ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Макроэкономика


Тема: 166 Сучасний ринок - його суть та моделі
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2013-11-05 00:15:06
Автор:
Обьем: 30
Цена: 35 грн.

Содержание:

 

Ринок -це сукупність економічних відносин, які виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання товарів і послуг.

Ринкові відносини суттєво відрізняються в різних країнах за ступенем розвитку, особливостями модифікації, рівнем зрілості, історичними, соціа­льними та іншими ознаками. Американська, західно-европейська, японська моделі ринкової економіки відносяться до класичної моделі підприємництва, яка розвивається за всіма законами конкуренції і виживання сильніших підприємств; французька - до державного в певній мірі регулювання економікою; західнонімецька - до "соціального ринкового господарства", де пріоритетними напрямами є соціальний захист вразливіших верств населення в умовах високорозвинутої системи ринкових відносин.  Відповідно до цього Україна повинна мати ринок, який би відповідав її національним особливостям, а не американський або японський.

 

У той же час у всіх названих країнах ринок має цілком визна­чений набір загальних ознак, який дає можливість судити про ступінь ринкових відносин. Ринок часто розуміється як базар чи як поєднання попиту і пропозиції, або як місце, де відбувається купівля-продаж товарів. Такі визначення відображають особливості ринку, що лежать на поверхні явищ. Але вони не виявляють глибинних властивостей ринку як економічної категорії та не є достатньо конструктивними, щоб зрозуміти його роль в економічній системі. Насправді ж поняття "ринок" значно ширше , й визначити його зміст якимось одним формулюванням досить важко. Визначення ринку  в літературних джерелах досить чітко відображають багатогранну суть і роль ринку.

 

Ринок, по-перше, розуміється як місце, де відбувається процес купівлі-продажу результатів людської діяльності, а отже, як сфера підприємницької діяльності - бізнесу. Тобто, мова йде не лише про купівлю-продаж товарів, а й про інші результати діяльності людей, наприклад,   діяльності  інтелектуальної,   фінансово-кредитної (позичкові капітали, цінні папери і т.д.). Предметом купівлі-продажу виступає також інформація. Тому поняття "товарний ринок" - це лише елемент загального поняття "ринок". По-друге, ринок - це сукупність економічних відносин між людьми у сфері обміну, посередництвом яких здійснюється реалізація результатів людської діяльності. В такому аспекті ринок виступає як економі­чна категорія. По-третє, ринок - це місце, де відбувається остаточ­не визнання суспільством втіленої в результати діяльності праці.

Таке розширене розуміння суті ринку дає можливість визначи­ти його місце, роль і значення в процесі відтворення. Ринок виступає як момент, що опосередковує виробництво й споживання, і тому перебуває під їхнім впливом, а також сам впливає на них. На ринку можуть з'явитися лише ті результати людської діяльнос­ті, які задовольняють потреби суспільства в особі покупців. На ринку з'ясовуються реальні потреби суспільства. Ринок показує виробникам, що виробляти і в якій кількості. Нарешті, на ринку визначається вартість результатів людської діяльності, в тому числі й товарів.

Проте ринок не можна ототожнювати  з ринковою економікою. Ринок - це лише елемент ринкової економіки, куди поруч з ринком входять сфери виробництва, розподілу й споживання.

За територіальною ознакоюрозрізняють:внутрішній ринок, регіональний ринок, національний ринок, міжнародний ринок, світовий ринок.

Відповідно до характеру обміну виділяють: ринок товарів і послуг, ринок землі та природних ресурсів, ринок капіталу, ринок робочої сили, фінансовий ринок, ринок інтелектуальних та інформаційних продуктів.

За характером і рівнем попиту та пропозиції розрізняють: ринок покупця, ринок продавця. Клієнтурні ринки поділяються на: споживчий ринок, ринок виробників, ринок проміжних продавців (посередників), ринок державних установ.

Залежно від сфери суспільного виробництва виділяють: ринок товарів матеріального виробництва, ринок товарів духовної сфери

В курсовій роботі йдетьсяпро сучасний цивілізований ринок та його ознаки, моделі ринку, специфіку товарного ринку, державне регулювання господарської діяльності в Україні шляхом   захисту  конкурентного   ринкового   середовища.

Для висвітленнятеми курсової роботи використано не лише підручники, навчальні посібники (за списком в кінці роботи), але й рішення Президенту та Уряду України з порушених в роботі питань, такі як Указ Президента України від 3 вересня 2007 року N 816/2007  “Про Концепцію  вдосконалення  державного регулювання    господарської діяльності”, Указ Президента України  “Про Стратегію економічного та соціального розвитку  України "Шляхом європейської інтеграції" на 2004-2015 роки”, а також  Постанову Кабінету Міністрів України   від 14 вересня 2004 р. N 1202 “Прогноз показників зведеного бюджету за основними видами   доходів, видатків і фінансування    на 2006-2008 роки та довгострокову перспективу”і інші. Зазначені дрокументи знайдено в інтернеті, на сайті: http://portal.rada.gov.ua.                                                                                                                       1.Сутність та типи сучасного ринку

 

Оскільки в ринкові відносини вступають різні суб'єкти, а до сфери обміну надходять різноманітні товари й послуги, то в країні формується досить складна ринкова структура, яка включає найрізно­манітніші види ринків. Їх можна розглядати в різних аспектах.

Так, з точки зору об'єктів обміну, ринки бувають: ринок за­собів виробництва, ринок товарів народного споживання, ринок послуг ринок позичкових капіталів, ринок цінних паперів, ринок валюти, ринок інформації, ринок науково-технічних розробок, ринок робочої сили, ринок житла і т. д. У середині цієї структури можна говорити про продовольчий ринок, ринок зерна, нафти, золота та ін. Тобто, ринкова економіка складається з великої кількості окремих ринків. Кожний овар чи послуга має свій ринок.

З територіальної точки зору,ринок може бути внутрішнім і зовнішнім. Внутрішній ринок у свою чергу може бути національ­ним, регіональним і локальним (місцевим). Національний - це весь внутрішній ринок даної країни, обмежений рамками її кордонів. Регіональний ....ПРОДОВЖЕННЯ ТЕКСТУ                             

З м і с т

 

Вступ

1.Сутність та типи сучасного ринку

2. Моделі ринку

3. Специфіка товарного ринку

      4.Державне регулювання  конкурентного

    ринкового   середовищав Україні та його недоліки

5.Перспективи розвитку сучасного ринку в Україні

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

ДодатокВыводы:

 

Що треба зробити для ліквідації недоліків у розвитку сучасного ринку в Україні?
Протягом декількох наступних  років для вирішення першочергових завдань  щодо вдосконалення сучасного ринку, зокрема, лібералізації державного регулювання господарської діяльності  необхідно внести відповідні зміни до діючих законодавчих актів. Реалізація   законодавчих актів   має  повною  мірою  забезпечити  підвищення   ефективності   державного   регулювання    діяльності суб'єктів   господарювання,   всебічне  додержання  законних  прав громадян на підприємницьку діяльність,  підвищення ролі  малих  та середніх підприємств та сталий розвиток національної ринкової економіки.

 

Однак така політика,хоча і можезабезпечити стабілізацію, будепродуктивною лише за умови наступного рішучого кроку — структурної  перебудови. Створення відповіднійринковому середовищу галузевої, виробничої і соціально-економічної структури, що забезпечує ефективність і конкурентоспроможність, а також здійснення перетворень, необхідних для ефективного функціонування ринку: гарантії прав власності, обмеження монополізму, зміцнення законодавчої бази — усе це стає необхідною й обов'язковою умовою переходу до стійкого економічного зростання.
На сучасному   етапі    розвитку    національної    економіки конче необхідним   є  створення  умов  для  сталого економічного зростання та поліпшення якості життя населення  шляхом  соціальної та   структурно-інноваційної  переорієнтації  економіки,  а  також сприятливого інвестиційного середовища.


Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь