ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Маркетинг


Тема: Контрольна робота з маркетингу та реклами
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2024-07-06 10:19:32
Автор:
Обьем: 8
Цена: 70 грн.

Содержание:

Завдання 1.Комунікація – це процес, що розгортається поступово. Заповніть таблицю, в якій покажіть особливості кожного етапу комунікації

Основні етапи комунікації

Етапи комунікації

Цілі та зміст етапу комунікації

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.Певні перешкоди, що заважають контакту комунікатора та реципієнта, називаються комунікаційними бар’єрами. Проаналізуйте, як окремі з них проявляються в соціальних комунікаціях. Як їх можна подолати або запобігти?

Комунікаційні бар’єри

Вид комунікаційного бар’єру

Конкретні прояви його в соціальній комунікації

Шляхи подолання відповідних перешкод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3.Комунікація включає в себе процеси кодування та декодування повідомлення. Вважають, що коди – це знаки (символи), що перекладають ідею на мову, зрозумілу для отримувача. Що може бути використано для кодування конкретного повідомлення? Які знаки (мови, символи) частіше використовуються в міжособових, групових та масових комунікаціях?

Як би Ви декодували такі знаки:

  • у стародавньому живопису Єгипту фараон зображився великим, а всі інші- маленькими –
  • керівник відвідав збори трудового колективу певного відділу, організації –
  • червоний прапор –   
  • шестигранна зірка –
  • відвідування Президентом України вистави в театрі –
  • газета надрукувала фотознімок кандидата в депутати в колі сім’ї –
  • лист, надрукований на фірмовому бланку підприємства –

Завдання 4.Заповніть таблицю, в якій відобразіть особливості окремих етапів виникнення та розвитку системи паблик рілейшнз.

«Основні етапи виникнення та розвитку паблик рілейшнз»

Етапи виникнення і розвитку ПР

Загальна характеристика етапу

Країни поширення

Проблеми, що вирішувались службами ПР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 5.Яким видам діяльності в минулому відповідають сучасні засоби та форми зв’язків з громадськістю?

 

Минуле

Сучасність

Спеціаліст в області технологій створення позитивного образу

 

Забезпечена засобами масової інформації впізнаваність, популярність людини або компанії

 

Анкетування

 

Закріплення власних інтересів чи інтересів третіх осіб (клієнтів) в управлінських рішеннях, що ухвалюються

 

Виступ Президента

 

Повідомлення прес-секретаря Президента країни

 

Іміджева реклама

 

Демонстрація

 

 

Завдання 6.Проведіть порівняльний аналіз паблик рілейшнз та традиційної реклами, паблик рілейшнз та пропаганди на основі запропонованих нижче критеріїв:

 

Параметри порівняння

Традиційна реклама

Пропаганда

Паблик рілейшнз

Мета

 

 

 

Найбільш типові засоби

 

 

 

Завдання ставить

 

 

 

Об’єкт

 

 

 

 

 

 

Завдання 7.

Негативні та позитивні сторони існування власних відділів ПР

Позитивні

Негативні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

піармен, який є частиною організації і щодня виконує спільні з колективом завдання,

найчастіше повільно і непомітно для себе втрачає здатність об'єктивно оцінювати ситуацію.

Штатний піармен, включений до складу команди керівників організації, може виявитися в

цілковитій залежності від начальства і перетворитися на його догідника.

Прагнення повсякчас бути, як кажуть, під рукою (доступність) може закінчитися дискредитацією

ролі і місії штатного піармена в життєдіяльності організації

піармен, який є частиною організації і щодня виконує спільні з колективом завдання,

найчастіше повільно і непомітно для себе втрачає здатність об'єктивно оцінювати ситуацію.

Штатний піармен, включений до складу команди керівників організації, може виявитися в

цілковитій залежності від начальства і перетворитися на його догідника.

Прагнення повсякчас бути, як кажуть, під рукою (доступність) може закінчитися дискредитацією

ролі і місії штатного піармена в життєдіяльності організації

піармен, який є частиною організації і щодня виконує спільні з колективом завдання,

найчастіше повільно і непомітно для себе втрачає здатність об'єктивно оцінювати ситуацію.

Штатний піармен, включений до складу команди керівників організації, може виявитися в

цілковитій залежності від начальства і перетворитися на його догідника.

Прагнення повсякчас бути, як кажуть, під рукою (доступність) може закінчитися дискредитацією

ролі і місії штатного піармена в життєдіяльності організації

піармен, який є частиною організації і щодня виконує спільні з колективом завдання,

найчастіше повільно і непомітно для себе втрачає здатність об'єктивно оцінювати ситуацію.

Штатний піармен, включений до складу команди керівників організації, може виявитися в

цілковитій залежності від начальства і перетворитися на його догідника.

Прагнення повсякчас бути, як кажуть, під рукою (доступність) може закінчитися дискредитацією

ролі і місії штатного піармена в життєдіяльності організації

піармен, який є частиною організації і щодня виконує спільні з колективом завдання,

найчастіше повільно і непомітно для себе втрачає здатність об'єктивно оцінювати ситуацію.

Штатний піармен, включений до складу команди керівників організації, може виявитися в

цілковитій залежності від начальства і перетворитися на його догідника.

Прагнення повсякчас бути, як кажуть, під рукою (доступність) може закінчитися дискредитацією

ролі і місії штатного піармена в життєдіяльності організації

іармен, який є частиною організації і щодня виконує спільні з колективом завдання,

найчастіше повільно і непомітно для себе втрачає здатність об'єктивно оцінювати ситуацію.

Штатний піармен, включений до складу команди керівників організації, може виявитися в

цілковитій залежності від начальства і перетворитися на його догідника.

Прагнення повсякчас бути, як кажуть, під рукою (доступність) може закінчитися дискредитацією

ролі і місії штатного піармена в життєдіяльності організації

піармен, який є частиною організації і щодня виконує спільні з колективом завдання,

найчастіше повільно і непомітно для себе втрачає здатність об'єктивно оцінювати ситуацію.

Штатний піармен, включений до складу команди керівників організації, може виявитися в

цілковитій залежності від начальства і перетворитися на його догідника.

Прагнення повсякчас бути, як кажуть, під рукою (доступність) може закінчитися дискредитацією

ролі і місії штатного піармена в життєдіяльності організації

піармен, який є частиною організації і щодня виконує спільні з колективом завдання,

найчастіше повільно і непомітно для себе втрачає здатність об'єктивно оцінювати ситуацію.

Штатний піармен, включений до складу команди керівників організації, може виявитися в

цілковитій залежності від начальства і перетворитися на його догідника.

Прагнення повсякчас бути, як кажуть, під рукою (доступність) може закінчитися дискредитацією

ролі і місії штатного піармена в життєдіяльності організації

піармен, який є частиною організації і щодня виконує спільні з колективом завдання,

найчастіше повільно і непомітно для себе втрачає здатність об'єктивно оцінювати ситуацію.

Штатний піармен, включений до складу команди керівників організації, може виявитися в

цілковитій залежності від начальства і перетворитися на його догідника.

Прагнення повсякчас бути, як кажуть, під рукою (доступність) може закінчитися дискредитацією

ролі і місії штатного піармена в життєдіяльності організації

піармен, який є частиною організації і щодня виконує спільні з колективом завдання,

найчастіше повільно і непомітно для себе втрачає здатність об'єктивно оцінювати ситуацію.

Штатний піармен, включений до складу команди керівників організації, може виявитися в

цілковитій залежності від начальства і перетворитися на його догідника.

Прагнення повсякчас бути, як кажуть, під рукою (доступність) може закінчитися дискредитацією

ролі і місії штатного піармена в життєдіяльності організації

Завдання 8.У першій частині таблиці перелічені 6 типів зведених даних. Вкажіть у другій частині, які джерела їх можуть містити, у третій – які методи отримання зведеної інформації можуть бути використані працівниками ПР.

Джерела та методи отримання зведених даних

Типи зведених даних

Джерела, що їх містять

Методи отримання

1. Цензові данні

 

 

2.  Відомча статистика

 

 

 

3. Інформація про громадську думку

 

 

4. Зміст публікацій

 

 

5. Інформація про події

 

 

6.  Експертні дні

 

 

 

 

 

Завдання 9. Вчимося знаходити логічні зв’язки

1. Виявлення суттєвих ознак

Мета: методика використовується для дослідження особливостей мислення, здатності диференціації суттєвих ознак предметів чи явищ від не­суттєвих, другорядних. За характером ознак, які виділяються, можна говорити про перевагу того чи іншого стилю мислення: абстрактного чи конкретного.

Тест призначений для обстеження дітей та дорослих. Слова в завданнях підібрані таким чином, щоб досліджуваний про­демонстрував свої здатності вловлювати абстрактне значення тих чи ін­ших понять та відмовитися від легшого, такого, що впадає в очі, проте невірного засобу рішення, при якому замість суттєвих виділяються несуттєві, конкретно ситуаційні ознаки.

Тест

У кожному рядку бланка Ви знайдете одно слово, що стоїть перед дужками, і далі п’ять слів у дужках. Всі слова, які знаходяться у дужках, мають певне відношення до слова, що стоїть перед дужками. Виберіть лише два, які знаходяться в найтиснішому зв’язку зі словом перед дужками.

Список використаних джерелВыводы:


Вернулся в раздел работ Скачать работуУвага! З технічних причин завантаження робіт в автоматичному режимі тимчасово відключено. Ви можете оплатити доступ до робіт, перерахувавши гроші на карту Приватбанку. Для уточнення реквізитів звертайтеся до адміністратора

 

 

 

+380501022921 (Telegram/Viber/WhatsApp) або happy7student@gmail.com

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь