ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Международная экономика


Тема: Лізингова діяльність в умовах ринкової трансформації економіки країн Центрально-Східної Європи
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2020-08-04 22:31:58
Автор:
Обьем: 60
Цена: 55 грн.

Содержание:

ВСТУП…………………………………………………………………………

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУ…………………………………………………….…………………

 

1.1.

Історичні передумови виникнення лізингу……………...……

 

1.2.

Сутність міжнародного лізингу………………………………..

 

1.3.

Види міжнародного лізингу……………………………………

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУВ КРАЇНАХЦСЄ…………………………………..……………………………

 

2.1.

Економічна характеристика країн Центрально Східної Європи…………………………………………………………...

 

2.2.

Аналіз міжнародного лізингу в країнах ЦСЄ………………...

 

2.3.

Порівняльний аналіз міжнародного лізингу в Україні і в країнах ЦСЄ…………………………………………………….

 

2.4.

Перспективи зростання застосування міжнародного лізингу країн ЦСЄ……………………………………………………….

ВИСНОВКИ…………………………………………….…………………….

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………..………………..

ДОДАТКИ……………………………………………………………………..

 Выводы:

В умовах глобалізації світової економіки сфера послуг набуває най динамічнішого розвитку та стає одним із впливових чинників, від яких залежить зростання економіки, підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках, покращення добробуту населення. Особливу роль в цьому процесі відіграють окремі види послуг, зокрема послуга міжнародного лізингу. Традиційні форми інвестування, зокрема залучення власних коштів і банківських кредитів, вже не здатні задовольнити потреби в інвестиціях і стримують науково-технічний прогрес. Доказом цього є постійне зростання частки лізингу в загальних інвестиціях розвинених країн.

Втілення стратегії економічного зростання країн ЦСЄ та розвитку їх окремих пріоритетних галузей на засадах міжнародного лізингу можливо лише за умови створення функціонального регуляторного механізму, що включає в себе методи цивільно-правового регулювання, методи економічного регулювання, а також адміністративні методи регулювання лізингової діяльності. Саме система регулювання визначає динаміку, тенденції та напрямки розвитку міжнародного лізингового ринку. Особливе значення мають економічні методи регулювання лізингу, серед яких слід виділити систему оподаткування, яка безпосередньо впливає на економічну доцільність та ефективність використання даного фінансового інструменту.

В результаті даної роботи досягнуті наступні теоретичні, методичні і практичні результати:

  • в результаті аналізу міжнародного ринку лізингових послуг визначені тенденцій і перспективи його розвитку;
  • визначена класифікація видів і форм лізингу за різними класифікаційними ознаками, сформульовані основні функції лізингу;
  • визначено сучасний стан ринку лізингу в країнах ЦСЄ, рівень його інтеграції у світовий ринок лізингових послуг;
<>−−доходи оподатковуються в тій країні, де вони отримані; 

Сьогодні, на ринку лізингових послуг беруть участь багато країн світу, більшість з яких розвивається, у яких лізинг йде пришвидшеним темпом, а сама, в напрямку промислових обладнаннь, транспортного засобу та ін. Збільшення лізингового ринку є об'єктивний фактор при інтернаціоналізації виробництв та фінансової сфери.

Завдяки лізинговому ринку імпортуються обладнання до багатьох країн із недостатніми ресурсами. Лізинг надійніший під час виконання фінансових зобов'язань, в порівнянні з іншими формами інвестицій. Завдяки ньому, не леше полегшується інвестування імпорту промислових обладнаннь, але і є можливість забезпечення передачі технології із промислових розвинених країн у ті, що тільки розвиваються.

Враховуючи те, що завдяки лізингу відбувається активізація інвестиційних процесів, зростання обсягів виробництва, розвиток здорової конкуренції, його також всіляко підтримують Світовий Банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Комісія Євросоюзу, Європейська економічна комісія та інші міжнародні структури.

Надання кредитів (позик) - це банківська операція, тому вона може здійснюватися лише банком або іншою кредитною установою, при наявності ліцензії на здійснення банківських операцій.

Лізингова компанія, як і будь-яке інше підприємство, купує обладнання за рахунок залучених кредитів або за рахунок власних засобів. При придбанні обладнання за рахунок кредиту джерелом відшкодування позикових коштів кредиторові виступають амортизаційні відрахування і прибуток. При цьому підприємство має право на певні пільги з оподаткування прибутку у зв'язку з понесеними на капітальні вкладення витратами, а лізингова компанія таких пільг немає.

Неотримання лізинговими компаніями пільг з оподаткування прибутку означає, що лізинг стає менш ефективним у порівнянні з придбанням обладнання за рахунок кредитних коштів. Слід передбачити пільги на зменшення оподатковуваного прибутку на величину капітальних витрат не лише підприємствам, які здійснюють розвиток власної виробничої бази, а й лізинговим компаніям.

  • усувається подвійне оподаткування; 
  • забезпечується зниження корпоративного податку і податкових пільг;
  • зближуються умови і способи надання податкових пільг, уніфікуються ставки оподаткування, вводяться єдині принципи обчислення оподатковуваної бази;
  • усувається дискримінація по відношенню до капіталів з ??країн-партнерів.


Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь