ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Государственное регулирование экономики


Тема: 143 Методи розробки планових нормативів і норм.
Тип: Реферат
Дата добавления: 2013-10-04 20:55:40
Автор:
Обьем: 15
Цена: 15 грн.

Содержание:

 

Вступ  . 3

 

1.Нормативне прогнозування як складова частина планування.  6

2.Нормативний метод планування..  7

 

3.Нормування  власних оборотних активів

підприємства. 10

 

Висновок   ..13

 

Термінологічний словник ...14

 

Використана література 15     Витяг для ознайомлення 

Вступ.

 

Система норм і нормативів включає в себе десять основних груп. Це нормативи   ефективності суспільного виробництва;  витрат і запасів сировини, матеріалів, палива та енергії;   витрат трудових ресурсів і заробітної плати;  використання виробничих потужностей і тривалості їх освоєння;  капіталовкладень і капітального будівництва;   потреби, показників використання запасів обладнання;  фінансів;  соціально-економічних; охорони навколишнього середовища, а також  витрат на виробництво.

Найактуальнішими з цих норм  є норми витрат на виробництво, запасів сировини, матеріалів, палива та енергії тощо.

Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. Ця потреба є одним з об'єктів фінансового планування і відображення в обліку та звітності. Розмір оборотного капіталу, який утворює кожну складову поточних активів, має відповідати потребам і можливостям підприємства зі створення й реалізації продукції.

Крім того, виникає необхідність у плануванні фінансових ресурсів для допоміжних і підсобних, житлово-комунальних господарств, соціально-побутових та інших закладів непромислового характеру.

У практиці використовуються два методи визначення потреби в оборотних коштах: прямий і економічний.

Метод прямого розрахункузабезпечує розробку обгрунтованих норм і нормативів на кожному підприємстві з урахуванням багатьох факторів, які пов'язані з особливостями постачання, виробництва та реалізації продукції.

Планування оборотних коштів здійснюється відповідно до кошторисів витрат на виробництво і невиробничі потреби та бізнес-плану, який охоплює й пов'язує виробничі й фінансові показники, створюючи саме цим умови для успішної комерційної діяльності та розвитку підприємництва.

Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через їх нормування. Нормування оборотних коштів передбачає врахування багатьох факторів, які впливають на господарську діяльність підприємств. На підприємствах виробничої сфери до них належать:

* умови постачання підприємств товарно-матеріальними цінностями: кількість постачальників, строки поставки, розмір транзитних партій, кількість найменувань матеріальних цінностей, форми розрахунків за матеріальні цінності;

* організація процесу виробництва: тривалість виробничого циклу, характер розподілу витрат протягом виробничого циклу, номенклатура випущеної продукції;

* умови реалізації продукції: кількість споживачів готової продукції, їх віддаленість, призначення продукції, умови її транспортування, форми розрахунків за відвантажену продукцію.

За відповідності складу, структури й наявності оборотних коштів запланованому обсягу виробництва та реалізації підприємство в змозі отримувати прибуток з мінімальними витратами.

Застосування методу нормування дає змогу правильно зорієнтуватися у разі заниження розміру оборотних коштів, коли можливі перебої в постачанні й виробничому процесі, зменшення обсягу виробництва та прибутку, виникнення прострочених платежів і заборгованості, інші негативні явища в господарській діяльності.

Надлишок оборотних коштів призводить до нагромадження надмірних запасів сировини, матеріалів; послаблення режиму економії; створення умов для використання оборотних коштів не за призначенням.

Зважаючи на вищезазначене, в контрольній роботі виділено окремий розділ щодо нормування власних оборотних активів підприємства,особливий акцент ставиться на питанняхнормативного методу планування, оскільки це один із методів розробки та обгрунтування планів, а також регулювання діяльності виробничих і невиробничих ланок економіки за допомогою норм і нормативів.

Для вивчення теми «Методи розробки планових нормативів і норм» використані підручники, офіційні документи Мінекономіки і Мінфіну, перелік яких наведено в кінці контрольної роботи. У відповідності з вимогами порядку виконання контрольних робіт Робочої програми курсу  „Планування діяльності підприємства”  наведено термінологічний словник за обраною темою.

 Нормативне прогнозування як складова частина планування.

Прогнозування — це передбачення майбутнього стану внутрішнього і зовнішнього середовища фірми, яке базується на наукових методах і інтуїції, тобто це процес обґрунтування кількісних та якісних змін розвитку в майбутньому.

Прогнозування, з одного боку, передує плануванню, а з другого -  є його складовою частиною, оскільки використовується на різних стадіях планової роботи, а саме на стадії аналізу середовища і визначення передумов для формування стратегій; на стадії реалізації планів.
Прогнозування по своєму складу ширше від планування, оскільки крім показників діяльності фірми включає і дані про зовнішнє середовищВыводы:

 

У системі  норм і нормативів, яка включає в себе такі основні групи як нормативи   витрат і запасів сировини, матеріалів, палива та енергії;   витрат трудових ресурсів і заробітної плати;  використання виробничих потужностей; охорони навколишнього середовища, - норми витрат на виробництво,  матеріалів, палива та енергії  є найвагомішими.

Методи планування — це засоби, з допомогою яких можна реалізувати сам принцип планування на перспективу – наступний місяць, рік, будь-який інший термін.

Нормативний метод планування дозволяє забезпечувати розрахунок величини показників з допомогою цілісної системи норм і нормативів (норм витрат матеріальних, паливно-енергетичних ресурсів, затрат часу, фінансових норм і нормативів). Важливою вимогою при розробці планів є застосування прогресивних норм і нормативів.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь