ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Медицина, генетика


Тема: Аналіз діагностичних можливостей методів дослідження зорових агнозій
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2013-10-10 13:23:09
Автор:
Обьем: 43
Цена: 70 грн.

Содержание:

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП…………………………………………………………………………………

РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ

ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГНОСТИЧНИХ ЗОРОВИХ

РОЗЛАДІВ……………………………………………………………………………..

 

1.1 Нейропсихологічні синдроми уражень потиличних відділів

Мозку…………………………………………………………………………………..

1.2 Особливості  дослідження порушень зорового гнозису……………………….

1.3 Псевдоагнозії при детермінації………………………………………………….

1.4 Порушення мотиваційного компонента сприйняття…………………………..

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ Й ОПИС

МЕТОДИЧНОГО АПАРАТА ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………..

2.1 Постановка проблеми дослідження…………………………………………….

2.2 Методи, методики, матеріали дослідження…………………………………….

 

РОЗДІЛ 3. ОПИС І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ…………………………….

 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………………….

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 Выводы:

 

     Після виконання завдань поставлених нами на початку курсового дослідження дозволяють зробити наступні висновки:

     Агнозiя (вiд   грецької,   а-      префiкс,   що  означає вiдсутнiсть ознаки,  названої у другiй частинiслова, gnosis- пiзнання)  - порушення процесу пiзнавання предметiв iявищ при збереженостiсвiдомостiiфункцiї  органiв  вiдчуття.  Агнозiї виникають  при  ураженнi певних вiддiлiв кори пiвкуль великогомозку.  Зорова агнозiя  полягає  у  неспроможностiпiзнавати   предмети,  хоча  зорове  сприймання  вiдбувається,хворий може обвести контури зображення. Зорова агнозiя виникає при  ураженнi  потиличної  кори.  Рiзновид  зорової агнозiї-прозопагнозiя,  неможливiсть  пiзнати  обличчя  знайомих.   Дозоровоїагнозiїналежить також просторова агнозiя, яка полягає у порушеннi  здатностi  орiєнтуватись  у  просторi,  зумовленаураженням тiм'яноїкори.
    Зоровi агнозiїможуть бути виявленi за допомогою завдань напiзнавання реальних  предметiв.  У  випадках  менш  вираженогоураження застосовуються так званi сенсибiлiзованi проби.  Це -проби з пiдвищеною чутливiстю, наприклад, пiзнавання зображеньпредметiв,  якi накладенi одне на одне (фiгури Попельрейтера);пiзнавання предметiв за  зображеннями,  на  яких  не  вистачає окремих   деталей;   пiзнавання   зображень   на  "зашумлених"малюнках.Існує і багато інших методик, зокрема і ті які були використані нами в експериментальному дослідженні.

     Нами була поставлена така гіпотеза  – зорова система організована як багатоканальний апарат, що одночасно переробляє різноманітну зорову інформацію, різні «блоки» (канали) які можуть пошкоджуватись ізольовано при сохранній роботі інших «блоків» (каналів). Внаслідок цього можлива поява порушень сприйняття тільки предметів, або осіб, або кольорів, або букв, або просторово-орієнтованих об'єктів.    

     В експериментальному дослідження брали участь 4  здорові людини без порушень ( контрольна група) і 4 з травмами потиличних відділів мозку ( експериментальна група).

     Для дослідження зорового гнозису  ми обрали диференційований підхід до характеру стимульного матеріалу, здатного найбільш імовірно відбивати різні варіанти локалізації уражень потиличних відділів мозку. Самою загальною ознакою "зацікавленості" функціональних структур, орієнтованих на складні форми обробки візуальних стимулів, стають дефекти впізнанняреальних предметів і їхніх зображень.

       Наше дослідження  проходило в п`ять етапів:

1. Виявлення колірної агнозії. Для діагностики колірної агнозії ми використовували спеціальні набори кольорових карток, що дозволяють по інструкції підбирати відтінки до чистих тонів, або класифікувати кольори по відтінках.

2. Виключення або підтвердження лицьової агнозії - впізнання знайомих і незнайомих осіб, для чого використовували комплекти невеликих по розміру портретів видатних і загальновідомих вітчизняних письменників (Т.Г Шевченко, Л. Українка. та інші), а також фотографії невідомих випробуваному осіб, пропоновані йому як еталони для запам'ятовування й подальшого впізнання серед інших зразків.

3. Виключення або підтвердження оптико-просторової агнозії (здатності орієнтуватися в просторі з опорою на зоровий аналізатор) за допомогою проби "сліпих" компасів, на малюнках яких  позначена лише одна частина світу(наприклад, південь) і стрілка, напрямок якої вимагає ідентифікації, дізнавання поверненого або переверненого зображення побутового предмета. Дослідження цієї якості гностичних функцій може починалосяіз пропозиції хворому зорієнтуватися в томуреальному просторі, де він зараз перебуває(намалювати план відділення, розповісти, як з даного кабінету добратися до виходу), прохання вказати, який з видимих предметів перебуває ближче або далі.

4. Пробина впізнаннябукв при їх автономному пред'явленні й прості тексти, що включають букви різних змішаних начертань (по кеглю, нахилу, прописні й рядкові, з мінливою жирністю, із зарубками й без). Невпізнання або змішання цифр, що відбивають ушкодження оптико-гностичного характеру, можуть характеризуватися як один із проявів акалькулії (R48.8), викликаної поразкою потилично-тім'яних відділів лівої півкулі.

5. Роль симультанного фактора в зоровому сприйнятті ми оцінювали за допомогою дізнавання й розуміння змісту сюжетної картини, для чого хворому необхідно встановити значеннєві зв'язки між всіма її компонентами й шляхом розумових операцій вербалізувати  їхній загальний зміст. В нашому випадку, у якості стимульного матеріалу випробуваним пропонуються копії відомих мальовничих робіт вітчизняних авторів.

     Результати отримані нами підтвердили поставлену гіпотезу, тому що можна було спостерігати за наявністю у одних хворих тільки кольорової агнозії, у інших тільки лицьової, в свою чергу ці хворі без проблем впоралися  іншими дослідженнями. Отже, - зорова система організована як багатоканальний апарат, що одночасно переробляє різноманітну зорову інформацію, різні «блоки» (канали) які можуть пошкоджуватись ізольовано при сохранній роботі інших «блоків» (каналів). Внаслідок цього можлива поява порушень сприйняття тільки предметів, або осіб, або кольорів, або букв, або просторово-орієнтованих об'єктів.    

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вернулся в раздел работ Скачать работуУвага! З технічних причин завантаження робіт в автоматичному режимі тимчасово відключено. Ви можете оплатити доступ до робіт, перерахувавши гроші на карту Приватбанку. Для уточнення реквізитів звертайтеся до адміністратора

 

 

 

+380501022921 (Telegram/Viber/WhatsApp) або happy7student@gmail.com

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь