ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Бухгалтерский учет


Тема: . БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2018-07-09 21:44:14
Автор:
Обьем: 64
Цена: 35 грн.

Содержание:

Вступ………………………………………………………………………….….2

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади бухгалтерського обліку надходження та використання виробничих запасів

1.1. Економічна сутність, оцінка та класифікація виробничих запасів…..….5

1.2. Огляд нормативно-правових документів та літературних

джерел щодо обліку операцій із надходження та використання

 виробничих запасів………………………………………………………….…15

РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК надходження та використання виробничих запасів

2.1. Організація обліку та документального оформлення

операцій із надходження та використання виробничих запасів……….…….21

2.2. Синтетичний і аналітичний облік операцій із надходження

та використання виробничих запасів…………………………………..………33

2.3. Відображення інформації про виробничі запаси у

фінансовій звітності …………………………………………………………….41

РОЗДІЛ 3. Напрями вдосконалення обліку операцій із надходження та використання виробничих запасів

3.1. Шляхи вдосконалення обліку операцій із надходження та

використання виробничих запасів……………………………………………..44

3.2. Автоматизований облік виробничих запасів на підприємстві…………..49

Висновки………………………………………………………………………..53

Список використаних джерел……………………………………………….55

 Выводы:

За результатами дослідження методики та організації бухгалтерського обліку виробничих запасів на підприємстві були зроблені наступні висновки.

1. Здійснення виробничо-господарського процесу на будь-якому підприємстві, яке займається створенням матеріальних благ, неможливо уявити без виробничих запасів, основною метою придбання й утримання яких є задоволення потреби, що виникає в процесі виробництва в придбаних запасах (сировині, матеріалах, купівельних напівфабрикатах, паливі, тарі, тарних матеріалах, запасних частинах для ремонту, малоцінних та швидкозношувальних предметах тощо).В ході проведеного дослідження нами розглянуто економічну сутність виробничих запасів, їх оцінку та класифікацію.

2. Опрацювавши основні нормативно-правові документи, що здійснюють регламентацію бухгалтерського обліку виробничих запасів на підприємстві визначено, що дані документи мають більш загальний характер, і окремі важливі питання бухгалтерського обліку даного об’єкта в них викликають праксеологічну неузгодженість, зокрема існують відмінності між порядком оцінки виробничих запасів за вимогами П(С)БО та МСФЗ. Окрім того нами запропоновані рівні нормативно-правового регулювання обліку виробничих запасів. За результатами проведеного огляду довідкової, навчальної та наукової літератури щодо теми дослідження, нами виділено основні проблемні питання стосовно обліку, аналізу та аудиту використання виробничих запасів, а саме: дефініції поняття «виробничі запаси»; ідентифікація складових виробничих запасів та розробка раціональної їм класифікації; визначення основних положень та засад організації обліку та документального оформлення надходження та вибуття виробничих запасів; вдосконалення порядку відображення операцій із використанням виробничих запасів на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності; дослідження організаційних та методичних підходів до аналізу, аудиту та внутрішнього контролю операцій із використанням виробничих запасів.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь