ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Государственное регулирование экономики


Тема: Бюджетна політика як інструмент державного регулювання. Курсова № 1
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2013-09-01 17:18:37
Автор:
Обьем: 35
Цена: 35 грн.

Содержание:

Вступ
Розділ 1. Сутність бюджетної політики держави
Розділ 2. Державний бюджет як економічна категорія
Розділ 3. Добробут українців і бюджетна політика
3.1. Підвищення рівня життя населення -
основний напрямок бюджетної політики держави
3.2. Прожитковий мінімум та податкові соціальні пільги
3.3. Політика Уряду України щодо забезпечення
економічного і соціального розвитку
Висновки
Список використаної літератури
Додаток №
Додаток №
Витяг з курсової
Розділ 1. Сутність бюджетної політики держави
Бюджетна політика – це цілеспрямована діяльність держави в особі органів державної влади і місцевого самоврядування щодо регулювання бюджетного процесу, управління бюджетним дефіцитом, а також використання бюджетної системи для реалізації завдань економічної політики в країні
Бюджетна політика України постійно перебуває в центрі суспільної уваги, оскільки вона є ключовою ланкою економічної політики держави. Від якості бюджету, закладених у нього параметрів залежать рівень соціального захисту громадян, інвестиційні можливості держави, ступінь впливу України на міжнародній арені, підприємницька активність суб’єктів господарювання і громадян. У бюджетній політиці найбільш яскраво висвітлюються і найбільш гостро стикаються інтереси різних суспільних груп
Бюджетна політика як складова частина фінансової, тісно взаємодіючи з податковою, грошово-кредитною, обліковою, інвестиційною та валютною політикою, відіграє важливу роль у забезпеченні фінансової стабільності в державі, що є передумовою розвитку виробництва, підвищення його ефективності, підтримання підприємницької активності та підвищення добробуту населення
Суть проблеми побудови ефективної бюджетної політики полягає в її науковому обґрунтуванні і тому, наскільки вона базується на фундаментальних теоретичних засадах, виходячи з певної фінансової доктрини держави. У плануванні бюджетної політики держава має виходити з необхідності забезпечення фінансової та соціальної стабільності, враховуючи всю сукупність національних,...продовження тексту курсової роботиВыводы:

Регулювання макроекономічної системи здійснюється через такі важелі як апарат державної економічної політики, значне місце в якій посідає бюджетна політика держави.
Ситуація у національній економіці визначається сукупністю конкретних макроекономічних параметрів, кожен з яких по-своєму характеризує економічне становище країни. Серед них найважливішими є темпи зростання реальних обсягів національного виробництва, інфляція, рівень безробіття тощо. Тільки на основі аналізу рівня і динаміки макроекономічних показників і параметрів можна зрозуміти, як працює економіка. Завдання макроекономіки - дослідити суть процесів, що відбуваються у національній економіці, виявити їх рушійні сили.
На шляху економічного розвитку та інтеграції у систему
світових економічних відносин нашою державою досягнуто помітних успіхів. Україну, особливо після помаранчевої революції,
визнали як демократичну країну з ринковою економікою,
спостерігається приплив іноземного капіталу в країну. Постійно
підвищується добробут населення, збережено макроекономічну
стабільність, створено передумови для формування конкурентного
середовища та розвитку підприємництва. Однак такі найважливіші
соціально-економічні проблеми, як бідність, соціальний захист,
низька інституціональна спроможність, застаріла інфраструктура,
залишаються недостатньо розв'язаними. Для підвищення рівня життя населення України необхідно змінити структуру і темпи динаміки споживчого ринку на базі істотного зміцнення потенціалу майбутнього економічного розвитку, оскільки можливості екстенсивного розвитку країни за рахунок розширення промислової і сільськогосподарської сфери вже фактично вичерпані. Зараз потребується розвиток інтенсивного фактору в економіці, а саме: збільшення продуктивності праці, переобладнання вже існуючих підприємств тощо.
На сьогоднішній день є потреба перегляду форм та механізму забезпечення виконання функцій держави і відновлення
інфраструктури країни, що зумовлює необхідність проведення
цілісних та системних реформ у галузях економіки та сферах
діяльності з метою подальшого наближення соціально-економічної
системи до європейських стандартів з урахуванням національних
особливостей та інтересів України. Саме на досягнення цих цілей має бути спрямована бюджетна політика держави.
Підсумовуючи наведене, вважаю, що державна бюджетна політика потребує удосконалення шляхом більш раціонального перерозподілу бюджетних коштів на розвиток економіки та соціального захисту населенняВернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь