ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Финансы


Тема: РИНОК АКЦІЙ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2013-11-12 13:23:03
Автор:
Обьем: 37
Цена: 35 грн.

Содержание:

Вступ

1.Теоретико-методологічні передумови розвитку ринку цінних паперів

  1.1 Сутність ринку акцій та його призначення

  1.2 Поняття, сутність та види акцій

2. Аналіз сучасного стану та рівня розвитку ринку акцій в Україні

   2.1  Історія становлення і розвитку українського ринку акцій

   2.2  Сучасний стан та порівняння ринку акцій України з ринками країн групи BRIC

  3. Проблеми та перспективи ефективного функціонування ринку акцій

     3.1 Проблеми законодавчої бази і шляхи їх подолання

     3.2Удосконалення корпоративного управління як засіб підвищення довіри інвесторів

     3.3 Перспективи  виходу вітчизняних емітентів на міжнародний ринок акцій

ВисновкиВыводы:

Розвиток інвестиційного процесу в економіці України та подальше проведення ринкових реформ неможливі без створення ефективно діючого ринку корпоративних цінних паперів, що в повній мірі забезпечує реалізацію національних інтересів України.

Основні фактори, які впливали на становлення та розвиток ринку акцій в Україні, це:

·  формування інфраструктури ринку акцій з орієнтацією на обслуговування приватизаційних процесів, а не на розвиток самого ринку;

·  надмірна орієнтація державної політики лише на стратегічних інвесторів та на збереження значної державної частки в статутних фондах акціонерних товариств;

·  надмірна сегментація регулювання фондового ринку України та створення надлишкової регулятивної інфраструктури;

·  затримка в проведенні масштабної пенсійної реформи, що обмежує зростання реальної капіталізації ринку корпоративних цінних паперів фондового ринку України в цілому;

·  відсутність узгодженої політики в сфері законодавства, що регулює фондовий ринок;

·  криза на світових фінансових ринках.

Розвиток ефективно діючого ринку акцій здатного мобілізовувати та перерозподіляти інвестиційні ресурси є найважливішим завданнями регулювання національної економіки. Тому розвиток ринку акційяк невід’ємної частини фінансового ринку України набуває першочергового значення.

Ліквідний, надійний та прозорий фондовий ринок повинен забезпечити реалізацію національних інтересів України, сприяти зміцненню економічного суверенітету шляхом:

·              сприяння надходженню інвестицій до реального сектору економіки;

·              створення ефективної системи захисту прав і інтересів інвесторів - як вітчизняних, так і іноземних;

·              створення системи фінансових інститутів та застосування різних фінансових інструментів з метою залучення внутрішніх і зовнішніх джерел інвестування;

·              створення сприятливих умов для розвитку інститутів спільного інвестування, в тому числі  недержавних пенсійних фондів;

·              розбудови сучасної надійної системи виконання договорів з цінними паперами та обліку права власності на цінні папери, розбудова сучасної депозитарної системи;

·              розбудови ефективної системи організованої торгівлі, яка має визначати ринкову вартість цінних паперів вітчизняних емітентів;

·              концентрації і централізації торгівлі  акціями українських емітентів на організованому ринку на засадах конструктивної конкуренції та інновацій;

·              запобігання переміщенню торгівлі та обліку права власності на цінні папери українських емітентів на фондові ринки інших держав;

·              створення умов для підвищення конкурентоспроможності фондового ринку України з подальшою цивілізованою його інтеграцією в міжнародні ринки капіталу;

·              гармонізації політики держави на фондовому ринку з грошово-кредитною, валютною і бюджетно-податковою політиками з метою розвитку фондового ринку України;

·              сприяння вирішенню проблеми обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу України.

 

 

 Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь