ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Менеджмент


Тема: Рушійні сили та способи подолання конфліктів в сучасних організаціях
Тип: Реферат
Дата добавления: 2015-05-09 18:35:13
Автор:
Обьем: 13
Цена: 15 грн.

Содержание:

Вступ

 

  Відомо, що організація – це складна система з великою кількістю взаємозв’язків і соціальною взаємодією. Існування і розвиток кожної організації пов’язане з постійним виникненням і розв’язанням протиріч як в середині організації, так і за її межами, які, як правило, переростають у конфлікти. Конфлікти неминучі у будь-якій соціальній структурі, оскільки вони будують нові етапи взаємовідносин в організації та є необхідною умовою суспільного розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню сутності, причин та шляхів вирішення конфліктів в організації  присвячені роботи видатних зарубіжних вчених як:  Мейо Е., Дарендорф Р., Зіммель Г., Вебер М., Парето В., Маркс К., Дж. Фон Нейман, Моргенштерн О., а також відомих вітчизняних вчених-економістів:  Баюра Д.О.,Базилевич В.Д., Грішнова О.А., Шегда А.В., Мостенська Т.Л., Сапун Л.В., Сергієнко Т.І., Євтушевський В. А., Сівчук І., Криса О.Й., Гарматюк О.А.

Метою статті є визначення основних причин виникнення конфліктів, що впливають на  діяльність сучасних організацій та способів їх подолання з метою попередження негативних наслідків.

Актуальність і значущість досліджуваної теми пояснюється тим, що дедалі частіше більшість працівників мають особисті або пов'язані з роботою проблеми, що часто переростають в конфлікти, які можуть вплинути на функціонування організації. Для досягнення ефективної праці важливим аспектом у взаємодії з персоналом виступає уміння управляти конфліктами та попереджати їх на підприємстві.Выводы:

При врегулюванні конфліктів необхідно враховувати, по-перше, самий механізм формування конфліктної ситуації, по-друге, визначення всіх складових діяльності, спрямованої як на усунення конфліктоутворюючих факторів, так і вироблення системи активної протидії конфліктним ситуаціям. Зокрема, управління конфліктами повинно ґрунтуватись на вивченні необхідної інформації, виходячи із класифікації конфліктів, аналізу динаміки та їх інтенсивності, стадій і фаз розвитку. На цьому має бути побудована схема дій щодо попередження, управління та врегулювання конфліктів. Велике значення має визначення правильних шляхів вирішення, підходів та методів прийняття рішень у конфліктній взаємодії, а також проведення переговорів та забезпечення необхідного посередництва.

Колективи, що не здатні і не готові до вирішення проблем пов’язаних з вирішенням конфліктів, не в змозі продуктивно та ефективно функціонувати. Слабкий соціально – психологійчний клімат, не стійка корпоративна культура не здатні протистояти соціально-негативним наслідкам конфліктам. Тому для успішної діяльності потрібно створювати позитивний клімат в колективі, який би послаблював деструктивний конфліктний стан серед працівників.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь