ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Делопроизводство


Тема: Вдосконалення документаційного забезпечення установи на основі інформаційних технологій
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2012-09-24 14:30:24
Автор:
Обьем: 39
Цена: 35 грн.

Содержание:

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти організації документаційного забезпечення

1.1.        Аналіз категоріально-понятійного апарату дослідження

1.2.        Документаційне забезпечення діяльності установи

1.3. Документаційне забезпечення установи: сутність, структура, механізм, проблеми

Розділ 2.  Шляхи вдосконалення документаційного забезпечення установи на основі інформаційних технологій

2.1. Аналіз стану організації документаційного забезпечення діяльності

2.2. Модель документаційного забезпечення

2.3. Апробація даної моделі

Висновок

Використана літератураВыводы:

 

Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення.

Було з’ясовано, що діяльність управлінських працівників пов’язана з діловодством - створенням, прийманням-передаванням, зберіганням, опрацюванням документів. Раціональна організація діловодства дає змогу забезпечити ефективний обмін інформацією на підприємстві і прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Діловодство є сферою практичної діяльності, що документально забезпечує функціонування кожного державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Діяльність управлінських працівників пов’язана з діловодством - створенням, прийманням-передаванням, зберіганням, опрацюванням документів. Раціональна організація діловодства дає змогу забезпечити ефективний обмін інформацією на підприємстві і прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Діловодство – це діяльність управлінських працівників щодо створення документів та організації роботи з ними.

Було доведено, що основною функцією діловодства підрозділів і працівників є організація раціонального документообігу, що передбачає організацію руху документів з моменту їх одержання або створення до завершення виконання або відправлення. Правильна організація документообігу сприяє оперативному проходженню документів в апараті управління, позитивно впливає на управлінський процес у цілому.

Шляхами  вдосконалення  процесів  роботи  з  документами ЛОДА є:

- повна автоматизація та комп’ютеризація діловодних процесів, що  дозволить  уніфікувати  технології  в  організації  роботи  з документами , прискорити  процеси  обробки, пошуку, зберігання  та  передавання  інформації; 

- спрощення та повна уніфікація і стандартизація в оформленні документів та їх  елементів, вироблення  єдиних  науково  обгрунтованих   правил  підготовки  та  оформлення  документів. Адже при докладному розгляді та порівнянні оформлення однойменних документів споріднених установ чи навіть в рамках однієї організації можна спостерігати досить істотні відмінності;

-    вдосконалення  переліку  документів  галузі, що  дасть  можливість уявити  обсяг   і  склад  документаційної  діяльності , виробити  єдині  вимоги  до  оцінювання  документів;

-   раціоналізація  документування, тобто  створення  документів  з  більшою  інформаційною  місткістю.

Забезпечити високий рівень документування управлінської інформації  дозволяє застосування норм національного стандарту на організаційно-розпорядчу документацію, збірників уніфікованих форм на цю та іншу управлінську документацію. Раціональним є застосування електронних шаблонів видів документів, які створюють у діяльності органів місцевого самоврядування, що дозволяє підвищити рівень складення текстів, оформлювання інших реквізитів документа, уніфікувати та прискорити процес підготовки службових документів. Важливим є вирішення питання щодо раціонального та оперативного проходження документів в апараті ради, оптимізації маршруту руху яких сприятиме чітке розмежування компетенції між головою органу самоврядування та його заступниками, керівниками й заступниками відділів, працівниками служби документаційного забезпечення. Одним з важливих напрямів діяльності в службі документаційного забезпеченняє контроль виконання документів, належне організування якого у кінцевому підсумку забезпечить реалізацію інтересів територіальної громади.

Основними перспективними напрямами документаційного забезпечення  діяльності ЛОДА слід вважати: використання електронних інфор­маційних ресурсів, зокрема веб-ресурсів органів державної влади в діяльності органів місцевого самоврядування, а також засобів Інтернет, зокрема в роботі зі зверненнями громадян, забезпечення прозорості функціонування ради та її зв’язку з територіальною громадою шляхом розміщення на сайті ради необ­хід­них організаційних та розпорядчих документів; проведення перевірок стану документаційного забезпечення  діяльності органів місцевого самоврядування з боку державних архівів облас­тей, систематичне консультування ними служб документаційного забезпечення  органів місцевого само­врядування та проведення занять з їх персоналом з питань організації діловодства та роботи архівних підрозділів; застосування норм національного стандарту ДСТУ 4423:2005 «Інформація та документація. Керування докумен­таційними процесами».Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь