содержание:

  

Вступ

РОЗДІЛ 1. Організація обліку та контролю на підприємстві «Моторвагонне депо ст. Фастів»

1.1.         Загальна характеристика Моторвагонного депо ст. Фастів

1.2.         Організація обліку і контролю на підприємстві

1.3.         Організація документації та документообів

1.4.         Організація обліку основних засобів

1.5.         Організація обліку запасів

1.6.         Організація обліку праці та її оплати

1.7.         Організація обліку касових операцій

1.8.         Організація звітності на підприємстві

РОЗДІЛ 2.Організація аналітичної роботи на підприємстві та проведення аудиту його фінансово-господарської діяльності

2.1. Аналіз фінансових результатів

2.2. Аналіз експлуатаційних витрат

2.3. Аналіз ліквідності активів підприємства

2.4. Аналіз динаміки обсягу і структури основних засобів депо

2.5. Аналіз використання основних засобів в депо

2.6. Аналіз виконання ремонтів основних засобів

РОЗДІЛ 3. Інформаційні системи обліку

3.1. Технологія введення інформації з первинних документів в автоматизовану систему бухгалтерського обліку (АСБО ФОБОС)

3.2. Автоматизація обліку основних засобів

Висновки

Список використаних джерел

 Выводы:

 

Під час проходження практики в Моторвагонному  депо ст. Фастів були поглиблені та закріплені теоретичні знання, уміння та навички з бухгалтерського обліку та аудиту.

       Моторвагонне  депо ст. Фастів є відокремленим підрозділом Державного територіально-галузевого об’єднання  “Південно-Західна залізниця» та підпорядковується Галузевій службі моторвагонного господарства.

       Ведення бухгалтерського обліку організовано бухгалтерією депо з дотриманням принципів, установлених Законом про бухгалтерський облік та спрямоване на надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і результати діяльності підприємства.

Бухгалтерський облік ведеться на підприємстві безперервно з дня реєстрації підприємства, з використанням АСБО «ФОБОС».

Моторвагонне  депо ст. Фастівкеруючись діючим законодавством України та Положенням про Моторвагонному  депо ст. Фастів, складає та подає фінансово–економічну звітність в обсязі та у строки,  встановлені Південно–Західною залізницею. Звітність акумулює дані по всьому підприємству чи певних його сферах за певний проміжок часу і дозволяє забезпечити інформаційні потреби користувачів.

Проведений аудит стану обліку та відповідності фінансової звітності свідчить про те, що методика і організація обліку на підприємстві повністю відповідає діючому законодавству та прийнятій обліковій політиці підприємства.

Проведений аналіз фінансового стану підприємства свідчить про те, що фінансовий стан Моторвагонному  депо на момент дослідження характеризується як стійкий, по результатах діяльності 2009-2010 років отриманий прибуток не отриманий.

Резервами покращення фінансового стану депо, згідно виконаного дослідження можна розглядати:

-                     нарощення в структурі активів частки оборотних активів з метою зниження ризику компенсації авансованого капіталу;

-                     зниження рівня кредиторської заборгованості шляхом по внутрішніх розрахунках;

-                     залучення довгострокових кредитних ресурсів як джерел позичкового капіталу, плата за які є нижчою, як по короткостроковому кредитуванні;

-                     постійний контроль за  кредиторською заборгованістю і не використання її як способу поповнення обігових засобів, так як даний грошовий потік може виявитися непередбачувано дорожчим із-за претензій контрагентів;

-                     нарощення власних обігових коштів;

-                     з метою покращення фінансового стану підприємства за критерієм співвідношення залучених і власних коштів, підприємству необхідно нарощувати власний капітал для зменшення ризику втрати фінансової стійкості (що можливо за рахунок прибутку).

 

 

 Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь