ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Экономика предприятия


Тема: Обґрунтування доцільності інвестиційного проекту з організації виробництва нового виду продукції
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2020-06-14 17:52:28
Автор:
Обьем: 46
Цена: 35 грн.

Содержание:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

1.1. Економічна сутність та класифікація інвестицій

1.1.1. Поняття інвестицій

1.1.2. Класифікація інвестицій

1.2. Управління вибором інвестиційних проектів

1.2.1. Поняття реального інвестиційного проекту. Цикл реального інвестування

1.12.2. Класифікація інвестиційних проектів

1.2.3 Структура інвестиційного проекту

1.2.3 Оцінка ефективності інвестиційного проекту

1.3 Оцінка ризиків реальних інвестиційних проектів

РОЗДІЛ 2.    ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НОВОГО ВИДУ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Сутність інвестиційного проекту та вихідні дані для розрахунку

2.2. Розрахунок необхідних інвестицій

2.3 Розрахунок чистих грошових потоків

2.4. Оцінка ефективності інвестиційного проекту

2.4.1. Чистий приведений дохід (ЧПД)

2.4.2. Індекс доходності (ІД)

2.4.3. Індекс рентабельності (ІР)

2.4.5 Внутрішня ставка доходності.

2.5  Вплив проекту на основні показники діяльності підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИВыводы:

У ринковій економіці інвестиції відіграють надзвичайно важливу роль у розвитку національного виробництва. Завдяки їм здійснюється технічне переоснащення підприємств, поповнюються товарні запаси і вдосконалюється продукція, здійснюються науково-дослідні роботи тощо. Саме поняття «інвестиції» є чи не найуживанішим поняттям в економічній літературі. Огляд періодичних видань свідчить про винятковий інтерес дослідників до цієї ключової економічної категорії. Але детальніший аналіз переконує нас у тому, що економічна наука на сьогодні не виробила універсального визначення категорії «інвестиції», яке відповідало б потребам як теорії, так і практики.

Розвиток будь-якої держави пов’язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва й створенням ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється інвестування, тим швидше проходить відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові перетворення.

У сучасних умовах нестабільної економіки України та гострого дефіциту на підприємствах вільних фінансових ресурсів, що можуть бути спрямовані на реальне інвестування, критичного значення набули правильні обґрунтування та прийняття інвестиційних рішень, що є найбільш відповідальним і складним етапом у процесі управління інвестиційною діяльністю підприємств. Помилки в цій сфері виправити або хоча б компенсувати надзвичайно важко, практично неможливо. Тому від того, наскільки об’єктивно та всебічно проведено таке обґрунтування, залежать терміни повернення вкладеного капіталу та темпи економічного розвитку підприємства.

З фінансового та економічного погляду інвестування може бути визначене як довгострокове вкладення економічних ресурсів з метою створення та одержання чистого прибутку в майбутньому, який перевищує загальну первинну величину інвестицій.

У першому розділі курсового проекту послідовно викладені теоретичні основи та обґрунтування доцільності інвестиційних проектів, а саме економічна сутність та класифікація інвестицій, управління вибором інвестиційних проектів та оцінка ризиків реальних інвестиційних проектів.

Другий розділ показує доцільність впровадження  інвестиційного проекту з організації виробництва нового виду продукції. Проведена оцінка ефективності проекту свідчить про доцільність вкладення інвестиційних засобів у даний інвестиційний проект, а саме:

розрахований чистий приведений дохід – величина позитивна і складає 329,17 тис. грн.;

індекс доходності складає 4,46, тобто з однієї вкладеної гривні передбачається отримувати 4,46 грн. віддачі;

рентабельність (прибутковість) проекту становить 166%;

період повернення інвестицій – в межах життєвого циклу проекту і складає 1,1 року, а при швидкій реалізації проекту цей термін може скоротитися до 0,6 року;

внутрішня ставка доходності становить 193,3%, що свідчить про дуже високий запас міцності проекту.

Впровадження даного проекту  збільшить  обсяг виробництва продукції в діючих цінах на 269 тис. грн або 0,29%. Повні витрати зростають  на 74,1 тис. грн. або 0,09 %, при цьому витрати на 1 грн. чистої виручки від реалізації продукції знижуються 0,18 коп. або 0,20%.

Впровадження даного проекту збільшить чистий прибуток підприємства на 157,5 тис. грн. або 2,38%, також зростуть такі показники як  продуктивність праці, фондовіддача, рентабельність діяльності підприємства та рентабельність продукції, що  є додатковим підтвердженням доцільності реалізації проекту.

 Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь