ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Макроэкономика


Тема: 173 Курсова.Рівновага на грошовому ринку.Задача-модель AS-AD,зменшення ВВП
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2013-11-06 00:53:37
Автор:
Обьем: 27
Цена: 35 грн.

Содержание:
Зміст

 

 Вступ

Розділ 1. Суть і структура грошового ринку

Розділ 2.  Рівновага на грошовому ринку та процент

Розділ 3. Роль банків у досягненні рівноваги на грошовому

ринку

Висновки

          Задача № 21

Список використаної літератури        

Вступ.

Регулювання макроекономічної системи здійснюється через ринкові важелі та апарат державної економічної політики.

          Ситуація у національній економіці визначається сукупністю конкретних макроекономічних параметрів, кожен з яких по-своєму характеризує економічне становище країни. Серед них найважливішими є темпи зростання реальних обсягів національного виробництва, інфляція, рівень безробіття тощо. Тільки на основі аналізу рівня і динаміки макроекономічних показників і параметрів можна зрозуміти, як працює економіка. Завдання макроекономіки - дослідити суть процесів, що відбуваються у національній економіці, виявити їх рушійні сили.

При характеристиці макроекономічних залежностей первинну інформацію надають національні рахунки по укрупнених показниках національної економіки. Макроекономічна теорія має на меті вивчення загального стану та структури економіки, закономірностей національної економіки, її руху та народногосподарських пропорцій з відповідним виробленням рекомендацій для державних органів влади, які формують державну економічну політику.

Макроекономіка, як теоретична наука має на меті визначити стан національної економіки, обґрунтувати основні напрямки економічної політики держави, вміти визначити причини криз в економіці та шляхи їх подолання, вміти організовувати грошовий обіг, забезпечити стабільність грошової одиниці, правильно обґрунтувати фінансову, податкову, бюджетну політику держави і в підсумку вибрати модель економічного розвитку, яка на сьогодні є найважливішою з проблем макроекономічного розвитку країни.

У  курсовій роботі висвітлюються такі питання як суть поняття  «грошовий ринок»,  що таке рівновага на грошововму ринку та роль банківської системи у досягненні рівноваги на грошовому ринку.

 

Розділ 1. Суть і структура грошового ринку

 

Відомо, що ринок за своїм призначенням на регулярній основі забезпечує взаємодію попиту і пропозиції на товари та послуги, інакше кажучи, зводить продавців і покупців. Гроші, як уже зазначалося, є специфічним товаром, застосування якого регулюється не лише конкретно визначеними, а й загальними принципами ринкової економіки. Виходячи з цього можна дати таке визначення: ринок грошей (монетарний ринок) ¾мережа спеціальних інститутів, що забезпечує взаємодію попиту та пропозиції на гроші як на специфічний товар.

Слід підкреслити, що гроші не “продаються” і не “купуються” у тому ж розумінні, що продаються і купуються звичайні товари за відповідними цінами. Тут вкладено інший смисл ¾гроші обмінюються на інші ліквідні активи за альтернативною вартістю, яка вимірюється через норму позичкового процента. Тому грошовий ринок є складовою частиною, відповідним сегментом фінансового риноку, де...ПРОДОВЖЕННЯ ТЕКСТУ  

Задача № 11.

Умова Розрахувати потенційний ВВП за наступних умов:

  1. Чисельність робочої сили – 20 млн. чол.;
  2. Кількість зайнятих  - 18 млн. чол.;
  3. Фрикційне безробіття – 3%;
  4. Структурне безробіття – 3%;
  5. ВВПф=144 млн.грн. ;
  6. Індекс споживчих цін = 120%.

 

Розв’язок

       Оскільки природне безробіття Ux    - це безробіттяВыводы:

Висновки

Отже,згідно з думкою прихильників класичної теорії випливає, що ринковий механізм здатний автоматично забезпечувати повну зайнятість без державного втручання в економіку, повна зайнятість є нормою для економіки з ринковими відносинами. Згідно з класичною теорією механізм ринкового саморегулювання економіки складається з декількох елементів.

Перший – ситуація, коли величина сукупних витрат буде недостатньою для виробництва потенційного ВВП, є малоймовірна.

Прихильники класичної теорії визнають дестабілізуючий вплив заощаджень на рівновагу між доходами і витратами. Проте, на їхню думку, дана обставина не вимагає державною втручання в економіку. Ринковий механізм здатний самостійно й досить швидко ліквідувати цей дисбаланс через взаємодію між товарним та грошовим ринками. У цьому полягає суть другого елемента класичної теорії про ринкове саморегулювання. Необхідною умовою для досягнення відповідності між доходами і витратами в економіці є баланс між заощадженнями та інвестиціями.

Згідно з класичною теорією здатність економіки до цінового саморегулювання забезпечується конкуренцією між продавцями, яка породжує високу еластичність цін стосовно попиту.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що згідно з класичною теорією механізм процентної ставки, гнучких товарних і ресурсних цін надає ринку здатність автоматично підтримувати повну зайнятість в економіці. За цих умов виключається необхідність втручання держави в економіку, тобто найбільш раціональною має бути політика державного невтручання.

Грошовий ринок стихійно виник у кожній країні для того, щоб забезпечити проведення банківських операцій в національній валюті. На грошовому ринку здійснюються операції двох типів:

  •          операції комерційних банків між собою, цей сегмент ринку називається “міжбанківський ринок”;
  •          операції комерційних банків та уряду з центральним банком, цей сегмент ринку називається “Відкритий ринок”.

Грошовий ринок обслуговує короткотермінові ¾строком від кількох годин до одного року угоди. Ринок грошей у більшості країн складається із міжбанківського ринку та ринку короткострокових цінних паперів.

Попит на гроші - це  намагання  суб‘єктів  мати  в  своєму  розпорядженні  певну  встановлену ними  масу  грошей.

Якщо  розмір  поточної  каси  коливається  в  короткостроковому  періоді  при  заданому  обсязі  ВНП  то  це  означає  що  проводиться  політика  регулювання  депозитної  ставки.

Сутність попиту на гроші аргументується як попит на одну з можливих форм багатства. Йдеться про визнання тієї частки багатства, яку індивідууми мають намір зберігати у грошовій формі. Це означає, що попит на гроші правильно розглядати як попит на  запас грошей на певний фіксований у часі момент, а не як потік грошей, який визначається за певний період часу.

Попит на гроші відрізняється від попиту на інші товари. Гроші бажані не задля самих себе, а для того, щоб купувати необхідні товари. Грішми володіють через їх представницьку вартість.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь