ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Лингвистика


Тема: Роль метафори та метонімії в сучасному англомовному рекламному тексті
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2019-12-28 20:41:02
Автор:
Обьем: 70
Цена: 55 грн.

Содержание:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

ВИВЧЕННЯ РЕКЛАМНОЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1.       Реклама: поняття, функції та типологія

1.2.       Структура рекламного тексту

1.3.       Маніпулятивні технології в сучасній англомовній рекламі

РОЗДІЛ 2.АКТУАЛІЗАЦІЯ МЕТАФОРИ ТА МЕТОНІМІЇ В АНГЛОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ

2.1. Використання ігрових прийомів в англомовному  рекламному дискурсі

2.2. Роль метафори в англомовному тексті реклами

2.3. Роль метонімії в англомовному тексті реклами

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВыводы:

Підводячи підсумок розгляду даної теми, можна відзначити, що всі поставлені цілі і завдання виконані. В ході дослідження було виявлено, що реклама – особливий вид оплачуваної інформації, метою якої є зміна структури потреб, інтересів людей та спонукання їх до бажаної для рекламодавця дії. Реклама володіє такими соціальними функціями, які інтегрують населення як споживачів, перетворюючи товари в символи країни (Америка, свого часу – жуйна гумка, кока-кола, джинси та ін.). Популярність реклами, як не парадоксально, виявляється в її обіграванні, цитуванні.

При розумінні ігрових текстів адресата доводиться докладати певних зусиль для виявлення, яке з мовних і мовних правил порушено і навіщо. Це здатне доставити адресату певну інтелектуальне задоволення. Задоволення тим більше, чим оригінальніше ігровий прийом. Подібні прийоми
(з ритмічністю фрази або при появі додаткового сенсу) надають тексту естетичну цінність. За твердженням Л.Л. Геращенко, естетичне задоволення, отримане адресатом від читання тексту, і схвальна оцінка винахідливості рекламіста поширюються і на сам рекламований об’єкт [9, с. 41].

Н.В. Євсюкова стверджує, що реклама підпорядковується певним правилам, в ній гідності товару перебільшуються або навіть конструюються з нічого, недоліки ж ігноруються. Але цікаво, що у людей не викликає сильного протесту подібна необ’єктивність реклами, вони вважають, що така її сутність. Вчений порівнює рекламу з грою, де дві граючі сторони – рекламіст і потенційний покупець. Стосовно до реклами можна говорити про ослаблення критеріїв істинності. Разом з тим, в цілому не довіряючи рекламі, люди часто потрапляють під її вплив [15, с. 3]. На нашу думку, реклама спонукає споживачів до здійснення покупки, маніпулюючи масовою свідомістю і створюючи позитивний імідж рекламованого об’єкта. Очевидно, що використання метафори та метонімії, що підвищують виразність рекламного тексту і привертають увагу реципієнтів реклами, грає в цьому процесі далеко не останню роль.

Також, нами були розглянуті різнорівневі мовні засоби на різних рівнях мови, а саме на фонетичному, графічному, морфологічному – словотворчому, лексичному і комбінованому.  Мовний ігровий стиль на лексичному рівні представлено ??літотою, гіперболою, персоніфікацією, евфемізмами, каламбуром та ін., на фонетичному рівні виражається через алітерацію, звуконаслідування, риму, ритм, використовувані в джинглз. До графічного рівню мовної гри досить часто відносять такі прийоми як: порушення орфографії, подвоєння букв, використання різноманітних шрифтів і елементів, які вигідно відрізняють букви або цілі поняття, порушення пунктуації. Що стосується граматичного рівня мовної гри, були розглянуті прийоми порушення граматичних норм. Практично для всіх сучасних рекламних текстів характерне використання різних ігрових прийомів у всьому їх різноманітті, що саме по собі безпосередньо пов’язане з суттю реклами, яка полягає в приверненні уваги реципієнта. Теоретично обґрунтовано, що кожен рівень володіє своїми певними засобами і прийомами для реалізації мовної гри.

У рекламній сфері метафорі і метонімії відводиться особливе місце, адже завдяки їм реклама виконує свою головну функцію – пробудити бажання клієнтів купити певний товар, так як вони дозволяють говорити коротко, яскраво і висловлювати невимовне. Тобто дозволяє рекламному тексту реалізувати свої основні властивості тексту – лаконічність, експресивність і зрозумілість.

Отже, в результаті дослідження були зроблені наступні висновки щодо:

  1. Метафора є одним з найчастіше використовуваних виражальних засобів в рекламному тексті, так як вона полегшує сприйняття рекламного повідомлення (закладеного в рекламу змісту).

2) Метафора забезпечує високу інтенсивність впливу на споживача шляхом створення певного емоційного ефекту, завдяки тому, що здатна знаходити спільне у різних за значенням понять.

3) Природа метафори дозволяє «запустити» необхідні асоціації, тим самим залучаючи аудиторію в співпереживання ситуації або в переживання емоції, що виникла в зв’язку з поданою в рекламному тексті ситуації.

4) Метафора є якийсь пізнавальний процес, оскільки причиною виникнення метафори є зіставлення семантичних концептів, в значній мірі непорівнянних, людським розумом шляхом певних організованих операцій. З одного боку, метафора припускає наявність подібності між властивостями її семантичних референтів, оскільки вона повинна бути зрозуміла, а з іншого боку - відмінність між ними, так так як метафора покликана створити якийсь новий зміст.

5) Використання в рекламному тексті метафори і метонімії підтверджує ту тенденцію реклами, яка, мабуть, становить головну специфіку і яка найбільш яскраво проявляється в її сучасному стані – тенденцію до маніпулювання людською свідомістю. Основна функція – переконання потенційного покупця (не так на раціональному, а як на емоційному рівні) і залучення його уваги.

6) Заповнюючи простір рекламного тексту що створювані метафорою і метонімією образи дозволяють судити про те, наскільки багата мова реклами і наскільки вона ефективна.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь