ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Другое


Тема: Управлінський облік: ВИДИ ОБЛІКУ. ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК. ЕТАПИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2019-09-04 16:03:10
Автор:
Обьем: 41
Цена: 35 грн.

Содержание:

ВСТУП.. 3

1. ВИДИ ОБЛІКУ. ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК. ЕТАПИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ.. 4

1.1. Види обліку. Їх особливості та взаємозв’язок. 4

1.2. Етапи розвитку управлінського обліку. 19

2. ФОРМУВАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ РОБОТИ.. 24

3. ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА.. 25

3.1. Метод аналізу рахунків. 25

3.2. Метод вищої-нижчої точки. 27

3.3. Метод найменших квадратів. 28

4. CVP-АНАЛІЗ. 31

4.1. Розрахунок точки беззбитковості.31

4.2. Розрахунок запасу фінансової безпеки. 32

4.3. Розрахунок планового чистого доходу від реалізації продукції, якщо підприємству необхідно збільшити операційний прибуток на 5%.32

5. ФОРМУВАННЯ  ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДІВ «ABSORPTION-COSTING» ТА «VARIABLE-COSTING». 34

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 41Выводы:

Господарський облік – це кількісне відображення та якісна характеристика господарської діяльності з метою контролю й управління нею; здійснення ефективної господарської діяльності, обліку її результатів, контролю за ходом виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг. Здійснення господарського обліку передбачає наявність декількох етапів: спостереження за господарськими процесами та подальше їх обчислення в певних показниках, що реєструються за заздалегідь обумовленою науково обґрунтованою системою. Процес обліку завершується узагальненням отриманих даних. Практика господарювання свідчить, що тільки з допомогою згрупованих і узагальнених показників можна успішно управляти господарською діяльністю того чи іншого суб'єкта господарювання. Господарський облік складається з оперативного, статистичного та бухгалтерського. Всі складові єдиної системи господарського обліку взаємопов'язані, але кожна з них має свої конкретні особливості. Мета і завдання господарського обліку обумовлені способом суспільного відтворення і залежать від рівня продуктивних сил і виробничих відносин.

Між розвитком економічних відносин у суспільстві і змінами якісного стану управлінського обліку на кожному історичному етапі його еволюції існує логічний взаємозв’язок. Еволюція поглядів на предмет управлінського обліку в стислій, концентрованій формі повторює у загальних рисах постулати ефективного управління, що історично склалися і чергувалися. Використання історико-еволюційного підходу дозволило дослідити генезис управлінського обліку, виділити періоди його розвитку, конкретизувати зміст дефініції «управлінський облік» на сучасному етапі. Для розкриття не тільки змісту, а й механізму функціонування, а також уточнення теоретичного базису управлінського обліку потрібен перехід від історико-логічного до теоретико-методологічного рівня наукового пізнання.

Також мною було закріплено отримані теоретичні знання на практиці шляхом вирішення задачі, в процесі якої було розподілено витрати діяльності підприємства на постійні і змінні та визначено функції витрат спеціальними методами: аналізу рахунків, вищої-нижчої точки, найменших квадратів. Також було проведено CVP-аналіз з розрахунком спеціальних показників, а саме – точки беззбитковості, запасу фінансової безпеки. Наприкінці - складено звіт про фінансові результати підприємства на основі методів «absorption-costing» та «variable-costing» (повних та змінних витрат).Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь