ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Государственное регулирование экономики


Тема: Держава та її функції. Економічне значення регулюючої ролі держави. Основні економічні функції держави
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2012-09-24 20:00:16
Автор:
Обьем: 38
Цена: 35 грн.

Содержание:

 

Вступ

1. Економічні функції держави

1.1. Ефективність.

1.2. Справедливість

1.3. Макроекономічне зростання і стабільність

2. Історія становлення державного економічного регулювання

2.1. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки.

2.2. Розвиток державного економічного регулювання

2.3. Cтруктура механізму регулювання

2.3. Основні методи державного регулювання економіки

3. Державне регулювання в Україні.

Висновок

Список літературиВыводы:

 

Хоч проблема державного регулювання перехідних процесів, що відбуваються в економіці України, виходить за рамки даної роботи, для підведення підсумку ми коротко зупинимося на цьому важливому питанні. До недавнього часу держава самоусувалася від регулювання зазначених процесів, внаслідок чого перехід до ринкової економіки набув характеру стихійного сповзання у не цівілізований, спекулятивний ринок. В цьому – одна з основних причин глибокої економічної кризи, безпрецедентного падіння виробництва і зниження рівня життя народу.

Насамперед, на державі лежить відповідальність за створення законів і правил, що регулюють економічну діяльність, а також контроль над їх виконанням. Створення законодавчої бази - це встановлення правил поведінки економічних агентів, юридичних принципів економічного спілкування, яких зобов'язані дотримувати у своїх діях всі економічні агенти - виробники, споживачі і сама держава. У числі цих правил можна відзначити законодавчі і нормативні акти, що захищають права приватної власності і визначають форми підприємницької діяльності, умови функціонування підприємств, їх взаємини між собою і державою. Правові норми поширюються на проблеми якості продукції і безпеки праці, питання взаємин профспілок і адміністрації й ін.

Уряд бере на себе задачу забезпечення правової  бази  і деяких найважливіших послуг, що є передумовою ефективного функціонування економіки. Необхідна правова база припускає такі заходи, як представлення законного статусу приватним підприємствам, визначення прав приватної власності і гарантування дотримання контрактів. Уряд установлює також законні "правила гри", що регулюють відносини між підприємствами,  постачальниками  ресурсів  і споживачами.  На основі законодавства, неважко помітити, що уряд одержує можливість виконувати функції арбітра в галузі економічних зв'язків, виявляти випадки нечесної практики економічних агентів і застосовувати владу для накладення відповідних покарань.[1;98]   

Уряд узяв  на себе задачу зменшити нерівність доходів у нашому суспільстві. Ця задача знайшла відображення в ряді політичних заходів і програм. По-перше,  трансферні платежі забезпечують дотації нужденним, допомогу утриманцям і інвалідам, а безробітним виплати по безробіттю. Усі ці програми здійснюють передачу доходів уряду тим домогосподарствам, що у противному випадку  одержували б незначний доход або зовсім його не мали.  По-друге, уряд змінює також розподіл доходів шляхом ринкового втручання, тобто шляхом модифікації цін, установлюваних ринковими силами. Гарантування цін фермерам і законодавство про мінімальні ставки заробітної плати - наочні приклади того, як уряд фіксує ціни з метою підвищити доходи певних груп населення. Нарешті, в історії США податок на особисті доходи застосовувався для вилучення більшої частки доходів у багатих,  ніж у бідних, а тому він робив на розподіл доходу своєрідний "ефект Робін Гуда".  Однак проведені недавно перегляди особистого прибуткового податку істотно  зменшили  його  перерозподільний вплив.  Правда,  вважається, що в дійсності податкова система надає дуже помірний вплив на  розподіл доходів.[7;118]

Таким чином, основними напрямками економічної діяльності держави є:

1.Забезпечення нормальних умов роботи ринкового механізму, що припускає регулярну демонополізацію економіки, її антиінфляційну профілактику за допомогою стабільної грошової політики, підтримка бездефіцитної системи державних фінансів і ін. У країнах, що стали на шлях відновлення ринкового господарства, державі також приходиться формувати багатосекторну економіку, демонтувати ланки адміністративно-командного управління, утворювати діючу систему економічних регуляторів і багато інше.

2. Виконання функцій, обкреслених мінімально необхідними і максимально припустимими границями втручання держави в економіку. У вирішенні цих економічних проблем ринковий механізм виявляє свою неспроможність чи неефективність.

3. Розробка, прийняття й організація виконання господарського законодавства, тобто правової основи підприємництва, оподатковування, банківської системи й ін.       Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь