ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Журналистика, редактирование, издательское дело


Тема: Гендерні стереотипи на сторнінках регіональних ЗМІ
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2017-07-10 19:37:52
Автор:
Обьем: 60
Цена: 55 грн.

Содержание:

ВСТУП………………………………………………………………………

РОЗДІЛ 1. Гендерні стереотипи у сучасному інформаційному просторі

1.1.Сутність і зміст понять «гендер», «гендерний стереотип», «гендерно марковане видання»

1.2.Гендерні стереотипи у ЗМІ як предмет сучасних досліджень

1.3.Особливості формування гендерних стереотипів засобами масової інформації ……………………………………………………………….

РОЗДІЛ 2. Вплив стереотипів на моделювання образів чоловіка й жінки в регіональних гендерно маркованих виданнях «Domino», «Cocktail», «Life in motion»………………………………………………………………….

2.1. Образ чоловіка на сторінках регіональних гендерно маркованих видань

…………………………………………

2.2. Образ жінки на шпальтах гендерно маркованої преси Луганського регіону…………………………………………………………………………..

РОЗДІЛ 3.  Гендерні стереотипи в ціннісній сфері луганської гендерно маркованої періодики…………………………………………………….

3.1. Аксіосфера гендерно маркованих видань……………………………………

3.2. Формування життєвих цінностей у регіональному глянцевому виданні «Cocktail»……………………………………………………………………..

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………Выводы:

Дослідження гендерних відносин у різних галузях суспільного життя, незважаючи на неоднозначне сприйняття цієї проблеми в сучасному українському суспільстві, залишається актуальним. Гендерна проблематика, що виникла у зв'язку з інтенсивністю жіночого руху в суспільстві, спробами осмислити роль жінки у світі й бажанням жінок домогтися гармонійної рівності з чоловіками, міцно увійшла в сферу гуманітарного та соціального знання. У цьому зв'язку видається актуальним наукове осмислення шляхів і умов впливу ЗМІ на формування адекватного гендерного мислення.

Нині мас-медіа відіграють важливу роль у формуванні ціннісних орієнтацій суспільства. Періодичні видання з ґендерним маркером формують певні стереотипи мислення, з якими реципієнти співвідносять свої моральні принципи і в подальшому виробляють певні ціннісні концепти мислення під впливом трансльованих зразків, уявлень про жіноче та чоловіче начало.

Термін «гендер» виник у Великій Британії. У перекладі з англійської мови буквально означає граматичний рід – чоловічий, жіночий, середній. Сьогодні це поняття також означає соціо-статеві характеристики статі із властивими їй характеристиками способу життя, поведінки, намірів і прагнень. Гендер стосується не тільки чоловіків та жінок як окремих індивідів, а й характеризує відносини поміж ними як соціально-демографічними групами та гендерні відносини в цілому – те, як реалізуються соціальні ролі жінок і чоловіків, як вони соціально вибудовуються.

Гендер – це змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої та жіночої поведінки, стилю життя й способу мислення, ролей та відносин чоловіків і жінок, набутих ними як особистостями в процесі соціалізації, що насамперед визначається соціальним, політичним і культурним контекстами буття й фіксує уявлення про жінку й чоловіка залежно від їх статі.

Гендерний стереотип – це схематичний, стандартизований образ або уявлення про розподілення соціальних ролей чоловіків і жінок, спосіб життя й цінності представників протилежних статей. У сучасному інформаційному суспільстві стереотипи формуються засобами масової інформації, що сприяє автоматизації мислення, спрощенню та стандартизації суджень про різні явища.

У сучасному медіапросторі спостерігаються трансформації гендерних стереотипів: образ активного й цілеспрямованого чоловіка зближується з образом сильної та ділової жінки, популярними стають образи чоловіків андрогенного типу, а жінки все частіше виконують соціальні ролі чоловіків. Однією з головних причин таких трансформацій є вплив гендерно маркованих ЗМІ на формування громадської думки.

Гендерно орієнтовані видання – це ілюстровані журнали, матеріали яких зачіпають усі сфери чоловічого/жіночого життя: професійна кар'єра, сім’я, сексуальні взаємини, мода, подорожі тощо. До цього типу належать видання, у рамках яких відбувається безпосереднє формування й репрезентація уявлення про мужність і/або жіночність, притаманних сучасній українській гендерній культурі, про форми й способи подання автентичної маскулінності і/або фемінінності, «ідентифікаційної системи», за допомогою якої можлива самопрезентація «справжнього» чоловіка або «справжньої» жінки.

Глянцева періодика формує в уяві читачів новітні правила життя, орієнтовані на успішне позиціонування себе у соціумі. Образи чоловіка й жінки зазнали суттєвих трансформацій. Так, чоловік вже не розглядається як трудівник, годувальник, голова сімейства, який не може займатися «жіночою» роботою чи піти у декретну відпустку. Також руйнуються гендерні стереотипи щодо зовнішнього вигляду представників сильної статі. Чоловік нині акуратний та доглянутий, користується косметикою та стежить за модою.

Сучасна жінка за пропагованим гендерно маркованими регіональними виданнями образом є самодостатньою особистістю, незалежною у стосунках із чоловіками, у тому числі фінансово. У її житті кар’єра та родина збалансовані, ідеальна жінка досягає успіху в обидвох сферах. Журнали створюють образ не домогосподарки, але й не «залізної леді», вчать бути щасливою і в коханні, і в професійній сфері. Також слід зауважити, що розглянуті жіночі глянцеві журнали  Луганського регіону формують образ сучасної жінки з сильною волею, готової протистояти проблемам, труднощам.

Варто зазначити, що вплив гендерних стереотипів на формування громадської думки найбільше помітний у жіночих глянцевих виданнях.

Гендерні стереотипи безпосередньо впливають на формування ціннісних орієнтацій у суспільстві. Дослідження гендерно маркованої преси Луганщини довели, що для читачів глянцевих журналів серед життєвих цінностей головними є сім’я, гроші, робота (кар’єра), любов до себе, духовність, пізнання дійсності. Зазначимо й те, що гендерно орієнтовані видання прагнуть зруйнувати архаїчні стереотипи й нав’язати нову, сучасну думку, яка поступово перетворюється на стереотип.

Отже, для гармонізації суспільного життя необхідно встановити адекватне усвідомлення системи сучасних гендерних відносин, роль ЗМІ (як дзеркала, що відображає реальність в очах мас) у цьому є головною.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь