ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Журналістика, редагування, видавнича справа


Тема: Релігійна журналістика в інформаційному просторі України
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2022-07-09 11:44:55
Автор:
Обьем: 100
Цена: 150 грн.

Содержание:

ВСТУП

РОЗДІЛ І Релігійна журналістика в українському дискурсі: жанрова парадигма, тенденції, виклики

1.1 Етичний, юридичний та теоретико-методологічний базис вітчизняної релігійної журналістики

1.2 Жанрові особливості релігійної журналістики

1.3 Умови функціонування релігійної журналістики в сучасних українських реаліях

РОЗДІЛ ІІ Релігія у ЗМІ: періодичність, риторика, контекст

2.1 Релігійна тематика у світських медіа: анкетне опитування

2.2 Релігійні ЗМІ: кількість, якість, зворотній зв’язок

2.3 Контент-аналіз національних інтернет-ЗМІ: ТСН (tsn. ua) і 24 канал (24tv. ua)

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИВыводы:

Роль ЗМІ в сучасному релігійному житті на різних його стадіях, на різних рівнях, в різних маніфестаціях в публічній сфері, в різних відносинах з державою і суспільством, а також прояви в різних повсякденних практиках і етносоціальних контекстах в останні роки привертає дедалі більшу увагу дослідників, причому не тільки соціологів, політологів, етнографів, а й медіааналітиків, і не тільки за кордоном, але і в Україні.

На сьогоднішній день існує маса релігійних ЗМІ на всіх видах інформаційних платформ. Якість православних медіа поступово зростає. Однак, сфера ця особлива. У ній неприйнятні (або прийнятні до розгляду тільки частково) традиції і норми класичної журналістики. Православним ЗМІ поки не вдається в правильній формі і в повній мірі реалізовувати свою головну задачу – проповідь православного способу життя.

Переважна більшість релігійних ЗМІ в Україні моноконфесійна, і тому, будучи заснованими певними релігійними організаціями, вони виконують місіонерську і просвітницьку функції в її межах. Такі ЗМІ орієнтовані на передачу релігійній інформації, що забезпечує збільшення аудиторії для діалогу в рамках конфесії. Відсутність формальних обмежень за кількістю ЗМІ в межах релігійної організації надає їм можливість самостійно вирішувати питання за напрямками інформаційної діяльності та їх змістовного наповнення.

Проведене дослідження констатує, що релігійна журналістика – одна із найбільш складних і відповідальних галузей журналістики, яка активно розвивається і має величезний потенціал.

При оцінці рівня релігійної журналістики необхідно завжди пам'ятати про фактор особистості автора. Писати про релігію добре і правильно – неймовірно складне завдання. А писати так, щоб і виконати заповідь «не нашкодь», і непідготовленому читачеві щось дійсно важливе простими словами розповісти – ця навичка вкрай рідкісна і повинна цінуватися буквально на вагу золота.

Релігійна журналістика може бути представлена в будь-який технологічної формі: преса, радіо, телебачення, інтернет.

Сукупність всіх релігійних засобів масової інформації представляє спеціальна галузь – конфесійна журналістика. Її основним завданням є задоволення інформаційних запитів віруючої людини. У вузькому сенсі конфесійна журналістика – це висвітлення фактів, церковних подій і релігійних питань, актуальних в даний час.

Релігійна журналістика не тільки відповідає на питання, пов'язані з вірою, а й формує потребу людей в релігії. У багатьох представників сучасного суспільства церковні ЗМІ формують світоглядну основу. Сучасна релігійність відрізняється тим, що проявляється не тільки за допомогою інститутів Церкви, не тільки завдяки діяльності проповідників і місіонерів, а й за допомогою сфери культури і засобів масової комунікації.

Предметом релігійної журналістики є релігійно-моральна просвіта, а також освітлення та розгляд питань з області культури, економіки, політики, соціології з точки зору релігійної традиції. Конфесійна журналістика намагається відобразити настрій суспільства, оцінити духовний стан сучасників, сформулювати злободенні питання і зробити соціально-культурні прогнози.

Науковий інтерес дослідників до релігійної журналістики за конфесіями розподіляється не пропорційно: якщо брати до уваги друковані видання, то найбільшу увагу було приділено вивченню православної преси, дещо менше – католицької, однак якщо говорити про дослідження інтернет-видань, то більшою мірою науковці зосереджувались на римо- та греко-католицьких медіа. Що стосується протестантів, то, незважаючи на те, що вони одними з перших оцінили інтернет як платформу для релігійної комунікації (місіонерства та євангелізації) та почали активно його використовувати й освоювати, досліджень, присвячених протестантським медіа в Мережі, не так уже й багато.

Крім того, аналіз засвідчив, що комунікативний потенціал релігії, релігійні комунікації в мережі, особливості роботи з подібною інформацією в інтернеті, специфіка новин у релігійних інтернет-виданнях тощо ставали об’єктом вивчення не лише журналістикознавців.

Головна перевага і мета християнської журналістики – правдивість. Передбачається, що християнські журналісти говорять істину, якій самі довіряють, в якій упевнені, в існування та пізнаванність якої вірять. У біблійній журналістиці об’єктивність – представлення біблійного погляду на проблему, віддзеркалення біблійного світогляду. Ступінь об’єктивності матеріалу залежить від міри висвітлення цієї теми в Біблії.

Широка тематика публікацій також сприяє долученню до цільової аудиторії не лише воцерковлених людей, а також читачів, які перебувають у пошуку морально-ціннісного орієнтира. Із-поміж таких: стовпи щасливого подружнього життя, шкільна освіта та її недоліки, психологічно правильне вибудування стосунків із дітьми різних вікових категорій, допомога нужденним та біженцям, віра в забобони, життя людей із інвалідністю, підготовка до посту, значення посту для християнина, благодійні акції, коментарі фахівців із питань освіти, психології, релігії, видатні земляки та їхні досягнення і ще чимало іншого

Релігійні засоби масової комунікації мають значні можливості для впливу на суспільні процеси через призму моралі, а Церква завдяки правильному їх використанню могла б стати вагомим авторитетом у державотворчих процесах. Але для реалізації потенціалу слід усвідомити та подолати недоліки, властиві їм на цьому етапі. Конфесійні ЗМІ є простором побутування релігійної субкультури. Довіра протестантів до видань своєї конфесії дуже висока, хоч і поєднується з критичним та оцінним підходом. Соціальна тематика найбільше затребувана протестантськими медіа України – організовано допомогу соціально знедоленим прошаркам суспільства, що є головним виявом громадянської позиції вітчизняних протестантів.

За аналізом результатів опитування можна зробити висновок, що українці не достатньо проявляють інтерес та цікавляться життям міста, адже незначна кількість читає матеріали релігійної тематики в національних інтернет-ЗМІ. У той же час, українці бажають бачити на інформаційних порталах та новинних сайтах не лише короткі замітки та оперативні повідомлення про події, що сталися щойно та можуть не нести великого значення, але й ґрунтовні інтерактивні, аналітичні матеріали, інтерв’ю та журналістські розслідування. Також на думку респондентів кількість та якість новин має бути збалансованою, тобто окрім того, щоб повідомляти святкову інформацію, журналісти мають робити просвітницькі, більш глобальні актуальні та пізнавальні матеріали для стрічки новин. Також українці майже одностайно вказали, що хотіли би бачити релігійну стрічку новин національних інтернет-ЗМІ більш інформативними. Пропонують журналістам подавати позитивно-просвітницький, корисний контент. Як показали результати опитування, поки враження респондентів про церкву після прочитання стрічки новин є негативними та депресивними.

Релігійні ЗМІ представлені в нових медіа, тобто на веб-ресурсах суспільно-політичного й спеціалізованого релігійного напряму (блоги та акаунти в соціальних мережах, а саме у Facebook, Twitter і на YouTube-каналах). Веб сайти церков мають на меті висвітлення офіційної інформації, що стосується життя й діяльності церкви, доведення до віруючих постанов церковного керівництва. Крім загальноцерковних сайтів і порталів, кожна конфесія має такі, що висвітлюють її діяльність у різних суспільних сферах: благодійності, книговидання, духовної освіти тощо

За період з 01 січня 2020 по 01 липня 2020 року на інтернет порталі 24 каналу слово «релігія» згадувалося в 20 публікаціях, більшість з яких мають розважальний або скандальний характер. Слово «церква» згадувалося в 358 новинних повідомленнях. На сайті tsn. ua протягом досліджуваного періоду було опубліковано 27 матеріалів.

Манера висвітлення релігійної тематики в обох інтернет-ЗМІ ідентичний, новини дублюються, як і манера їх відображення. Більшість журналістських матеріалів присвячена скандалам за участю церкви або священнослужителів, а також нездатністю чи небажанням дотримуватися безпечної поведінки під час коронавірусу.

Здійснений аналіз повноти висвітлення повідомлень на сайті дозволяє стверджувати, що більшість повідомлень релігійної тематики представлені односторонньо та не відповідають стандартам повноти. Тому ми можемо з впевненістю заявити, що низький відсоток оцінки респондентами якості висвітлення новин релігійної тематики є абсолютно виправданим.

Варто відзначити, що за останні роки в релігійній журналістиці спостерігається позитивна динаміка розвитку: вдосконалюється не тільки методика створення журналістських матеріалів, а й технічне оснащення, підготовка кадрів, йде постійний пошук нових цікавих тем, поліпшується взаємодія церковних і світських структур, Церква стає ближче до суспільства.

За період існування релігійні ЗМІ показали хороший темп розвитку, і, якщо він буде продовжувати рухатися в даному напрямку, з урахуванням накопиченого досвіду і з використанням величезного потенціалу, який є в релігійній сфері, то за найближчі кілька років релігійні ЗМІ вийдуть на новий якісний рівень. Разом з тим вони матимуть чітко виражену перевагу, що виражається, серед іншого, в багатій спадщині християнської культури, а також особливу місію – духовної просвіти і морального збагачення суспільства.

Таким чином, релігійні засоби масової інформації виступають сьогодні важливою складовою українського інформаційного простору.Вернулся в раздел работ Скачать работуУвага! З технічних причин завантаження робіт в автоматичному режимі тимчасово відключено. Ви можете оплатити доступ до робіт, перерахувавши гроші на карту Приватбанку. Для уточнення реквізитів звертайтеся до адміністратора

 

 

 

+380501022921 (Telegram/Viber/WhatsApp) або happy7student@gmail.com

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь