ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Делопроизводство


Тема: Автобіографія.Розписка.Переклад слів № 57
Тип: Контрольная работа с практической частью
Дата добавления: 2013-09-12 15:08:04
Автор:
Обьем: 10
Цена: 30 грн.

Содержание:

озділ 1. Написати автобіографію
Розділ 2. Навести зразок розписки про одержання грошей
Розділ 3. Перекласти прийменникові сполучення
українською мовою
Розділ 4. Передати словами числові позначення
Список використаної літератури
Витяг з контрольної
Розділ 3. Перекласти прийменникові сполучення
українською мовою
Прийти по делу.прийти у справі
По собственной воле. за власним бажанням
При любой погоде.за будь-якої погоди
Розділ 4. Передати словами числові позначення
1⁄2 - половина;
1⁄3 – третина;
Витяг з контрольної для ознайомлення
Вступ
Українська мова - національна мова українського народу. У сучасному світі налічується майже шість тисяч мов, Наша, українська, як і будь-яка інша, посідає своє унікальне місце. У мові нація залишає всю свою історію, свій всебічний багатовіковий досвід, здобутки культури, світоглядні ідеї, свою самобутність. Мова кожного народу є витвором багатьох поколінь
Мова є засобом комунікації, інструментом порозуміння між людьми, спілкуванням між народами. Адже у процесі суспільної діяльності люди мають постійну потребу вступати в різні стосунки з іншими людьми, погоджувати з ними свої дії, ділитися власним досвідом і запозичати собі досвід інших, давати поради й розпорядження або одержувати їх. Без мови не може існувати будь-яке виробництво, не може розвиватися наука, техніка, культура, мистецтво, преса, радіо і телебачення
Мова є також знаряддям формування і вираження думки, основою духовності народу, мідного і надійною опорою самоусвідомлення собистості, імпульсом до творчого самовираження людини не тільки в національній культурі, а й у культурах інших країн
Сучасна людина не може обійтися без знань про порядок складання простих документів, таких як розписка щодо надання грошей або матеріальних цінностей як позику іншій особі, повинна вміти написати свою автобіографію, знати правила орфографії і пунктуації
В контрольній роботі виконані завдання згідно з варіантом
Розділ 1. Написати автобіографію
Автобіографія - це документ, що містить опис життя та діяльності особи і складається нею самою. Автобіографія пишеться в довільній формі, проте існують її обов'язкові реквізити (складові частини), а саме:
- назва виду документа (автобіографія);
- прізвище, ім'я, по батькові автора (у називному відмінку);
- дата і місце народження (число.продовження тексту роботи
Автобіографія
Я, Гродзицька Олена Іванівна, народилася 25 грудня 1983 року в м.Балаклія Харківської області. У 1990 році переїхала з батьками до Києва і пішла до школи. Закінчила школу у 2000 році. У 2003 році закінчила трирічні державні курси англійської.. ПРОДОВЖЕННЯ ТЕКСТУ РОБОТИ
Розділ 2. Навести зразок розписки про одержання грошей
Розписка — це письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, — передання й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей. До розписки входять такі реквізити:
1. прізвище, ім'я, по-батькові та посада того, хто дає розписку;
2. посада, прізвище, ім'я та по батькові того, кому дається розписка;
3. У чому конкретно.. продовження тексту роботи
Розписка
Я, Гродзицька Олена Іванівна, отримала від Колісніченко Вікторії Львівни 300 (триста) гривень
Зобов'язуюсь повернути цю суму до.. продовження тексту
Розділ 3. Перекласти прийменникові сполучення
українською мовою
Прийти по делу.прийти у справі
По собственной воле.. за власним бажанням
При любой погоде.за.. продовження перекладу
Розділ 4. Передати словами числові позначення
1⁄2 - половина;
1⁄3 – третина;
1⁄4 – чверть;.продовження роботиВыводы:


Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь