ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Дизайн


Тема: Методи використання орнаменту у дизайнерській діяльності (на прикладі проектування календаря)
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2013-10-18 20:16:38
Автор:
Обьем: 82
Цена: 55 грн.

Содержание:

 

Вступ

Розділ І. Історико-теоретичні проблеми використання старовинного орнаменту в дизайнерській діяльності

1.1. Історичні основи виникнення та подальший розвиток орнаменту в світовій культурі

1.2.Теоретичні питання створення орнаментальної композиції

1.3. Особливості застосування і використання орнаменту в сучасній дизайнерській діяльності

Висновки до першого розділу

Розділ ІІ. Особливості, принципи і методи використання старовинного орнаменту в дизайнерській діяльності у процесі проектування календаря

2.1.  Визначення принципів і методів  використання старовинного орнаменту в дизайнерській діяльності

2.2.  Розробка дизайн-концепції календаря з використанням методів використання старовинного орнаменту в дизайнерській діяльності

2.3. Особливості впровадження техніки безпеки праці,  принципів і методів використання старовинного орнаменту в дизайнерську практику

Висновки до другого розділу

Розділ ІІІ. Методичні рекомендації з використання старовинного орнаменту в дизайнерській діяльності

3.1. Методичні рекомендації для майбутніх дизайнерів з використання орнаменту в дизайнерській діяльності

3.2. Організація занять для майбутніх дизайнерів з використанням принципів і методів використання орнаменту в дизайнерській діяльності

Висновки до третього розділу

Висновок

ЛітератураВыводы:

 

Таким чином, у процесі написання магістерської роботи були виконані завдання, поставлені на її початку.

Розглянуто історико-теоретичні проблеми використання старовинного орнаменту в дизайнерській діяльності. Відзначено, що дизайн - це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їх комплексів і систем, орієнтованого на досягнення якнайповнішої відповідності створюваних об'єктів і середовища в цілому можливостям і потребі людини, як утилітою, так і естетичним.

Орнамент є одним із розповсюджених видів композиційної побудови, який використовується при оздобленні. На формування орнаменту безпосередньо має вплив культура і художні традиції людини. В орнаменті, як ні в якому іншому виді композиції, можна прослідкувати дію таких композиційних засобів, як статистика і динаміка, контраст і нюанс, симетрія і асиметрія, метр і ритм, і переконатися в їх виразних можливостях. Орнаментальні композиції багаті за своїм значенням і мають багато смислових функцій - звичаєву, символічну, утилітарну, стилістичну.

Орнамент виявляє відношення між формою та історією її виникнення, звідси висновуємо, що це – не довільний винахід.

Характер орнаменту і принципи його побудови грають велику роль в композиції костюму, так як за допомогою орнаменту можна не тільки декорувати поверхню, але і виявити форму виробу. Орнамент являє собою самий впорядкований, майже математично чіткий вид композиційної побудови. Він, в першу чергу, підпорядковується законам гармонії і пропорції. В орнаменті можна побачити всі види симетрії.

До числа формальних особливостей орнаменту відноситься декоративна стилізація, площинність, органічний зв'язок з несучою орнамент поверхнею, яку він завжди організовує, нерідко виявляючи при цьому конструктивну логіку предмета. За характером композиції, орнамент може бути стрічковим, центричним,  геральдичним, що заповнює поверхню або ж поєднує деякі з цих типів у більш складних комбінаціях.

По використовуваних в орнаменті мотивів його ділять на: геометричний, що складається з абстрактних форм (точки, прямі, ламані, зигзагоподібні, пересічні лінії; кола, ромби, многогранники, зірки, хрести, спіралі; складніші специфічно орнаментальні мотиви - меандр і т. п.); рослинний, який стилізує листя, квіти, плоди та інш. (лотос, папірус, пальметта, акант і т. д.); зооморфний, або тваринний, стилізує фігури або частини фігур реальних чи фантастичних тварин. В якості мотивів використовуються також людські фігури, архітектурні фрагменти, зброя, різні знаки та емблеми (герби).

Композиційно в орнаментах розрізняють такі елементи: центральні (які включають серединні акцентують мотиви), основні (утворюють основну масу візерунка), куточки (призначені для утворення кутів у обрамленні), і, нарешті, завершальні елементи.  Будучи засобом декоративної прикраси календаря, орнамент не повинен бути байдужим і пасивним по відношенню до його змісту. Його завдання - емоційно впливати на людину, створювати у неї певний настрій. Емоційний вплив орнаменту в якійсь мірі подібний впливу музики. Орнаментальні мотиви можуть викликати радість, бадьорість, відчуття спокою, руху і т.д.

Визначено  особливості, принципи і методи використання старовинного орнаменту в дизайнерській діяльності у процесі проектування календаря.

Одна з найголовніших вимог, що пред'являються до орнаменту календаря полягає у зв'язку орнаментальних мотивів і композиції з вмістом видання та його призначенням. Тому застосування різних видів прикрас  залежить, насамперед, від типу та виду календаря. Орнамент повинен сприйматися не як чужорідний елемент, а як частина загальної композиції, яка поряд з іншими графічними елементами (шрифт, ілюстрація) бере участь у формуванні цілісного образу календаря. При вирішенні орнаменту чимале значення має зв'язок його з іншими елементами оформлення календаря (особливо шрифтом і ілюстрацією).

При  розробці календаря було вирішено робити яскраві композиції з вираженою тематикою для кожного місяця, що має сприяти помітності і неповторною виразності.

У результаті проведеної роботи був створений ексклюзивний, подарунковий настінний календар, оформлений з використанням традиційних російських орнаментів. Всі елементи календаря витримані в барвистому стилі.

Розроблено  методичні рекомендації з використання старовинного орнаменту в дизайнерській діяльності.

Зазначається, що вивчення семантики старовинного орнаменту, як одного із видів декоративно-ужиткового мистецтва, дає можливості для розвитку власного унікального стилю діяльності.

Процес конструювання національних орнаментів можна представити як послідовне застосування множини системоутворюючих чинників, які об’єднано в історико-культурологічні, символьні і формально-графічні інформаційні блоки.

Цей  процес забезпечується за допомогою привнесення формалізовано поданих традиційно-народних основ у  модель що конструюється, таким чином, у сконструйованому орнаменті може бути забезпечено як приналежність необхідному історичному періоду, так і відповідне символічне наповнення, витримано умови кольористичних пріорітетів, пропорціонування , співпідпорядкованості тощо.

Типізація і ритм в орнаменті - засоби, що додають йому особливу виразність. Але користуватися ними потрібно не заради них самих, а для виконання тих завдань, які художник хоче вирішити своїм орнаментом.

Цикл занять з вивчення семантики орнаменту складається з трьох етапів: знайомство з історією орнаменту і виділення елементів узору; знайомство з особливостями декоративної композиції; творче використання отриманих знань, умінь і навичок.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь