ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Экология


Тема: Біологічна дія викидів підприємств чорної металургії
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2014-01-31 20:23:18
Автор:
Обьем: 40
Цена: 35 грн.

Содержание:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВ  ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ НА НАВКОЛИШНЄ  ПРИРОДНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ В УКРАЇНІ

1.1. Забруднення атмосфери підприємствами чорної металургії

1.2. Забруднення гідросфери підприємствами чорної металургії

1.3. Забруднення літосфери підприємствами чорної металургії

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ

2.1. Вплив двоокису сірки на живі організми

2.2. Вплив окису вуглецю на живі організми

2.3. Вплив двоокису вуглецю на живі організми

2.4. Вплив оксидів азоту на живі організми

2.5. Вплив аміаку на живі організми

2.6. Вплив бенз(а)пірену на живі організми

2.7. Вплив бензолу на живі організми

2.8. Вплив фенолів на живі організми

2.9. Вплив промислового пилу на живі організми

2.10. Вплив сірководню на живі організми

2.11. Оцінка впливу підприємств чорної металургії на здоров’я населення  Дніпропетровщини

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ВИКИДІВ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ НА ДОВКІЛЛЯ

3.1. Заходи з охорони довкілля від шкідливого впливу підприємств                             чорної металургії

3.2. Перспективи зниження забруднення навколишнього середовища підприємствами гірничо-металургійного комплексу України

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ДОДАТОК  А

ДОДАТОК Б

 Выводы:

ВИСНОВКИ

 

1. Крім важливого значення для економіки країни, чорна металургія має і свої мінуси. Вони полягають у величезному негативному впливі на довкілля. Вплив металургійного виробництва на природні умови і стан навколишнього середовища найвідчутніший у районах, де поєднуються гірничодобувні і збагачувальні підприємства з підприємствами виробництва металу. Тут спостерігається техногенне перевантаження довкілля, де повітря, вода, сніг, ґрунт,рослинність містять в собі широкий набір шкідливих речовин, включаючи і такі надзвичайно небезпечні, як свинець та ртуть. Переважно викиди складаються з оксидів карбону, твердих речовин, діоксиду сульфуру  та оксидів нітрогену.

2. Наслідком забруднення навколишнього природного середовища викидами підприємств чорної металургії є їх згубний вплив на живі організми. Основна частина хімічних речовин, що потрапляють у довкілля під час технологічних процесів, мають канцерогенну, мутагенну, тератогенну, ембріотоксичну дії. Токсична дія викидів супроводжується такими змінами в організмі: порушення вуглеводневого і білкового обміну; пригнічування окислювальних процесів в корі головного мозку; зниження вмісту вітамінів В1, В6 і С; зміни в ендокринних органах; утворення метгемоглобіну; порушення тканинного дихання; поява новоутворень; ураження ЦНС. Такі зміни призводять до тяжких хвороб і генетичних мутацій.

         3. Дніпропетровська область є важливим промисловим центром України. Найбільш екологічно небезпечними галузями Дніпропетровської області є гірничодобувна і металургійна, які виробляють більше 75% товарної продукції області. Викиди цих галузей складають близько 70% від загальних викидів у атмосферне повітря. За останні 20 років кількість населення скоротилася на 13,5% (0,5 млн. чол.). Область в Україні займає одне з перших місць за темпами зниження чисельності населення. Середня тривалість життя скоротилася більш ніж на 3 роки. Кількість хворих громадян області збільшилася в 4,6 рази і сьогодні 84 людини з 100 – хворі люди. З наявних статистичних даних близько 2 млн. чоловік страждають хворобами органів кровообігу, 1,4 млн. людина страждає хворобами органів дихання. Кожна дев'ята людина має хворобу ендокринної системи, порушення обміну речовин і ракові захворювання. У 3 рази збільшилася кількість інфекційних і паразитичних захворювань, в 2,6 рази захворювання на туберкульоз, в 1,6 рази збільшилася смертність від серцевих захворювань.

4.Вирішення екологічних проблем галузі чорної металургії нерозривно пов'язане з модернізацією основних засобів виробництва й освоєнням нових технологій. Основними екологічними напрямками програм по охороні довкілля є: тотальна реконструкція доменних печей із впровадженням систем аспірації; реконструкція агломераційних фабрик із приведенням обсягів викидів до європейських норм; впровадження передової технології сухого газоочищення; зниження обсягів шкідливих викидів і промислових відходів.

 

 Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь