ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Медицина, генетика


Тема: Аптечна технологія ліків (контрольна)
Тип: Контрольная работа с практической частью
Дата добавления: 2013-10-25 20:42:51
Автор:
Обьем: 12
Цена: 50 грн.

Содержание:

 

№ 1 Випишiть рецепт згiдно наказу МОЗ Украiни вiд 19.07.2005 р.№ 360. Опишiть технологiю порошкiв з теоретичним обгрунтуванням, звернувши увагу на спосiб iх прописування, контроль якостi i оформлення до вiдпуску. При використаннi екстракту вкажiть його консистенцiю. Наведiть норми допустимих вiдхилень при розважуваннi даних порошкiв. За наявностi у пропису отруйних, наркотичних,одурманюючих або сильнодiючих субстанцiй перевiрте iх разовi i добовi дози,випишiть паспорт письмового контролю (зворотний i лицьовий боки):

1,7Вiзьми:Екстракту красавки 0,03

     Натрiю гiдрокарбонату

      Фенiлсалiцилату по 0,15

      Змiшай, щоб утворився порошок.

      Дай такi дози числом 12.

      Познач.По 1 порошку 2 рази на день.

 

№ 2 Приготуйте концентрованi розчини для бюретковоi установки, розрахувавши кiлькостi сухоi субстанцii i води двома способами: а) з урахуванням густини розчину, що готуеться; б) за допомогою коефiцiента збiльшення об*ему.Наведiть необхiднi розрахунки з виправлення концентрацii приготованих розчинiв, користуючись формулами змiцнення i розбавлення (iнструкцiя до наказу МОЗ Украiни вiд 0.7.09.1993 р. №197):

2,7.Розин кальцiю хлориду 50 % 3л (концентрацiя одержанного розчину 47,3%; 53,8%).

 

 

№3 Випишiть рецепт згiдно наказу МОЗ Украiни вiд 19.07.205 р. № 360. Опишiть технологiю мiкстур iз застосуванням концентрованих розчинiв з бюретковоi установки* з повним теоретичним обгрунтуванням i необхiдними розрахунками, контроль якостi та оформлення до вiдпуску. За наявностi у пропису отруйних,наркотичних, одурманюючих або сильнодiючих субстанцiй перевiрте iх разовi та добовi дози,випишiть паспорт письмового контролю (зворотний i лицьовий боки):

 3.7. Вiзьми:Розчину кальцiю хлориду 10% 180мл

         Натрiю бромiду 4,0

         Калiю бромiду 3,0

         Сиропу простого 10 мл

          Змiшай.Дай.Познач.По 1 столовiй ложцi 3 рази на день.

*Для виконання завдань 3 i 4 слiд користуватися наступними концентрованими розчинами: амонiю хлориду 20% (1:5), гексаметилентетрамiну 20%(1:5), калiю бромiду 20%(1:5), калiю йодиду 20%(1:5), кальцiю хлориду 50%(1:2),кофеiну бензоату натрiю 10%(1:10), магнiю сульфату 25%(1:4), натрiю бензоату 10%(1:10), натрiю бромiду 20%(1:5), натрiю гiдрокарбонату 5%(1:20), натрiю салiцилату 20%(1:5), хлоралгiдрату 20%(1:5).

 

№4 Випишiть рецепт згiдно наказу МОЗ Украiни вiд 19.07.2005 р. № 360. Опишiть технологiю мiкстур з використанням концентрованих  розчинiв з бюретковоi установки i сухих субстанцiй, концентрати яких вiдсутнi, з теоретичним обгрунтуванням i вiдповiдними розрахунками, контроль якостi та оформлення до вiдпуску. За наявностi у пропису отруйних,наркотичних,одурманюючих або сильнодiючих субстанцiй перевiрте iх разовi та добовi дози, при необхiдностi норму единоразового вiдпуску, випишiть паспорт письмового контролю (зворотний i лицьовий боки):

4.7. Вiзьми:                Глюкози* 10,0

                      Кислоти аскорбiновоi 5,0

                      Натрiю бромiду 6,0

                      Адонiзиду 2 мл

                     Настоянки валерiани

                     Настоянки конвалii по 5 мл

       Води очищеноi 200 мл

       Змiшай. Дай. Познач. По 1 столовiй ложцi 3 рази на день.

 

 

№5 Випишiть рецепт згiдно наказу МОЗ Украiни вiд 19.07.2005 р № 360. Опишiть приготування лiкарських препаратiв за утрудненими прописами i на неводних розчинниках з повним теоретичним обгрунтуванням, контроль якостi i оформлення до вiдпуску,випишiть паспорт письмового контролю (зворотний i лицьовий боки):

5.7 Вiзьми:        Етазолу 1.5

                    Новокаiну 0,5

                    Натрiю цитрату 0,2

                     Глiцерину 50,0

                     Змiшай. Дай. Познач. Для змазування ясен.

 

Ответ

 

№6 (1) Випишiть рецепт згiдно наказу МОЗ Украiни вiд 19.07.2005 р. № 360. Опишiть технологiю водних розчинiв iз застосуванням стандартних фармакопейних рiдин з повним теоретичним обгрунтуванням i необхiдними розрахунками,контроль якостi та оформлення до вiдпуску. За наявностi у пропису сильнодiючих субстанцiй перевiрте iх разовi та добовi дози, випишiть паспорт письмового контролю (зворотний i лицьовий боки):

6.7. Вiзьми:Розчину пергiдролю 6%  150 мл

                      Дай. Познач. Для обробки шкiри.

 

№6 (2) Розрахуйте кiлькiсть стандартних фармакопейних рiдин або етанолу i води для приготування наступних лiкарських препаратiв. При розрахунку спирту i води необхiдно користуватися алкоголеметричними таблицями ДФУ:

6.7. а) розчину пергiдролю 6%  120 мл;

        б) розчину калiю ацетату 9%  155 мл;

        в) розчину амiаку 5%  185 мл;

        г) етанолу 65%  175 мл (з 90%).

№7 Випишiть рецепт згiдно наказу МОЗ Украiни вiд 19.07 2005 р. № 360. Опишiть технологiю розчинiв ВМС i захищених колоiдiв з повним теоретичним обгрунтуванням, контроль якостi i оформлення до вiдпуску. Перевiрте дози сильнодiючих субстанцiй при iх наявностi у пропису, випишiть паспорт письмового контролю (зворотний i лицьовий боки):

7.7. Вiзьми:Розчину кислоти хлористоводневоi 3%  120 мл

                       Пепсину  2,0

                       Змiшай. Дай. Познач. По 1 столовiй ложцi 3 рази на день.

 

 

№8 Випишiть рецепт згiдно наказу МОЗ Украiни вiд 19.07.2005 р. № 360. Опишiть технологiю суспензiй для зовнiшнього i внутрiшнього застосування, враховуючи властивостi лiкарських субстанцiй (гiдрофiльнi, гiдрофобнi, з великою щiльнiстю i т.д) з повним теоретичним обгрунтуванням, контроль якостi i оформлення до вiдпуску. За наявностi у пропису сильнодiючих субстанцiй перевiрте iх разовi i добовi дози, випишiть паспорт письмового контролю (зворотний i лицьовий боки):

8.7. Вiзьми:Кофеiну бензоату натрiю 2,0

                      Камфори 2,5

                      Розчину натрiю бромiду 2%  150 мл

                      Адонiзиду 10 мл

                      Змiшай. Дай. Познач. По 1 столовiй ложцi 3 рази на день.

 

№9 Випишiть рецепт згiдно наказу МОЗ Украiни вiд 19.07.2005 р. № 360. Опишiть технологiю олiйних емульсiй з повним теоретичним обгрунтуванням, використовуючи найбiльш рацiональний в аптечних умовах метод отримання первинноi емульсii, контроль якостi i оформлення до вiдпуску. Як емульгатори пропонуеться використовувати 5% розчин метилцелюлози або твiн-80 (на 10,0 г олii необхiдно взяти 20,0 г 5% розчину метилцелюлози або 2,0 г твiну 80). За наявностi у пропису сильнодiючих субстанцiй перевiрте iх разовi i добовi дози, випишiть паспорт письмового контролю (зворотний i лицьовий боки):

9.7. Вiзьми:Норсульфазолу 1,5

                      Емульсii олiйноi 200,0

                      Камфори 2,0

                      Змiшай. Дай. Познач. По 1 столовiй ложцi 3 рази на день.

 

№10 Випишiть рецепт згiдно наказу МОЗ Украiни вiд 19.07.2005 р. № 360. Опишiть технологiю мiкстур iз застосуванням водних екстрактiв (витягiв) з лiкарськоi рослинноi сировини та з використанням екстрактiв-концентратiв з повним теоретичним обгрунтуванням й необхiдними розрахунками, контроль якостi i оформлення до вiдпуску. Перевiрте дози отруйних, наркотичних, одурманюючих або сильнодiючих субстанцiй та норми единоразового вiдпуску при iх наявностi у рецептi, випишiть паспорт письмового контролю (зворотний i лицьовий боки):

10.7. Вiзьми:Вiдвару листя мучницi 120 мл

                        Дай. Познач. По 1 столовiй ложцi 2 рази на день.

 

ЛітератураВыводы:


Вернулся в раздел работ Скачать работуУвага! З технічних причин завантаження робіт в автоматичному режимі тимчасово відключено. Ви можете оплатити доступ до робіт, перерахувавши гроші на карту Приватбанку. Для уточнення реквізитів звертайтеся до адміністратора

 

 

 

+380501022921 (Telegram/Viber/WhatsApp) або happy7student@gmail.com

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь