ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

География


Тема: Відповіді на екзаменаційні білети з дисципліни ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ
Тип: Реферат
Дата добавления: 2014-02-06 20:41:00
Автор:
Обьем: 25
Цена: 15 грн.

Содержание:

 

1.ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ: ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Й ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ ТА ПАЛЕОЕКОЛОГІЯ

3.ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ

4.СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ ТА ПАЛЕОЕКОЛОГІЇ

5. МІСЦЕ ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ ТА ПАЛЕОЕКОЛОГІЇ СЕРЕД ПРИРОДНИЧИХ НАУК

6.НАУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ ТА ПАЛЕОЕКОЛОГІЇ

7.ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ ТА ПАЛЕОЕКОЛОГІЇ

8.ПЕРІОДИЗАЦІЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ ІСТОРІЇ ЯК ОСНОВА ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ .ПЕРІОДИ ФАНЕРОЗОЮ.

9.СТРАТИГРАФІЧНІ, ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОХРОНОЛОГІЧНІ СХЕМИ. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ

10.ПОНЯТТЯ ПРО ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ ПАМ*ЯТНИКИ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ ІНДИКАТОРИ, ПАМ*ЯТНИКИ ТА ІНДИКАТОРИ КОМПОНЕНТІВ ДАВНІХ ЛАНДШАФТІВ.

11 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПАЛЕОГЕО І ПАЛЕОЕКОЛОГІЇ

ПАЛЕОПЕДОЛОГІЧНИЙ МЕТОД. ЦІННІ РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ КЛІМАТОСТРАТИГРАФІЇ ДАЄ ВИВЧЕННЯ ЗАХОРОНЕНИХ

12. ПРЕДМЕТ І ОБ*ЄКТ ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГІЇ. ПАМ*ЯТКИ ТА ІНДИКАТОРИ ДАВНЬОГО РЕЛЬЄФУ.

13.ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГІЧНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗА КАРТАМИ ІЗОПАХІТ ТА СТРАТОІЗОГІПС

14. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВНІХ РІЧКОВИХ ДОЛИН. ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ ТЕРАС ЗА БУДОВОЮ ЇХ СУБАРЕАЛЬНОГО ПОЯСУ.

15. БУДОВА АЛЮВІЮ ТЕРАС

17. ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАЛЕОПЕДОЛОГІЇ.

18.ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БУДОВИ ПРОФІЛЮ ВИКОПНИХ ГРУНТІВ.

19. ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ, ПОТУЖНОСТІ, СТРУКТУРИ ТА НОВОУТВОРЕНЬ ВИКОПНИХ ГРУНТІВ.

21 ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ХІМІЧНОГО ТА ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ВИКОПНИХ ГРУНТІВ

\22. МАКРОБОТАНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЧЕТВЕРТИННІЙ ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ.

23. МІКРОБОТАНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЧЕТВЕРТИННІЙ ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ

25. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ДАВНЬОЇ РОСЛИННОСТІ ЗА СПОРОВО-ПИЛКОВИМИ ДАНИМИ

26. РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗМІН РОСЛИННОСТІ ТА КЛІМАТУ ЗА СПОРОВО-ПИЛКОВИМИ ДІАГРАМАМИ.

27. РЕКОНСТРУКЦІЇ РОСЛИННОСТІ ЗА СПОРОВО-ПИЛКОВИМИ ДІАГРАМАМИ

29. МАЛАКОЛОГІЧНИЙ, ПАЛЕОЕНТОМОЛОГІЧНИЙ, ОСТРАКОДОВИЙ МЕТОДИ

31.ЗНАЧЕННЯ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПАЛЕОГЕО

32. ЗНАЧЕННЯ АРХЕОЛОГІЇ ДЛЯ ЧЕТВЕРТИННОЇ СТРАТИГРАФІЇ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ.

33. ПАЛЕОМАГНІТНИЙ МЕТОД У ЧЕТВЕРТИННІЙ ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ – ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ, ОСНОВНІ ПАЛЕОМАГНІТНІ РУБЕЖІ.

34.ДЕНДРО-, ВАРВО-, СПЕЛЕО ТА ГЛЯЦІОХРОНОЛОГІЯ

35 ПАЛЕОКЛІМАТОЛОГІЯ: ЧИННИКИ ЗМІН КЛІМАТУ ТА ПАЛЕОКЛІМАТИЧНІ ІНДИКАТОРИ

36.ФІЗИКО – ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ І ЛЕСІВ ЯК ІНДИКАТОРІВ ДАВНЬОГО КЛІМАТУ (БЕНЕФІС БІЛЛІ)

37. ФАУНІСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ ЯК ІНДИКАТОРИ ДАВНЬОГО КЛІМАТУ.

38.ТИПИ РОСЛИННОСТІ І ПОКАЗОВІ ВИДИ ЯК ІНДИКАТОРИ ДАВНЬОГО КЛІМАТУ.

39. ФОРМИ КРІОГЕНЕЗУ ДАВНІХ ГРУНТІВ ЯК ІНДИКАТОР КЛІМАТУ

40.КОЛИВАННЯ РІВНЯ ОКЕАНУ ТА ОЗЕР ЯК ПОКАЗНИКИ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

41 ІЗОТОПНИЙ СКЛАД МОРСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ЯК ПОКАЗНИК ЛЬОДОВИКОВИХ І МІЖЛЬОДОВИКОВИХ РЕЖИМІВ. ОКЕАНІЧНІ І ІЗОТОПНО-КИСНЕВІ СТАДІЇ

42.ПАЛЕОЛАНДШАФТОЗНАВСТВО – ПРЕДМЕТ, ОБ*ЄКТ, МЕТОДИ        

43. РОЗВИТОК ЗЕМЛІ В ДО ГЕОЛОГІЧНИЙ ПЕРІОД

45 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ В АРХЕЇ (4000-2500 МЛН.Р.)

87. ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДУ ВІД ПЛЕЙСТОЦЕНУ ДО ГОЛОЦЕНУ

88. ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЛЮДИНИ

89.ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ПРИРОДИ У ФАНЕРОЗОЇ

 90. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ПРИРОДИ У ЧЕТВЕРТИННОМУ ПЕРІОДІ

91.СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИМИ ЗМІНАМИ ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ, ЗМІНО АНТРОПОЛОГІЧНИХ ТИПІВ  ТА МАТЕРІАЛЬНИХ КУЛЬТУР ПАЛЕОЛІТУ

92 СХЕМА ПАЛЕОГЕОГР. ЕТАПНОСТІ ПІЗНЬОГО ПЛЕЙСТОЦЕНУВыводы:


Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь