ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Химия


Тема: Практичні з хімії
Тип: Контрольная работа с практической частью
Дата добавления: 2015-06-24 09:28:23
Автор:
Обьем: 9
Цена: 30 грн.

Содержание:

15.Чому гідроліз розташовують у періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва і в першій, і в сьомій групі?

40.Складіть структурні й електронні формули сполук з воднем наступних елементів: а) брому; б) телуру; в) миш'яку.

65.Складіть молекулярну і структурні формули оксидів таких елементів: сімцію (IV), сульфуру (VI), хлору (VІІ), арґентуму (І), феруму (ІІІ), цинку (ІІ), стибію (V), осмію (VІІІ).

80.По термохімічним рівнянням розрахуйте стандартну ентапію утворення продуктів:

д) H2O(г)+CO2(г)+CuO(т)=Cu2CO3(OH)2(т); ?101 кДж;

е) 2PbO(т)+4NO2(г)+O2(г)=Pb(NO3)2(т); ?588 кДж.

112.Розрахуйте рівноважний вихід продукту реакції

2(г) ↔ 2О3(г),

якщо відомі початкова маса і рівноважна кількість О2.

Варіант

, г

, моль

а

27,83

0,81

б

18,92

0,51

 

140.До 120 г 28%-ного розчину солі долили 216 мл води. Чому дорівнює процентна концентрація утвореного розчину?

165.Скільки грам-молекул (або яка частина молекули) таких солей мають у своєму складі однакові кількості іона NO3: KNO3, Ca(NO3)2, Al(NO3)2?

190.Написати рівняння реакцій в молекулярній та іонній формах:

AgNO3+NaCl→

AgNO3+AlCl3

FeCl2+KOH→

215.При гідролізі яких солей фенолфталеїн забарвлюється в малиновий колір: K2CO3, FeCl3, Fe2(CO3)2. Відповідь обґрунтуйте.

 

240.Закінчіть рівняння реакції, складіть електронний баланс, вкажіть процеси окислення та відновлення:

KMnO4 + K2S + H2SO4 → MnSO4 + S + K2SO4 +?

265.Які процеси будуть відбуватися на катоді й аноді при електрозі водяного розчину солі K2SO4? Напишіть електронно-іонні рівняння реакції.

290.Які сполуки називають елементоорганічними, кремнійорганічними? Укажіть найважливіші властивості кремнійорганічних полімерів. Як впливає на властивості кремнійорганічних полімерів число органічних радикалів, зв'язаних з атомами кремнію?

315.Скільки грамів гідроксиду кальцію треба додати до 275 л води, щоб усунути її карбонатну жорсткість рівну 5,5 мекв?

335.Скільки водяного пару розкладеться залізом, якщо при цьому виділилося 2 м3 водню (нормальні умови).

358.У пробірках знаходиться: сульфід, сульфіт, сульфат калію. Визначити за допомогою одного і того ж реактиву (якого?), в якій пробірці знаходиться кожна з солей. Написати рівняння реакцій і пояснити їх.Выводы:

1Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь