ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Математика


Тема: Економетрика
Тип: Контрольная работа с практической частью
Дата добавления: 2015-11-15 22:22:07
Автор:
Обьем: 27
Цена: 30 грн.

Содержание:

У контрольній роботі викладено повне розвязання двох задач, також додаються файли excel з усіма розрахунками...


Є і виконані інші варіанти....


ВАРІАНТ №8
Задача 1.
По територіям регіону наведені дані за 2013 рік..
Номер регіону
Середньодушовий прожитковий мінімум на день для одного працездатного, руб., 
Середньодобова заробітна плата, руб., 

Потрібно:
Побудувати лінійне рівняння парної регресії від .
Розрахувати лінійний коефіцієнт парної кореляції та середню помилку апроксимації.
Оцінити статистичну значимість параметрів регресії та кореляції за допомогою F_5 Фішера та -критерія Стьюдента.
Виконати прогноз заробітної плати у при прогнозному значенні середнєдушового прожиткового мінімуму , що складає 107% від середнього рівня.
Оцінити точність прогнозу, розрахувавши помилку прогнозу та його довірчий інтервал.
На одному графіку побудувати вихідні дані та теоретичну пряму.
Перевірити розрахунки в MS Excel.

Задача 2. 
По двадцяти підприємствам регіону вивчається залежність виробітку продукції на одного робітника (тис. руб.) від вводу в дію нових основних фондів (% від вартості фонду на кінець року) та від питомої ваги робочих високої кваліфікації в загальній чисельності робітників (%).
Потрібно:
1. Побудувати лінійну модель множинної регресії. Записати стандартизоване рівняння множинної регресії. На основі стандартизованих коефіцієнтів регресії та середніх коефіцієнтів еластичності ранжувати фактори за ступенем їх впливу на результат.
2. Знайти коефіцієнти парної, часткової та множинної кореляції. Проаналізувати їх.
3. Знайти скоректований коефіцєнт множинної детермінації. Порівняти його з нескоректованим (загальним) коефіцієнтом детермінації.
4. З допомогою -критерія Фішера оцінити статистичну надійність рівняння регресії та коефіцієнта детермінації .
5. З допомогою t – критерія Стьюдента оцінити статистичну значимість параметрів чистої регресії.
6. З допомогою часткових -критеріїв Фішера оцінити доцільність включення в рівняння множинної регресії фактору після та фактора після .
7. Скласти рівняння лінійної парної регресії, залишивши лише один значущий фактор.
8. Перевірити обчислення в MS Excel.Выводы:


Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь