ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Финансы предприятия


Тема: Контрольна з фінансів
Тип: Контрольная работа с практической частью
Дата добавления: 2019-06-14 22:29:33
Автор:
Обьем: 27
Цена: 30 грн.

Содержание:

Вступ

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Методи прийняття ефективних рішень в умовах невизначеності

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання № 2.1. Моделювання беззбиткового обсягу виробництва

Промислове підприємство планує реалізувати інвестиційний проект з метою розробки і виробництва нового виду продукції. Вам як керівнику цього проекту необхідно:

 1. обґрунтувати обсяг беззбитковості проекту, критичну ціну і собівартість одиниці продукції, питомі змінні витрати, величину постійних витрат і запас міцності за вказаними параметрами;
 2. обґрунтувати зміни в точці беззбитковості за умови зміни:
 3. ціни одиниці продукції ();
 4. питомих змінних витрат ();
 5. сумарних постійних витрат ();
 6. визначити обсяг виробництва, який забезпечує отримання цільового прибутку в розмірі .

Виконати графічне моделювання розрахунків і зробити відповідні висновки.

Вихідна інформація:

 • ціна одиниці продукції – 16 грн.;
 • питомі змінні витрати – 7,6 грн.;
 • постійні витрати – 26900 грн.;
 • обсяг виробництва – 4650 од;
 •  складає – 2,6 грн.;
 •  складає – 1,65 грн.;
 •  складає – 6600 грн.;
 •  складає – 7600 грн.

 

Завдання №2.2. Прийняття рішення щодо виробничої програми підприємства

За даними таблиці 2.1 обчислити показники виробничої програми підприємства: валову, товарну і реалізовану продукцію, валовий і внутрішньозаводський оборот.

 

Таблиця 2.1 – Вихідні дані до розрахунків, тис. грн.

Підрозділи, що виготовляють продукцію (роботи, товари, послуги)

Споживачі продукції (робіт, товарів, послуг)

Відпущено на сторону

Залишки незавершеного виробництва на початок року

Підрозділ 1

Підрозділ 2

Підрозділ 3

Підрозділ 8

Підрозділ 4

Підрозділ 5

Підрозділ 5

Підрозділ 7

Підрозділ 1

20

26

40

-

70

160

50

230

386

78

Підрозділ 2

56

40

669

20

-

80

166

64

230

85

Підрозділ 3

-

-

50

66

60

-

39

72

760

59

Підрозділ 4

80

40

70

-

68

47

64

39

860

120

Підрозділ 5

-

-

-

-

-

236

93

166

530

340

Підрозділ 6

57

-

65

-

160

-

23

72

236

65

Підрозділ 7

-

661

58

40

60

38

-

45

370

84

Підрозділ 8

85

37

-

266

-

69

-

29

760

93

 

Таблиця 2.2 – Додаткова інформація щодо залишків готової продукції, матеріальних витрат і амортизації, тис. грн.

Підрозділи, що виготовляють продукцію

Залишки готової продукції на складі

Матеріальні витрати на виробництво продукції

Амортизаційні відрахування

Основна заробітна плата виробничих робочих

Цехові витрати, % до основної ЗП виробничих робочих

Загальнозаводські витрати, % до основної ЗП виробничих робочих

На початок року

На кінець року

Підрозділ 1

466

566

86

70

76

46

116

Підрозділ 2

266

196

90

116

126

46

116

Підрозділ 3

126

166

266

450

96

46

116

Підрозділ 4

36

46

380

596

76

46

116

Підрозділ 5

86

166

186

230

56

46

116

Підрозділ 6

350

266

60

96

46

46

116

Підрозділ 7

170

266

96

150

36

46

116

Підрозділ 8

420

296

240

316

126

46

116

 

Додаткова заробітна плата виробничих робочих складає 16% основної, відрахування на соціальні заходи – 36,5%.

Таблиця 2.3 – Вихідна інформація про параметри виробничого процесу

 

Річний обсяг продукції, одиниць

Собівартість, грн../од.

Тривалість виробничого циклу, днів

Коефіцієнт наростання витрат

Кількість днів в році

Підрозділ 1

3190

546

31

0,66

365

Підрозділ 2

1650

1660

13

0,66

365

Підрозділ 3

2500

469

28

0,66

365

Підрозділ 4

5600

856

15

0,66

365

Підрозділ 5

4900

630

14

0,66

365

Підрозділ 6

1780

1630

5

0,66

365

Підрозділ 7

1020

960

20

0,66

365

Підрозділ 8

1210

236

7

0,66

365

 

Обґрунтувати показники виробничої програми підприємства:

 • товарну продукцію;
 • валову продукцію;
 • реалізовану продукцію;
 • валовий оборот;
 • внутрішньозаводський оборот;
 • чисту продукцію;
 • умовно-чисту продукцію;
 • нормативну вартість обробітку продукції.

Завдання №2.3. Обґрунтування оптимального обсягу виробництва

Скласти виробничу програму, яка забезпечує одержання максимального доходу підприємства від виробництва і реалізації двох видів виробів – А і Б, збут якої також обмежено. Однак матеріальні й трудові ресурси, які використовуються при її виробництві, обмежені. Витрати кожного виду ресурсу на одиницю виробу представлені в наступних таблицях.

Таблиця 2.7 – Вихідна інформація до розв’язання задачі

Продукція

Витрати на одиницю продукції

Доход, грн./од.

робочий час, люд.-год.

матер. ресурс 1, кг

матер. ресурс 2, кг

А

16

1,6

4,6

26

Б

6

2,6

3,6

46

Разом

5600

3610

5160

-

Висновки

При виконанні роботи були розглянуті літературні джерела і публікації, в яких розглядаються питання досліджуваної теми «Основи моделювання господарських рішень».

При виконанні курсової роботи показав вміння використовувати різні підходи і методи до розв’язання поставлених проблем, самостійно обґрунтовувати висновки на основі вивченої літератури.

Список використаної літературиВыводы:


Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь