ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Химия


Тема: Розрахункова робота з аналітичної хімії №2
Тип: Контрольная работа с практической частью
Дата добавления: 2014-01-20 22:46:56
Автор:
Обьем: 18
Цена: 30 грн.

Содержание:

1. Що таке фактор перерахунку? Привести приклади

2. Який об´єм 0,4М розчину H2SO4(з надлишком 50%) витрачається на осадження барію з розчину, отриманого розчиненням 0,6 г BaCl2*2H2O?

3. Способи вираження концентрації у титриметричному аналізі

4. Для приготування 1,0 л розчину була зважена наважка 5, 4500 г K2Cr2O7. Розрахувати; а) масову концентрацію; б) молярну концентрацію; в) молярну концентрацію еквіваленту (в окисно-відновних реакціях); г) масову концентрацію по йоду.

5. Описати визначення титру розчину HClтетраборатом натрію.

 

6. Розрахувати масову концентрацію, масову частку, молярність та молярну концентрацію еквівалентів розчину, що утворюється розчиненням 8 г KMnO4у 200 млH2O.

7. Визначити карбонатну твердість води в ммоль-екв/л і в г/л, якщо на титрування 100 мл води використано 4,85 мл HClз концентрацією 0,1 моль/л. Написати рівняння реакції і обгрунтувати вибір індикатору.

8. Побудувати криву титрування сірчаної кислоти з концентрацією 0,1 моль/л розчином лугу з концентрацією 0,1 моль/л. Обгрунтувати вибір індикатору.

9. Які формули використовують у методі комплексонометрії для розрахунків?

 

10. Визначити загальну твердість води, якщо на титрування 100,0 мл води витрачено 12,5 мл розчину трилону Б з концентрацією 0,04 моль/л.

 

11. Визначити масу наважки MgSO4*7H2O, яку необхідно взяти для приготування 100,00мл розчину,  на титрування 20,00 мл якого витрачається 25,00 мл 0,05 моль/л ЕДТА.

12. Правила зберігання розчину KMnO4. Причини зміни титру розчину під час його зберігання.

 

13. Яку наважку руди, що містить 88% Fe2O3 потрібно взяти на аналіз, щоб на її титрування після розчинення та відновлення Fe3+до Fe2+ , було витрачено 20,00 мл 0,1250М K2Cr2O7 (fекв =1/6).Выводы:


Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь