ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Компьютерные дисциплины


Тема: Використання інформаційних технологій при розрахунку критеріїв ефективності інвестиційних проектів
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2014-08-29 18:13:25
Автор:
Обьем: 45
Цена: 35 грн.

Содержание:

1.     Теоретичні і методологічні аспектиінвестиційних проектів 

2.     Фінансово – економічна характеристика Луганського обласного

державного центру експертизи сортів рослин 

3.     Проект моделі інвестиційного проекту відповідно даних Луганського

обласного державного центру експертизи сортів і рослин Выводы:

Усю різноманітність процесів, що відбуваються в економічній системі тієї чи іншої країни, можна представити як сукупність соціальних, технічних, організаційних, економічних та інших проектів.

        На практиці поняття проекту найчастіше застосовується в локальному розумінні: технічний та робочий проект, проект організації будівництва та виробництва робіт тощо. Тому, щоб не було плутанини у поняттях, необхідно визначити, що проект, пов’язаний з реалізацією повного циклу інвестицій називають інвестиційним.

        Найчастіше на практиці інвестиційний проект — це об'єкт реального інвестування, який може бути представленим у вигляді: інвестицій у підвищення ефективності виробництва, інвестицій у розширення виробництва, інвестицій у створення нових підприємств, інвестицій заради задоволення вимог державних органів управління.

        Важливим етапом інвестиційного процесу є проведення аналізу потенційних проектів, який хоча й не залежить від інвестиційної політики держави, але має великий вплив на прийняття майбутніх рішень. В умовах досконалої конкуренції критерієм ефективності інвестиційного проекту є рівень прибутку, що отриманий на вкладений капітал. При цьому прибутковістю буде не тільки приріст капіталу, а такий темп його зростання, який повністю компенсує загальну зміну купівельної спроможності грошей протягом досліджуваного періоду, забезпечує мінімальний рівень прибутковості і покриває ризик інвестора, який пов'язаний зі здійсненням проекту.

         Отже, при здійсненні інвестицій необхідно провести аналіз ефективності запланованого проекту. Основними показниками, які для цього використовуються, є: період окупності, чиста теперішня вартість, індекс та внутрішня норма прибутковості. Оскільки фінансування інвестиційного проекту рідко здійснюється лише за рахунок власних коштів, то оцінка його проведення буде неповною без планування доходів і витрати отриманням банківських кредитів. Формування майбутнього грошового потоку є дуже важливим етапом при здійсненні фінансових інвестицій як великим, так і малим бізнесом.

        Для автоматизації розрахунків показників ефективності інвестиційних проектів необхідно застосовувати прикладне програмне забезпечення на основі електронної таблиці Microsoft Excel. Дана система має потужні обчислювальні можливості, чудові засоби складання ділової графіки, обробки текстів, ведення баз даних. Для оцінки ефективності інвестиційних проектів динамічними методами необхідне використання складних фінансових функцій Excel, таких як, ПС для розрахунку показника NPV і ВСД, ВНДОХ для розрахунку показника IRR.

         При дослідженні теми курсової роботи було проаналізовано Луганський обласний державний центр експертизи сортів рослин, який займається   проведенням дослідів з польвої експертизи сортів на вирізняльність, однорідність, стабільність, після реєстраційного сортовивчення, дослідженням колекцій сортів рослин, проведенням польових та лабораторних досліджень, збереженням сортів, впровадженням нових сортів рослин.

          Фінансовий стан Луганського Держекспертцентру є критичним:

ØІснує досить висока ймовірність настання банкрутства.

ØМожливість покривати власними ресурсами поточні зобов'язання

досить низька.

ØМінімальний потенціал можливості залучення додаткових фінансових

коштів.

         Для підвищення врожайності в Луганському Держекспертцентрі розглядається можливість впровадження нових технологій. В першому випадку на підприємство пропонується впровадити трактор, щоб замінити ручну працю механізованим устаткуванням і підвищити рівень врожайності.

В другому проекті пропонується ввести систему крапельного зрошення для підвищення кількості і якості урожаю, так як вона підтримує оптимальний воднофізичний режим в кореневому шарі грунту, що створює умови для отримання високих урожаїв.

        Тому для визначення найбільш економічно ефективного варіанта інвестиційного проекту на підприємстві розробляється дві моделі інвестиційних проектів з приводу підвищення врожайності та одержання прибутку. У процесі аналізу були використані основні динамічні показники ефективності інвестиційного проекту. При цьому найбільш ефективним інвестиційним проектом є представлений перший варіант проекту. Хоча і урожайність при цьому проекті значно менша у порівнянні з другим, ми отримуємо більше прибутку і витрачаємо менше витрат. Також при цьому проекті більш високе і позитивне значення показника внутрішньої норми рентабельності - 23%. Тому для Луганського Держекспертцентру доцільніше і ефективніше буде впровадити перший проект - трактор.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь