ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Лесное хозяйство


Тема: Ефективність застосування гербіцидів у культурах сосни звичайної Радомського лісництва ДП «Семенівське ЛГ» Чернігівської облості
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2013-10-12 01:58:07
Автор:
Обьем: 126
Цена: 55 грн.

Содержание:

Вступ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. ДП «Семенівське ЛГ»

1.1.1. Місцезнаходження і площа

1.1.3. Рельєф та ґрунти

1.1.4. Гідрографія і гідрологічні умови

1.1.5. Економічні умови

1.1.6. Роль лісового господарства в економіці району і охороні довкілля

1.2. Радомське лісництво

1.2.1. Місцезнаходження і площа

1.2.2. Характеристика лісового фонду

1.2.3. Лісовідновлення

Розділ 2. Спеціальна частина

2.1. Літературний огляд (стан питання)

2.2. Програма і методика робіт

2.3. Характеристика об’єктив досліджень

2.4. Результати досліджень

2.4.1. Лісокультурне виробництво

2.4.2. Історія лісових культур в ДП «Семенівське ЛГ»

2.4.3. Приживлюваність і ріст дослідних лісових культр

Розділ 3. ПРОЕКТНІ ЗАХОДИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

3.1. Обґрунтування типу лісових культур

3.2. Опис технології запропонованих лісових культур

3.3. Економічне обґрунтування запроектованих лісових культур

Розділ 4. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Розділ 5. ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА ЛІСОКУЛЬТУРНИХ РОБОТАХ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

ДОДАТКИВыводы:

1. Як кліматичні, так і ґрунтово-гідрологічні та економічні умови району розташування ДП є сприятливими для ведення лісового господарства. Порівняно висока вологість, помірно тепле літо, м′яка зі стійким сніговим покривом зима, незначні коливання температури повітря, відсутність суховіїв сприяють успішному росту і розвитку основних лісоутворюючих порід. Так, бонітети деревостанів сосни звичайної – І,0; дуба звичайного – ІІ,1; ясена звичайного – І,3; берези повислої – І,3; вільхи чорної – І,9. Кадрами спеціалістів і робітників підприємство забезпечене повністю, висока і технічна оснащеність виробництва.

2.Найбільшу площу вкритих лісом земель 3039 га або 63% займає сосна звичайна з середнім запасом 266 м3/га і переважаючим І класом бонітету. Переважаючий тип лісу – свіжий дубово-сосновий субір В2-дС. Експлуатаційні ліси ІІ групи займають в Радомському лісництві 76% загальної вкритої лісом площі. Незімкнуті лісові культури складають 1,9% (96,1 га), від загальної площі, не вкриті лісом землі (зруби, прогалини – 0,8% (38,2 га) від загальної площі лісфонду.

3. За період з 1987 по 2006 роки у Радомському лісництві створено 309,4 га лісових культур, переважно соснових. З них незімкнуті лісові культури складають 107,4 га, у тому числі соснові 92,8 га або 30%. Не атестовано 0,8 га культур, що в цілому свідчить про задовільні результати лісокультурного вуробництва. Абсолютна перевага чистих культур сосни, в умовах свіжого сугруду, у тому числі і останнього 20-річчя, не відповідає науково обґрунтованому і перевіреному на виробництві типу соснових культур змішаного, а не чистого складу.

4. Як показав віковий досвід лісовирощування і виробничий досвід ДП «Семенівське ЛГ», без якісних агротехнічних і лісівничих доглядів неможливо створити і виростити ліс з максимально можливими сировинними, захисними і середовищетворними властивостями. Найбільш гострою проблемою лісовирощування в Україні є догляди за ґрунтом в період індивідуального росту, на які припадає основна доля затрат і на які не виділяються державні кошти. З цієї причини в останні роки збільшується застосування хімічних засобів догляду за лісом як в Україні, так і світі.

5. Численні літературні дані свідчать, що обґрунтоване за дозами, строками і способами внесення застосування малотоксичних видів гербіцидів на лісокультурних об’єктах суттєво знижує трудоємність і вартість лісокультурних робіт при мінімальному і обмеженому в часі негативному впливу на флору, фауну, поверхневі і підземні води і ґрунти.

6. Досвід створення лісових культур на землях Семенівського ЛГ почав накопичуватись з ХІХ століття стараннями ентузіастів поміщиків і лісничих. Культури створювались чистими зі схемою розміщення 1х1 – 2х1 м. Змішані сосново-листяні культури почали пректувати тільки у післявоєнний час, але лише з 70-х років ХХ століття культури почали створюватись за технологією і типами, близькими до сучасних. Однак і зараз переважає садіння під меч Колесова, невирішими залишаються питання якісних агротехнічних доглядів.

7. На підприємстві створені лісонасіннева база і лісорозсадницьке господарство, якими повністю забезпечується щорічне виробництво близько 160 га лісових культур.

8. Згідно даних наших восьми пробних площ, закладених у кращих виробничих культурах, на яких було враховано 1220 шт дворічних і 2000 шт чотирьохрічних сосонок, при проектній відстані в рядах 0,5 м фактична середня відстань виявилась 0,6 м у 2-річних і 0,7 м – у 4-річних. На ділянках з хімдоглядом приживлюваність дворічних культур підвищилась на 5,5% (від 83,5% до 89%), а збереженість чотирирічних культур – на 2,1% (від 72,4 до 74,55). Незначна кількість рослин (2,2% у 2-річних і 0,4% у 4-річних культурах) виявилась з жовтою хвоєю – однаково як на ділянках з хімдоглядом, так і без хімдогляду. Можна вважати, що причини пожовтіння хвої – нестача вологи, ослаблення рослин пошкодженнями при доглядах і пластинчастовусими.

9.Після застосування гербіциду проективне покриття ґрунту травами (переважно злісними злаковими видами) знизилось у 2-річних культурах в 2,6 рази, а у 4-річних – у 2,2 рази. Враховуючи, що ефективною вважається така дія гербіциду, після якої проективне покриття травами знижується в 3-4 рази, ми рекомендуємо підвищити дозу внесення гербіциду в 1,5 рази – до 5,0 л/га (максимальна доза згідно інструкції 7-8 л/га).

10. Ріст культур як при хімічному догляді (на ділянках з застосуванням гербіциду), так і  при механічному (на ділянках без гербіциду) виявився однаковим (різниця не суттєва при Р=0,95). Значить, гербіцид не пригнічує ріст сосни, забезпечуючи зменшення трудових затрат на механізовані і ручні догляди.

11. Для створення лісових культур без застосування хімдоглядів потрібно використати 71 л.день і 13 м.змін з сумою затрат відповідно 2339 і 984 грн. У разі внесення гербіциду «Домінатор-360» потрібно відпрацювати 28 л.днів і 10 м.змін, що менше відповідно на 43 л.дні (61%) і 3 м.зміни (23%); сума прямих технологічних затрат на варіанті з хімдоглядом зменшується на 1414 грн (43%). Таким чином, технологічні прямі затрати на створення 1 га культур у випадку застосування хімдогляду складають 1909 грн, а без застосування хімдогляду – 3323 грн., що майже у 2 рази більше. З урахуванням покращення приживлюваності культур (табл 2.4.3.1.), відсутності гальмування росту культур при хімдоглядах (табл. 2.4.3.2.), можна стверджувати, що застосування гербіциду «Домінатор-360» при доглядах за культурами по технології, яка застосовується у лісництві, економічно вигідне і екологічно безпечне для сосни звичайної.

12. При створенні культур з застосуванням хімдогляду загальна пряма витрата грошових коштів складає 4205 грн/га, а без застосування 6308 грн/га, тобто в 1.5 рази вище. Перевищення по фонду зарплати складає при цьому 1,8 рази. Економічна ефективність тут безсумнівна, а враховуючи літературні дані стосовно надійної екологічної безпеки за умови застосування обґрунтованої системи внесення малотоксичних і обмежених в дозах гербіцидів (комбіноване внесення та ін.), їх слід застосовувати при виробництві соснових лісових культур.

 Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь