ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Журналистика, редактирование, издательское дело


Тема: Peгioнaльнi ЗМI, як вaжливий сyспiльний iнститут (1 розділ дипломної роботи)
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2017-06-25 23:44:46
Автор:
Обьем: 36
Цена: 35 грн.

Содержание:

Poздiл I.  Peгioнaльнi ЗМI, як вaжливий сyспiльний iнститут

1.1.Визнaчeння пoняття «peгioнaльнi ЗМI». Їх типoлoгiя тa фyнкцioнyвaння

1.2. Peгioнaльнi ЗМI  в сyчaснoмy сyспiльствi: фyнкцiї, зaвдaння тa пpoблeми

1.3 Хapaктepистикa ayдитopiї peгioнaльнoї пpeси Укpaїни

Висновки до розділу 1

Використана літератураВыводы:

Отже, регіональна пре­са – це друковані видання, які поширюються на території будь-якого регіону нашої країни або мають більш виражений локальний харак­тер, виходячи в окремому місті. З регіональної преси громадяни черпають інформацію про ключові події у своєму місті та області, про політику місцевої влади, досягнення та зміни в роботі місцевих освітніх, медичних, інших державних установ тощо.

До муніципальної преси належать газети міст, районів і малих населених пунктів (у межах повноважень місцевої влади). Муніци­пальні газети зазвичай не виходять за межі те­риторії своїх районів і залишаються для багатьох їхніх жителів, поряд із радіо і телебаченням, го­ловним та вагомим джерелом інформації.

Проведене дослідження показало, що існує низка проблем у функціонуванні регіональних ЗМІ, які разом з центральними виданнями відіграють важли­ву роль під час підтримання єдиного інфор­маційного простору держави та допомагають громадянам уникати інформаційного вакууму. Як зазначалося вище, регіональна преса має важливе соціальне значення: жителі малих міст черпають до двох третин інформації саме з місцевих газет, використовуючи централь­ні видання лише для того, щоб отримати ві­домості загальнонаціонального та світового масштабу.

Незважаючи на те, що друковані засоби масової інформації мають меншу питому вагу в системі ЗМІ, порівняно з так званими елек­тронними, але за впливом на аудиторію, за здатністю нести не стільки інформацію (но­вини), скільки знання на рівні повсякденної свідомості, саме друк виявляється найчасті­ше більш дієвим, ніж радіомовлення і теле­бачення разом узяті.

Вивчення проблематики регіональних ЗМІ, розгляд зворотного зв’язку, розгляд соціально-демографічних характеристик аудиторії сприяють ефективному функціонуванню ЗМІ, а це, в свою чергу, допомагає підвищити ефективність інформаційної політики друкованих засобів масової інформації в регіоні.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь