ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Маркетинг


Тема: Управління товарним асортиментом бізнес - організації
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2022-07-06 19:28:49
Автор:
Обьем: 94
Цена: 150 грн.

Содержание:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність та співвідношення понять «товарна номенклатура» і «товарний асортимент»

1.2 Методи аналізу товарного асортименту промислового підприємства

РОЗДІЛ 2 ДІАГНОСТИКА НАЯВНИХ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦІЇ ПРАТ «СПЕЦБУДМАШ» ПРОБЛЕМТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СПОСОБІВ УСУНЕННЯ ПРИЧИН, ЯКІ ВИКЛИКАЛИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ

2.1 Організаційно – економічна характеристика ПРаТ «Спецбудмаш»

2.2  Аналітична оцінка товарного асортименту ПРаТ «Спецбудмаш» та діагностика проблем підприємства у сфері організації управління товарним асортиментом

2.3  Пропозиції щодо способів усунення причин, що викликали виникнення проблем у сфері управління товарним асортиментом ПРаТ «Спецбудмаш»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВыводы:

Отже, в даній роботі ми визначили співвідношення понять «товарна номенклатура» і «товарний асортимент».

Під «товарною номенклатурою» розуміють систематизований перелік усіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, пропонованих виробником для реалізації. До товарної номенклатури належать як товари, які продавець сам виготовляє (вони утворюють його «виробничу програму»), так і придбані ззовні готові товари, також пропоновані для продажу.

Основні показники номенклатури продукції окремого підприємства є:

 • ширина товарної номенклатури – дає кількісну оцінку різноманітності продукції фірми; свідчить, скільки окремих ( за призначенням або іншими властивостями) видів продукції виготовляє підприємство;
 • насиченість – дає змогу визначити загальну кількість товарів, з якої складається номенклатура;
 • глибина – кількість пропонувань кожного  з окремих видів продукції;
 • гармонійність – рівень подібності товарів різних асортиментних груп за призначенням, технологією виготовлення, організацією обороту

Товарний асортимент – сукупність запропонованих товарів на ринку. Товарний асортимент має сім пунктів виміру:

 • Ширина – кількість різних продуктових ліній, які пропонує компанія;
 • Глибина – кількість різновидів товарів в продуктовій лінійці;
 • Висота – середня ціна продуктової лінії;
 • Новизна – здатність підібраних продуктових ліній задовольняти, ті що змінилися, потреби ринку за рахунок нових товарів. Коефіцієнт новизни характеризується появою нових різновидів товарів за певний часовий проміжок;
 •  Сумісність – рівень взаємодоповнюваності і сполучуваності різних асортиментних груп;
 • Повнота – це відповідність фактичної наявності всіх видів товарів розробленим асортиментним переліком, договором з постачальником або ж середньогалузевим стандартам;
 • Стабільність – властивість зберігати асортиментну матрицю з найбільш затребуваних і прибуткових асортиментних позицій

Описали методи формування товарного асортименту.

Модель Розенберга – аналітична модель ринкової адекватності товарів. Ґрунтується на визначені відповідності асортименту рівню попиту. Перевагою даної моделі є те, що вона дозволяє здійснити сегментування ринку і максимально врахувати вимоги споживачів до певних категорій товарів. Недоліком моделі являється ігнорування ресурсів підприємства і його можливостей, розрив між етапом оцінки споживчих вимог і часом здійснення конкретних заходів. Використовується модель при формуванні асортиментної політики на основі споживчих переваг [22].

Матриця БКГ – передбачає позиціонування товарів за критеріями «темп зростання продажів – питома вага в загальному обсязі продажів».  Перевагою є: легкість у використанні; орієнтується тільки на внутрішню інформацію; поєднує прийоми концентраційного, динамічного, матричного та кластерного аналізу. Недоліком матриці є обмеженість лише внутрішньої інформації; рішення мають спиратися на минулий досвід без врахування можливих змін у потребах споживачів. Використовується при формуванні асортиментної політики на основі споживчих переваг [22].

Матриця McKinseyабо GeneralElectricзастосовується для аналізу поточних ринкових ситуацій з матриць «привабливість-конкурентоспроможність». Особливістю матриці є більш точне розроблення стратегії компанії, пов’язаної з оптимізацією товарного асортименту. В порівняні з матицею БКГ, вона враховує більшу кількість факторів, які впливають на розробку стратегії, базуючись на суб’єктивних показниках конкурентоспроможності та привабливості, які можуть не відповідати дійсності. До недоліків матриці можна віднести: суб’єктивність використання лише якісних оцінок, точність яких визначається правильністю вибору параметрів; відсутність логічного зв’язку між показниками моделі.

Матриця Shellабо DPMє аналогом матриці McKinsey, подібно до матриці БКГ визначає поточне та динамічне положення компанії з аналізованими товарами. Цей метод роботи з асортиментом враховує недоліки обох матричних методів, виступає достатньо авторитетним методом аналізу товарного портфеля, оскільки робить більший акцент на кількісних показниках бізнесу. Примітна особливість даної моделі полягає в тому, що в ній можуть розглядатися види бізнесу, які перебувають на різних стадіях свого життєвого циклу. Така модель виявляється пристосованою як для аналізу бізнес-динаміки з погляду перспектив віддачі первісних інвестицій, так і для аналізу фінансового балансу всього ділового портфеля організації з погляду потоку готівки. 

Також проаналізували товарний асортимент ПРАТ «Спецбудмаш», описали головні проблеми при формуванні та управлінні товарним асортиментом на підприємстві. І знайшли причини, що спонукали виникненню описаних проблем та запропонували шляхи їх вирішення.Вернулся в раздел работ Скачать работуУвага! З технічних причин завантаження робіт в автоматичному режимі тимчасово відключено. Ви можете оплатити доступ до робіт, перерахувавши гроші на карту Приватбанку. Для уточнення реквізитів звертайтеся до адміністратора

 

 

 

+380501022921 (Telegram/Viber/WhatsApp) або happy7student@gmail.com

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь