ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Макроэкономика


Тема: 167 Структура і динаміка споживчого ринку як показника рівня життя населення.Діаграми, графіки
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2013-11-05 00:38:25
Автор:
Обьем: 28
Цена: 35 грн.

Содержание:

Зміст.
Вступ
 
Розділ 1. Види ринків
            1.1. Класифікація та структурування ринку
1.2. Споживчий ринок.... 
1.3.Регулювання споживчого ринку
 
Розділ 2. Шляхиподолання бідностінаселення
            2.1. Сімейні доходиі прожитковий мінімум
            2.2. Стратегія подолання бідності
 
Розділ 3. Перспективи розвитку
            3.1. Перспективи розвитку споживчого ринку в Україні
 
Висновки
Список використаної літератури
Додаток
 

Вступ.

                          
На шляху  економічного  розвитку  та  інтеграції  у   систему світових економічних відносин нашою державою досягнуто помітних успіхів.  Україну, особливо після помаранчевої революції, визнали   як   демократичну   країну   з   ринковою    економікою, спостерігається  приплив  іноземного  капіталу в країну.  Постійно підвищується   добробут   населення,   збережено   макроекономічну стабільність,  створено  передумови  для  формування конкурентного середовища та розвитку  підприємництва.  Однак  такі  найважливіші соціально-економічні  проблеми,  як  бідність,  соціальний захист, низька інституціональна  спроможність,  застаріла  інфраструктура, залишаються   недостатньо   розв'язаними.  Для підвищення рівня життя населення України необхідно змінити структуру і темпи динаміки споживчого ринку на базі істотного зміцнення потенціалу майбутнього  економічного розвитку, оскільки  можливості екстенсивного розвитку країни  за рахунок розширення промислової і сільськогосподарської сфери  вже фактично вичерпані. Зараз потребується  розвиток інтенсивного фактору в економіці, а саме: збільшення продуктивності праці, переобладнання вже існуючих підприємств тощо.
На сьогоднішній день є  потреба   перегляду   форм   та  механізму забезпечення   виконання    функцій    держави    і    відновлення інфраструктури   країни,   що   зумовлює  необхідність  проведення цілісних  та  системних  реформ  у  галузях  економіки  та  сферах діяльності  з  метою  подальшого  наближення соціально-економічної системи до  європейських  стандартів  з  урахуванням  національних особливостей та інтересів України. 

Багатогранність та   значний  масштаб  перетворень  в  умовах обмеженості ресурсів потребує чіткого  визначення  пріоритетів,  а також    послідовного    та    системного   використання   важелів соціально-економічного розвитку. 

Споживчий ринок в економічній літературі представлений як система, що має прямі та зворотні зв'язки. Як зв'язки, що прямо впливають на перспективи його розвитку, виступають обсяги і темпи інвестицій у промисловий і торговельний сектори і народжуваність населення  за певний період. Як зворотні зв'язки виступають середній термін служби промислового та торговельного капіталу і зв'язані з ним розміри амортизації, обсяги резервів запасів необхідних ресурсів і рівень смертності населення за цей же період.

На основі розгляду споживання як економічної категорії, що характеризує певну сферу суспільного відтворення, можна виділититакі ознаки, що найбільшою мірою розкривають її зміст: по-перше, як специфічну сферу суспільного відтворення, у рамках якої закінчує свій шлях пересування будь-який товар чи послуга; по-друге, як стадію виникнення попиту, що породжує виробництво того чи іншого товару чи послуги; по-третє, як специфічний процес, пов'язаний із використанням результатів роботи суспільного виробництва для задоволення особистих потреб.

 В своїй курсовій роботі я намагалася висвітлити питання по темі “Структура і динаміка споживчого  ринку як показника рівня життя населення” стосовно сучасного рівня життя народу і перспектив розвитку соціального і економічного його аспектів, зокрема, розкрити суть і динаміку споживчого ринку в Україні.
В курсовій роботі  використані матеріали, цифрові дані з постанов Кабінету Міністрів України  від 14 вересня 2005 р. № 913 “Про схвалення  Прогнозу показників зведеного   бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2007-2009 роки”;  від 25 вересня 2006 р. № 1359 “Про  Прогноз  показників  зведеного  бюджету  України  за  основними  видами   доходів,    видатків    і    фінансування    на  2008-2010 роки”; від 27 липня 2007 року № 976  “Про Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального  розвитку України на 2008 рік”, підручники і посібники з маркетингу, економіки тощо.  Діаграми і графічні матеріали створені на базі офіційних цифрових даних щодо перспектив розвитку економічного і соціального розвитку України.

    Выводы:

 

З огляду на наведене, можна зробитивисновок про те, що тільки система, заснована і функціонуюча на законах ринкового господарювання, дозволяє найбільш ефективно забезпечувати баланс інтересів і можливостей у частині задоволення соціально-економічних потреб суспільства.

Розглянувши структуру ринку за критерієм економічного призначення об'єктів ринкових відносин, слід зазначити, що перелічені ринки відрізняються за об'єктом купівлі-продажу і специфікою формуванняпопиту і пропозиції. Виходячи з критеріїв класифікації ринків (табл. 1), можна розкрити загальні ознаки та відмінності інших видів ринку. Втім, незалежно від критеріїв класифікації ринків усі вони є елементами єдиного цілого, де між різними видами ринків та їх суб'єктами встановлюються складні або опосередковані зв'язки, на основі яких формуються закони функціонування ринку і ринкової системи в сучасних умовах.

Прогресивний розвиток ринкових відносин об'єктивно приводить до формування ринкової економіки. Але поняття "ринок" і "ринкова економіка" не тотожні. Ринок у різних формах існував ще відтоді, як функціонує товарне виробництво. Та не завжди товарне виробництво іринок приводять до ринкової економіки. Ринкова економіка — це якісний стан, тип функціонуванняекономічної системи, яка ґрунтується на ринкових відносинах у всіх ланках і на всіх стадіях суспільного відтворення і на регулюючих функціях державних структур.

До регулюючих функцій державних структур можна віднести державну підтримку найбільш соціально вразливих громадян -  пенсіонерів, інвалідів, ветеранів і ін. В данийчас державна підтримка найбільш соціально незахищених верств населення здійснюється  через систему пільг, зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг.

Такі пільги на неповну оплату вартості    житлово-комунальних послуг передбачені цілою низкою законів України, таких як Закони України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”,“Про пожежну безпеку”, “Про міліцію”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” тощо.

 

Кабінет Міністрів України, інші компетентні державні органи приймають відповідні документи з метою вивчення причин відставання в розвитку споживчого ринку  та складають на базі цього вивчення прогнози     економічного    і   соціального   розвитку   на  перспективу. Для поліпшення ситуації в країні  необхідно, вважаю, щоб у зазначених прогнозах було  враховано   інтенсивне   зростання  обсягів  інвестицій,  збільшення  забезпечення потреб внутрішнього ринку   у   товарах   вітчизняного    виробництва,    впровадження  енергозберігаючих     технологій     та    зменшення    споживання  енергоресурсів, нарощування обсягів експортно-імпортних операцій у результаті  лібералізації торговельних відносин, а також необхідність  продовження роботи зреформування податкової системи з метою створення сприятливого податкового  клімату  для  розвитку реального  сектору економіки,  підвищення рівня життя населення та  рівня його зайнятості.

На мою думку,  Верховна Рада України, Уряд України і Президент України повинні зробити максимальні зусилля для того, щоб відбулося істотне    поліпшення   матеріального   становища більшості населення та всього комплексу соціальних показників,  що характеризують якість життя людей.

 Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь