ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Бухгалтерский учет


Тема: Облік товарів па підприємстві та шляхи його удосконалення
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2016-06-16 19:53:11
Автор:
Обьем: 60
Цена: 35 грн.

Содержание:

 

Вступ

Розділ 1. Законодавчо-нормативні та теоретичні основи обліку товарів

1.1. Законодавчо-нормативні основи обліку товарів

1.2. Теоретичні основи обліку товарів

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

Розділ 3. Облік товарів на підприємстві та шляхи його удосконалення

3.1. Первинний облік руху товарів

3.2. Синтетичний та аналітичний облік руху товарів

3.3. Шляхи удосконалення обліку товарів на підприємстві

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 Выводы:

 

Товарні операції для торговельного підприємства є основною статтею оборотних коштів, за рахунок яких у процесі торговельної діяльності (обігу) під­приємство отримує прибутки, які є метою та осно­вою життєдіяльності будь-якого підприємства, тож оперативний та достовірний їх облік та аналіз на під­приємстві є невід’ємною частиною управління під­приємством, без якого неможливе досягнення цілей підприємства.

Облік  процесу реалізації в торгівлі в даній роботі вивчений на прикладі і по фактичним даним ТОВ «Епіцентр К».

 Бухгалтерський облік на ТОВ «Епіцентр К» здійснюється з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, а також інших законодавчих і нормативних актів щодо ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.

Методологія обліку товарів визначена Положен­ня (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Зокрема, П(С)БО 9 «Запаси» визначає методоло­гічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності.

Відповідно до сучасних підходів до організації бухгалтерського обліку і звітності розроблені і зат­верджені новий План рахунків та Інструкція № 291.

Облік товарів здійснюється на підставі П(С)БО 9, згідно з пунктом 6 якого товари - це матеріальні цінності, що придбані (отримані) і утримуються підприємством у цілях подальшого продажу.

Первинний облік товарів ведеться в накладних, рахунках, податкових накладних. Аналітичний облік ведеться за кожним видом товару в картках складського обліку. Для синтетичного обліку використовується рахунок 28 «Товари»  із застосуванням субрахунків: 281 «Товари на складі»; 282 «Товари в торгівлі»; 283 «Товари на комісії»; 284 «Тара під товарами»; 285 «Торговельна націнка».

По дебету субрахунків 281 - 284 відображається збільшення кількості товарів та їх вартості, по кре­диту - зменшення. Прибуткуються товари відповідно до нової сис­теми бухгалтерського обліку за первісною варті­стю, у той час як раніше оприбуткування здійсню­валося за купівельною вартістю.

З метою удосконалення обліку товарів на підприємстві  рекомендується вико­ристання інформаційних технологій радіочастотної ідентифікації, ОРБ-навігації, системи міжбанківських переказів у системі обліку торго­вельної діяльності дозволяють значно скоротити кількість обслу­говуючого та управлінського персоналу. Відпадає необхідність утри­мувати в штаті торговельного підприємства касирів, торговельних асистентів, працівників складу та гаражу. Оскільки вся первинна інформація збирається повністю автоматизовано (автоматично), є мож­ливість часткової відмови від складання паперових первинних доку­ментів, зокрема: розрахункових документів, документів з руху товарів у торговельному закладі, подорожнього листа транспортного засобу тощо.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь