ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Маркетинг


Тема: РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2024-03-20 12:41:47
Автор:
Обьем: 60
Цена: 70 грн.

Содержание:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ Й МАРКЕТИНГОМ

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА КОРПОРАЦІЇ БIОСФЕРА

2.1.Історична довідка

      2.2. Аналіз внутрішнього середовища

      2.2.1. Виробничий зріз

2.2.2. Організаційний зріз

2.2.3. Кадровий зріз

2.2.4. Фінансовий зріз

2.2.5.Маркетинговий зріз

      2.3.Аналіз ринку, на якому діє підприємство

      2.4.Аналіз зовнішнього середовища

      2.4.1.Аналіз мікросередовища

      2.4.1.1.Аналіз конкурентів

2.4.1.2. Аналіз споживачів (клієнтів)

2.4.1.3. Аналіз постачальників

2.4.2.Аналіз макросередовища. PEST - аналіз

2.4.3.SWOT - аналіз

2.5.Проблеми й можливі напрямки розвитку підприємства

РОЗДІЛ 3. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОСТУ, КОНКУРЕНТНОЇ Й МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАЦІЇ БIОСФЕРА

3.1.Портфельний аналіз

      3.2. Вибір місії й формулювання маркетингових цілей

3.3.Сегментування ринку. Вибір цільових сегментів

3.4.Позиціонування товару підприємства

       3.5.Вибір стратегії роступідприємства

      3.6.Вибір конкурентної стратегії

      3.7.Вибір та обґрунтування функціональної маркетингової стратегії

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 Выводы:

Вiдповiдно до поставленоїмети роботи буловизначено особливості маркетингової стратегії підприємства, яке діє на ринку товарiв для дому на прикладі корпорації Біосфера в Україні.

Виходячи з поставленої мети, у роботі були досягнуті наступні завдання:

- досліджено сутність і роль стратегічного маркетингу в упралвнні формою;

- надано характеристику діяльності корпорації «Біосфера»;

- проаналізовановнутрішнє маркетингове середовище корпорації «Біосфера»;

- проаналізованомікросередовище підприємства корпорації «Біосфера»;

- проаналізованомакросередовище підприємства за допомогою PESTаналізу;

- зробленоSWOTаналіз підприємства;

- проведено портфельний аналіз;

- зроблено сегментування ринку та позиціонування продукції підприємства;

- здійснено та обгрунтовано вибір стратегії зростання;

- здійснено та обгрунтовано вибір конкурентної стратегії;

- виявлено особливості маркетингової стратегії.

Отримані результати можуть бути використані при розробці маркетингової стратегії підприємства, яке діє на ринку товарів для дому,а також у споріднених сферах.

У процесі аналiзубуло ознайомлено з маркетинговою діяльність підприємства, збутовою діяльність, системою маркетингової інформації та організації маркетингових досліджень,комунікаційної політики, контроль маркетингової діяльності.стану   можна зробити такі висновки :

1. Ефективність рекламної діяльності можна підвищити за рахунок удосконалення методичних або організаційних напрямів, розробки всіх елементів фірмового стилю, оптимізації вибору рекламних носіїв.
Фірмовий стиль доцільно доповнити іншими елементами, що передбачає такі дії, як: реєстрація товарного знаку; розробка слогану; підбір фірмового комплекту шрифтів; розробка стандартного фірмового блоку.

2. Стимулювання збуту використовується не в повній мірі фективно. Формуванню привабливого образу фірми в очах громадськості, тобто public relations, також не приділяється належна увага: з традиційних методів PR. Використання Інтернет дозволяє значно доповнити традиційні прийоми і знизити витрати.

  3. Окрім основного рекламоносія - телебачення та додаткових - радіо та розсилки, доцільно було б використати й інші додаткові носії. Цеобумовлюється тим, що значна частина цільової аудиторії охоплюєтьсянедостатньо часто.В умовах складності узгодження рекламного планування та бюджету зкерівництвом, можна використати такі засоби як телефонний маркетинг талереклама в мережі Інтернет.

 4.Проблемою підприємства виступає значна залежність від цін на сировину, а також від цін на енергоресурси. Незважаючи на те, що підприємство вже має сформований асортимент товарів, планується виготовлення та випуск нової продукції;

5. Останнім часом на підприємстві  упроваджується система контролінгу. В її основу покладено концепцію об'єднання системи контролю і планування. При цьому найважливішим є не контроль, а управління маркетинговими процесами, що сприяє запобіганню помилок. Підвищення ефективності маркетингової діяльності може бути найрізноманітнішим і залежати від опрацьованості системи регулювання на підприємстві, загальної системи управління та особливостей діяльності самого підприємства

6. Рекламна дільність невід’ємна складова збуту продукції, тому потребує  управління службою маркетингу – це чітко визначена програма, розроблена на основі прийнятих рішень та стратегічних напрямів розвитку. Управлінням маркетингом (управлінням маркетинговою діяльністю) на підприємстві є широкий комплекс заходів стратегічного й тактичного характеру, спрямованих на ефективне здійснення ринкової діяльності підприємства та досягнення його основної мети – задоволення потреб споживачів товарів і послуг, і отримання на цій основі найбільшого прибутку.

Рекомендації щодо покращення позиціонування компанії на ринку:

1. Рекламному відділу компанії необхідно доносити до аудиторії повідомлення, яке є новими, цікавими, нестандартними (створення нового сегменту ринку десертів торговельною маркою "Бонжур", позиціонування в новій якості звичних продуктів, як-то заява про корисність олії ТМ "Олейна Вітамінна").

2.  Важливо знати поведінкові характеристики та уподобання аудиторії задля ефективного застосування в рекламі цих знань (на прикладі використання елементів фентезі в рекламі від Coca-Cola).

3.При створенні образу, з яким аудиторія повинна себе асоціювати, необхідно бути обережним, адже при невдалому доборі даного образу й надання йому непривабливих характеристик реклама може стати "антирекламою" і відштовхнути аудиторію від товару.

4. Посилити співпрацю журналістів із рекламістами, адже разом вони можуть ефективніше доносити інформаційні та рекламні повідомлення саме тій аудиторії, на яку вони розраховані.

5.  Ефективніше використовувати відділ маркетингу (проводити різного роду дослідження та моніторинг ринку, використовувати отримані дані при плануванні збутової діяльності і втілювати проекти в життя);

6. Доцільно компанії збільшити асортимент ознайомчої рекламу у місцевих ЗМІ (з метою популяризації власного товару та позиціюванні підприємства на ринку як виробника хімічної продукції)Вернулся в раздел работ Скачать работуУвага! З технічних причин завантаження робіт в автоматичному режимі тимчасово відключено. Ви можете оплатити доступ до робіт, перерахувавши гроші на карту Приватбанку. Для уточнення реквізитів звертайтеся до адміністратора

 

 

 

+380501022921 (Telegram/Viber/WhatsApp) або happy7student@gmail.com

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь