ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Экология


Тема: Відповіді на екзамен з Ландшафтної екології
Тип: Реферат
Дата добавления: 2014-07-04 01:02:21
Автор:
Обьем: 22
Цена: 15 грн.

Содержание:

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1.     Методологічні основи ландшафтної екології.

2.     Філософський базис, об’єкт  та предмет ландшафтної екології.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2

1.     Ландшафтне профілювання. Схема методики складання ландшафтного профілю.

2.     Ландшафтне картографування. Схема методики складання загальнонаукових ландшафтних карт.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3

1.     Методи оцінки стійкості ландшафту до техногенних навантажень: статистичні та ті, що ґрунтуються концептуальних моделях теорії надійності.

2.     Ландшафтно-екологічне прогнозування.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4

1.     Стійкість ландшафту до техногенних навантажень.

2.     Концепція „геотехсистем”.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5

1.     Ландшафтне планування та моделювання. Концептуальні моделі.

2.     Ландшафтне забезпечення районних планіровок та територіальних комплексних схем охорони природи (ТерКСОП).

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6

1.     Методи екологічної оцінки ландшафту, їх сутність.

2.     Принципи ландшафтно-антропогенного сумісництва.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7

1.     Екологічна оцінка ландшафту.  Поняття „ландшафтно-екологічний потенціал”

2.     Поняття „потенціал ландшафту” та „екологічний потенціал ландшафту”, їх співвідношення.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8

1.     Природно-господарські територіальні системи як цілісні системи. Механізм коадаптивного сумісництва господарської та природної підсистем.

2.     Геоекологічні принципи проектування ПГС: природно-господарської адаптивності, необхідного різноманіття, наявності екологічної інфраструктури.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9

1.     Антропогенна регуляція природно-господарських територіальних систем.

2.     Функції природно-господарських територіальних систем.

Природне середовище. Техносфера. Ноосфера. Соціально-політичне середовище

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10

1.     Інформаційні можливості та геоактивні властивості ландшафтів.

2.     Класифікація сучасних природно-господарських територіальних систем.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11

1. Вчення про антропогенні ландшафти. Класифікація антропогенних ландшафтів, їх характеристика.

2. Концепція природно-господарських систем (ПГТС).  Зародження вчення про ПГТС.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12

1.     Проблема саморегуляції та стійкості геосистем.

2.     Саморозвиток. Метахронність. Вік ландшафтних систем.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №13

1.     Поняття „генезис”. Генетичні ряди ландшафтів.

2.     Поняття „еволюція”. Фактори еволюційного розвитку.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14

1.     Стани, їх класифікації.

2.     Генезис та еволюція геосистем.

Будова і властивості аналізаторів. Характеристика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №15

1.     Геофізичні та геохімічні особливості ландшафту.

2.     Поняття „динаміка геосистем”.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №16

1.     Енергетичні фактори функціонування. Процеси функціонування: фізико-механічні, хімічні, біогеохімічні, біологічні.

2.     Біогеохімічний колооберт. Біопродуктивність ландшафтів.

Оцінка ризику небезпеки. Методи визначення ризику

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №17

1.     Принципи районування.

2.     Функціонування та динаміка геосистем.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №18

1.     Просторова диференціація геосистем.

2.     Фізико-географічне районування та ландшафтна структура регіонів.

Оцінка ризику небезпеки. Методи визначення ризику

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №19

1.     Вертикальні та горизонтальні межі ландшафтних систем.

2.     Ландшафтне картографування.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №20

1.     Загальне та регіональне розуміння терміну „ландшафт”.

2.     Співвідношення індивідуальних та типологічних ландшафтних одиниць.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №21

1.     Існуючі класифікації морфологічних одиниць.

2.     Співвідношення понять „фація” та „геохімічні ячейка”.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №22

1.     Основні організаційні рівні геосистем: планетарний, регіональний, топологічний.

2.     Морфологічні одиниці ландшафту: фація, (під)урочище, місцевість.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №23

1.     Системостворюючі зв’язки: речовинні, енергетичні, інформаційні; прямі та зворотні; негативні та позитивні; безпосередні та опосередковані.

2.     Ієрархія геосистем та морфологічна структура ландшафту.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №24

1.     Природна геосистема як сукупність природних компонентів.

2.     Поняття „компонент”. Властивості компонентів.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №25

1.       Становлення та сутність синергетичної концепції.

2.     Поняття „геосистема”, „геоекосистема”.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №26

1.     Становлення та сутність геосистемної концепції.

2.     Синергетичні властивості систем: самоорганізація, нелінійність, дисипативність.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №27

1.      Системно-синергетична парадигма як основа сучасної ландшафтної науки.

2.     Загальнонаукове уявлення про системи. Поняття „система”. Властивості цілісності: відокремленість, стійкість, структурність, організація, ієрархічність, взаємозв’язок з навколишнім середовищем.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №28

1.     Прикладні напрямки та значення сучасної ландшафтної науки.

2.     Етапи розвитку ландшафтних наук. Зародження і розвиток ландшафтно-екологічного напрямку.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №29

1.     Теоретичні положення ландшафтної екології.

2.     Поняття про ландшафтну сферу.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №30

1.  Методологічні основи ландшафтної екології.

2.  Філософський базис, об’єкт  та предмет ландшафтної екології.Выводы:


Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь