ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Экономика предприятия


Тема: Організація процесу планування на підприємстві
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2019-06-11 20:58:36
Автор:
Обьем: 63
Цена: 35 грн.

Содержание:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЕМСТвА

1.1         Поняття та економічна сутність планування діяльності підприємства

1.2         Принципи  стратегічного планування на підприємстві

1.3         Характеристика основних етапів планування на підприємстві

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЛАНУВАННЯ НА ТОВ «Сузір’я»

2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ «Сузір’я»

2.2. Аналіз економічної ефективності функціонування ТОВ «Сузір’я»

2.3. Характеристика особливостей організації планової роботи на ТОВ «Сузір’я»

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ НА ТОВ «Сузір’я»

3.1 Пропозиції щодо вдосконалення процесу планування на ТОВ «Сузір’я»

3.2 Фінансове планування за даними проектованих фінансових звітів

3.3. Визначення економічної ефективності розроблених пропозицій

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 Выводы:

Таким чином, у першому розділі були досліджені теоретичні зачади фінансового планування.

Фінансове планування і прогнозування виступають основним інструментарієм і гарантією стійкого функціонування підприємства. У посткризових умовах їх значення зростає, що привертає до дослідження цієї проблеми увагу багатьох учених.

Виділяють такі основні принципи розробки фінансових планів підприємств: науковість, тобто обґрунтування прогнозів і планів з урахуванням об’єктивних закономірностей функціонування фінансів підприємства; орієнтація планів на реалізацію фінансової стратегії; принцип збалансованості економічних і фінансових показників; реальність визначення пріоритетів у планах розвитку фінансів підприємства; принцип альтернативності можливих шляхів розвитку фінансів   підприємства; поєднання поточних і перспективних фінансових планів; адаптивність до змін внутрішнього і зовнішнього середовища.

Основними принципами розробки фінансових планів підприємств є: науковість; орієнтація планів на реалізацію фінансової стратегії; збалансованість; реальність; альтернативність; поєднання поточних і перспективних фінансових планів; адаптивність; моніторинг та контроль.

Об’єктом дослідження є ТОВ «Сузір’я», основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур.

Як показав аналіз діяльності ТОВ «Сузір’я»  дане підприємство успішно працює на ринку, воно є конкурентним, а також в даному періоді  воно  поліпшило  свої  фінансові  результати.

ТОВ «Сузір’я» працює на перспективу, правильно планує свою стратегію та тактику, намагається іти в ногу з прогресивними методами торгівлі – і це їм вдається.

Аналіз прибутку показав, що основне джерело його формування на ТОВ «Сузір’я»  – прибуток від реалізації продукції. Він є кінцевим результатом діяльності підприємства не лише у сфері виробництва, а й у сфері обігу. Це є віддзеркаленням того, що підприємство не займається позареалізаційною діяльністю, а саме, не має пайової участі в інших підприємствах, не має цінних паперів, не є  орендодавцем  основних  фондів  і  т.п.

 За період аналізу діяльності ТОВ «Сузір’я» спостерігається збільшення доходу (виручки) від реалізації продукції на 117,43 %, промисловий персонал збільшився на 58,67 %, продуктивність праці зросла на 37,04 %.

На підприємстві велика увага приділяється внутрішнім факторам впливу на фінансово-господарську діяльність та зокрема на величину отримання прибутку. Аналізуючи та вивчаючи вплив кожного фактора, робляться відповідні висновки та приймаються радикальні міри по покращенню роботи.

 Динаміка основних показників діяльності підприємства виявляє як позитивні тенденції збільшення чистого доходу, виробітку працюючих, так і негативні – наявність збитку в аналізуємих роках, зростання собівартості і повних витрат, негативне значення рентабельності  і значні витрати на 1 грн. чистого доходу.

Аналіз структури балансу і його ліквідності показав, що найбільш ліквідних активів недостатньо для погашення термінових зобов’язань, короткострокових активів не вистачає для покриття короткострокових зобов’язань, що дозволяє характеризувати структуру балансу як нестійку.

З метою покращення фінансового стану ТОВ «Сузір’я» та технічного оновлення  підприємства пропонується впровадити в виробництво новий напрямок діяльності – виробництво соняшникової олії. Загальна сума капіталовкладень по впровадженню цього напрямку діяльності становить 1752734,5 грн. При цьому річний обсяг виробництва становитиме 1420,4 тонн готової продукції, для фінансування проекту підприємство може взяти кредит в на 1 років під 22%, основну суму якого буде погашати рівними частинами.

За результатами аналізу з метою покращення фінансового стану ТОВ «Сузір’я» рекомендовано:

зменшення поточних зобов’язань;

зменшення поточних боргів в структурі джерел фінансування необоротних активів;

збільшення довгострокових джерел фінансування;

збільшення нерозподіленого прибутку;

збільшення власних коштів в обороті;

реструктуризація дебіторської заборгованості;

збільшення чистого прибутку та зменшення частки його споживання;

збільшення власних коштів в обороті підприємства.

Як показують теоретичні дослідження й дані практики, об’єктивна необхідність врахування дійсного фінансового стану при прийнятті перспективних управлінських рішень дозволяє досягти забезпечення сумісності стратегії з можливостями підприємства, оптимального співвідношення ресурсів, виявлення ступеня ризику.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь