ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Государственное регулирование экономики


Тема: Антимонопольне законодавство і обмеження власті над ринком
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2012-09-25 19:39:13
Автор:
Обьем: 40
Цена: 35 грн.

Содержание:

 

Вступ

1. причини виникнення та існування монополії та напрямки законодавчного регулюваня монопольного ринку

1.1. Причини виникнення та існування монополії

1.2. Передумови формування антимонопольного законодавства та його реформування у конкурентне законодавство

1.3 Види монополій

2. Монополія та її регулювання в Україні

2.1. Загальна характеристика антимонопольного законодавства України

2.2. Сучасний стан монопольного середовища

2.3. Аналіз зловживань монопольним становищем в Україні

3. напрямки розвитку антимонопольного законодавства

3.1. Проблеми державного регулювання природних монополій в Україні

3.2. Створення та підтримання балансу конкурентних і монопольних сил на конкурентному товарному ринку

3.3. Досвід державного  регулювання  монополістичної  діяльності  в  європейських   країнах  з  розвиненою економікою

Висновки

Список літературиВыводы:

 

Поряд із методами, спрямованими проти порушень правил конкуренції (антимонопольне законодавство), важливу роль відіграють державні заходи, спрямовані на створення конкурентних відносин, їх підтримку і розвиток. Такі заходи полегшують суб'єктам господарювання проникнення в монополізовані сфери економіки шляхом спрощення реєстраційно-дозвільних процедур (реєстрації, ліцензування, квотування), надання податкових, митних і інших пільг. Залежно від економічної ситуації в країні робиться наголос на застосування обмежувальних заходів (антимонопольне законодавство) та розробку норм, спрямованих на регулювання конкурентних відносин (конкурентне законодавство).

Результати застосування антимонопольного законодавства в Україні можна охарактеризувати в такий спосіб. Мети створення і розвитку конкуренції на товарних ринках України антимонопольне законодавство не досягло, хоч в окремих галузях намітилася тенденція до формування конкурентного середовища. Не вдалося послабити дію деяких монопольних структур, що залишилися від радянського періоду, і має місце поступове формування нових монопольних структур.

Більшість європейських країн з метою зниження рівня ринкової влади су­б'єктів природних монополій на економіку розробили низку регулятивних підходів. Основним тут є відокремлення конкурентних видів діяльності від природномонопольних. Більше того, на сьогодні політика ЄС у сфері природних монополій спрямована на лібералізацію природномонопольних ринків. Така політика зумовлює побудову ефективних конкурентних відносин не лише у сфері природних монополій, а й у всіх галузях економіки ЄС.

Отже, для зниження рівня ринкової влади у сфері природних монополій достатньо двох напрямів державного втручання: регулювання та конкурентної політики. Однак це тільки на перший погляд, оскільки для зниження рівня ринкової влади суб'єктів природних монополій в Україні галузева політика теж відіграє провідну роль.

На основі проведеного дослідження можна стверджувати, що високий рівень ринкової влади на будь-якому ринку призводить до негатив­них наслідків: можливість монополіста впливати на умови обороту товару на ринку; не допускати, усувати, обмежувати конкуренцію; обмежувати конку­рентоспроможність інших суб'єктів господарювання тощо, що об'єктивно знижує рівень економічної безпеки. З іншого боку – суттєва концентрація ка­піталу на світових ринках і низький ринковий потенціал вітчизняних підпри­ємств також знижують рівень економічної безпеки держави.

У зв'язку з цим з метою формування функціонально ефективної моделі ринку держава зобов'язана розробити: ефективну систему державного регулю­вання, об'єктивні та дієві механізми формування і функціонування ринкових структур (конкурентну політику), ефективну галузеву політику. При цьому усі складові мають бути тісно взаємопов'язані між собою і доповнювати одна од­ну. Це пояснюється тим, що в трансформаційних умовах регулювання, конку­рентна і галузева політики мають загальну мету – забезпечення стійкого еко­номічного зростання і підвищення добробуту населення – підвищення рівня економічної безпеки держави. Відмінність між ними полягає лише в засобах, які використовуються для прискорення темпів і підвищення стійкості еконо­мічного розвитку.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь