ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Экономика предприятия


Тема: 171 Склад і структура основних фондів.Розрахунки,діаграма підприємства Глобал
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2013-11-05 17:31:24
Автор:
Обьем: 21
Цена: 35 грн.

Содержание:

Вступ

 

Однієї з найбільш важливих задач розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів.  Для цього необхідно раціонально використовувати основні фонди і виробничі потужності.

До складу виробничих фондів промислових підприємств входять основні й оборотні фонди, котрі є засобами виробництва, що складаються відповідно з засобів труда і предметів праці.

В цієї роботі розглянута економічна сутність основних фондів, їх склад і особливості структури.

Метою курсової роботи стало вивченнястану та розвитку основних засобів, оцінки ефективності основних засобів.

Основними завданнями  при написанні роботи стали:

  • підбір та аналіз літературних і наукових джерел з фінансового аналізу, менеджменту та економіки підприємств тощо;
  • узагальнення отриманих даних;
  • оформлення результатів дослідження у вигляді даної курсової роботи.

Для досягнення мети використовувалася наукова література у відповідності до предмету курсової роботи. Зокрема, деякі  з використаних літературних джерел: Шеремета А.Д., Сайфулина Р.С. „Методика финансового анализа”, Яцківа Т.І. „Теорія економічного аналізу”, Коробова М.Я. „Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств”, Покропивного С.Ф. “Економіка підприємства”, Бойчика І.М., Харіва П.С., Хопчана М.І., Піча Ю.В. “Економіка підприємства” та інші.

 

 

 

1. Економічна сутність і класифікація основних фондів

До основних виробничих фондів відносяться ті засоби труда, що, знаходячись у сфері матеріального виробництва, безпосередньо беруть участь у виготовленні матеріальних благ (машини, устаткування і т.п.), створюють умови для здійснення виробничого процесу (виробничі будинки, спорудження, електромережі, трубопроводи й ін.), служать для збереження і переміщення предметів труда.

Крім основних виробничих фондів до складу основних Зміст

 

 

Вступ

  1. Економічна сутність і класифікація основних  фондів
  2. Структура основних фондів
  3. Оцінка основних фондів підприємства
  4. Шляхи поліпшення ефективності виробництва

 на  підприємстві “Глобал”.

 

Висновки

Список використаних джерел        Выводы:

Висновки

 

 

В результаті проведеного дослідження автором були зроблені такі висновки.

Основні засоби - це матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з початку введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 гривень (за ціною придбання). Основні засоби підприємства включають основні виробничі засоби й невиробничі основні засоби.

В даній курсовій роботі проведений аналіз розміру, структури та  динаміки основних засобів ТОВ „Глобал”.

В результаті аналізу було показано, що підприємству не вистачає оборотних активів, наявний знос основних засобів (відновлення не відбувається), але все ж таки спостерігається підвищення ефективності управління активами підприємства, про це свідчать показники рентабельності активів та їх динаміка.

Підприємству необхідно розробити виважену політику комплексного оперативного управління поточними активами  і поточними пасивами. Сутність цієї політики складається, з одного боку, з визначення достатнього рівня і раціональної структури поточних активів, а з іншого боку — з визначення величини і струк­тури джерел фінансування поточних активів.

Саме такі заходи мають бути спрямовані на удосконалення амортизаційної політики ТОВ „Глобал”.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь