ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Финансы


Тема: Фінансова система держави
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2017-06-26 00:02:04
Автор:
Обьем: 35
Цена: 35 грн.

Содержание:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування фінансової системи держави

1.1. Поняття, сутність та ознаки фінансової системи держави

1.2. Мета та завдання фінансової системи

Розділ 2. Аналіз функціонування фінансової системи

2.1. Основні тенденції розвитку фінансової системи України на сучасному етапі

2.2. Фінансовий ринок та його вплив на формування фінансової системи України

Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України

3.1. Проблеми функціонування фінансової системиУкраїни на сучасному етапі

3.2.Пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування вітчизняної фінансової системи

Висновки

Список літературиВыводы:

Підсумовуючи все вище за­значене, можна дійти до наступних висно­вків: по-перше, фінансова система держави – це статика фінансової діяльності держави, до певної міри її «фотографія». По фінансо­вій системі можна зрозуміти як здійснюва­лася фінансова діяльність у той чи інший період часу, яка фінансова політика прово­дилася в той чи інший період часу; по-друге, що у фінансовій системі існує системність елементів, між якими існують зв’язки і вза­ємозалежність, інакше кажучи, один з пра­вових інститутів володіє родовими рисами і обумовлює виникнення інших правових інститутів, у зв’язці з якими він знаходить­ся, утворюючи фінансову систему.  Не секрет, що фінансова система становить сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє, перерозподіляє і використовує як централізовані, так і децентралізовані грошові фонди. У межах історичного періоду правові інститути, що утворюють фінансову систему (податковий, бюджетний і т.д.), розвіваються по-різному, не обов’язково синхронно, то відстаючи, то випереджаючи один одного, але в цілому злагоджено; по-третє, використовуючи ме­тод порівняльного правознавства в дослі­дженні фінансової системи можна помітити порівнювані фінансово-правові явища, які являються схожими не зовнішньо, а по суті.

Фінансова система повинна бути гнучка, динамічна, саморегульована. Держава повинна знайти оптимальний підхід до реструктуризації, керувати розвитком і забезпечувати стабільність всієї системи.

Очевидно, що за умови вибору оптимальної стратегії й тактики перетворення економічних відносин не може не супроводжуватися падінням виробництва. Високе зростання цін – феномен, що властивий багатьом країнам у період економічних і політичних ускладнень. Негативним явищем є відсутність чіткої політики вищих органів влади, складна політична ситуація, зміна керуючих та посадових осіб.

Аналіз сучасних тенденцій розвитку фінансової системи України свідчить про відносну самостійність функціонування її кожної ланки. Недоліки в організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання негативно впливають на фінансові можливості бюджету через зменшення надходжень до доходної частини бюджету. Негаразди фінансової системи всередині країни здатні посилюватися під впливом розладу світової фінансової системи, під час якої відбувається відплив іноземних капіталів.

Узагальнений аналіз фінансової системи свідчить про її незбалансований характер: як за обсягом ресурсів, так і за роллю у суспільстві провідне місце посідають державні фінанси насамперед бюджет, фінанси суб’єктів господарювання перебувають у стадії трансформації, фінансові інститути перебувають у стадії формування. У нас створені комерційні банки, страхові та клірингові компанії, фондова біржа, державні та недержавні цільові фонди, фінансові посередники, однак їх роль поки що недостатня, що пояснюється слабкою потужністю, яка визначається обсягом фінансових ресурсів.

Одним із найболючіших питань є пошук шляхів збалансування фінансової системи. На загальнодержавному рівні уже робилися спроби у частині затвердження та виконання бюджету , хоча вони приводили лише до формальної відповідності, а на практиці – дефіцит та зростання державного боргу. На регіональному рівні ситуація також складається не найкраще, оскільки в різних регіонах дохідна та видаткова частини не співпадають. Звітність та подання інформації до реєстру банками не має досконалих механізмів оперативності і прозорості, це зумовлює високий рівень несприятливого вибору і морального ризику, що впливає на розвиток фінансової системи.

Безперечно для вирішення або послаблення гостроти проблем фінансової сфери, на думку науковців, слід особливо зосередити увагу на розвитку сучасної й конкурентоспроможної інфраструктури національних фінансових інституцій.

Саме тому українське суспільство має зрозуміти, що подальша підтримка існуючої системи, представники якої майже завжди перемагають на національних та місцевих виборах, призведе до руйнації країни, а світовій спільноті, яка надає підтримку Україні, слід мати на увазі, що ця допомога є вкрай неефективною і лише гальмує початок реформ у країні. Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь