ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Микроэкономика


Тема: 175 Сімейні доходи. Економічне становище народу
Тип: Реферат
Дата добавления: 2013-11-07 01:58:00
Автор:
Обьем: 15
Цена: 15 грн.

Содержание:
Зміст
Вступ

Розділ 1. Стратегія подолання бідності

Розділ 2. Прожитковий мінімум

Розділ 3. Сімейні доходи. Мінімальний і оптимальний

споживчийбюджет

Висновки               

Розділ 2. Прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум   -це  вартісна  величина  достатнього  длязабезпечення   нормального   функціонування   організму    людини,збереження його здоров'я набору продуктів харчування,  а також мінімального набору непродовольчихтоварів  та мінімальногонабору послуг ,  необхідних  для  задоволенняосновних соціальних і культурних потреб особистості.  Таке визначення       дає     Закон України від 15.07.99 р. № 966-XIV«Про прожитковий мінімум».
 Для оцінки рівня життя в регіоні,  розроблення та  реалізації регіональних  соціальних програм,  визначення права на призначення соціальної допомоги, що фінансується за рахунок місцевих бюджетів, органами    місцевого    самоврядування    може    затверджуватися регіональний прожитковий  мінімум,  не  нижчий  від  установленоговідповідно до  Закону.

Прожитковий мінімум на 2014 рік в Україні встановлений Закoнoм "Про Державний бюджет на 2014 рік" за поданням Мініфіну України.  Помісячні дані на 2014 рік занесено в таблицю:

Список використаної  літературиВыводы:

Висновки

На мою думку,  Верховна Рада України, Уряд України і Президент України повинні зробити максимальні зусилля для того, щоб відбулося істотне    поліпшення   матеріального   становища більшості населення та всього комплексу соціальних показників,  що характеризують якість життя людей.
Бідність не  можна  подолати лише шляхом підтримки нужденних.Потрібні комплексні підходи,  орієнтовані як на бідні,  так  і  навідносно забезпечені верстви населення.
Необхідною       передумовою      подолання  бідності   є   створенняпрацездатним верствам населення умов для самостійного  розв'язанняпроблем  підвищення  власного  добробуту,  що  можливо лише в разізабезпечення  продуктивної  зайнятості,  збалансування  попиту   іпропозиції на ринку праці, запобігання безробіттю.

Метою третього етапу Стратегії подолання бідності визначено зростання сукупного попиту  наробочу  силу  та забезпечення кількісної і якісної збалансованостіробочих місць та робочої сили.
Окремим стратегічним   напрямом   подолання  бідності    єзапровадження страхових принципів соціального захисту працівників,що убереже їх від ризику потрапити до категорії бідних.
Одним із основних напрямів подолання бідності є  реформуваннясистеми   соціального   захисту   населення   шляхом  поглибленняадресності  державної  соціальної  допомоги,   реалізація  ЗаконуУкраїни  "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"(  1768-14  ).  Окремі  пільги  населенню  має  бути  замінено  насоціальні послуги.
Пріоритетним має стати розвиток мережі нестаціонарних установрізних типів,  що надають соціальні послуги  (центри   комплексногосоціального  обслуговування,  спеціалізовані відділення соціальноїдопомоги вдома тощо).  З цією метою на першому  і  другому  етапахреалізації    Стратегії    розвиватиметься   система   соціальногообслуговування непрацездатних громадян з  активним  залученням  доцього процесу громадських організацій, використанням волонтерськоїпраці;  здійснюватиметься  перехід  від  бюджетного   фінансуваннявідповідних  державних  установ  до  програмного  фінансування  наконкурсних засадах громадських організацій,  які надаватимуть такіпослуги.   Має   бути   здійснено   передачу   органам   місцевогосамоврядування  повноважень  щодо  планування,   фінансування   таорганізації надання соціальних послуг.
На третьому  етапі потрібно перейти до єдиної централізованоїта  максимально  спрощеної  системи   соціального   обслуговуваннянаселення    за    всіма    державними   соціальними   програмами,використовуючи для цього  високопродуктивні  новітні  інформаційнітехнології.
В даний час державна підтримка найбільш соціально незахищених верств населення здійснюється  через систему пільг, зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг.

Такі пільги на неповну оплату вартості       житлово-комунальних послуг передбачені цілою низкою законів України, таких як Закони України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”,“Про пожежну безпеку”, “Про міліцію”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” тощо.

Крім того, для найбільш нужденних діє в Україні Програма житлових субсидій.

Програма житлових субсидій  має адресний характер - вона надається за особистим зверненням уповноваженого власника чи наймача житла конкретній сім'ї. Критерієм надання допомоги є рівень сімейних доходів. Якщо визначений Кабінетом Міністрів України відсоток сукупного сімейного доходу є недостатнім для оплати житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та палива, сім'я має право на допомогу у вигляді житлової субсидії. Субсидія призначається в межах норм володіння чи користування загальною площею житла та нормативів користування комунальними послугами, які визначаються Урядом та місцевими органами виконавчої влади.

Субсидія призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах норм споживання з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу. При цьому норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюються виходячи з 21 кв. метра на наймача і кожного прописаного у житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв. метра на всіх тут прописаних, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, - на загальну площу незалежно від розміру квартири.

За останні декілька років досягнуто значних   результатів   у   піднесенні   добробутугромадян.  Уперше  питомі  споживчі витрати домашніх господарств урозрахунку на одну особу перевищили прожитковий мінімум  Реальний наявний дохід  домашніх  господарств  підвищився  на20,1  відсотка  у тому числі дохідвід державних грошових соціальних трансфертів -  у  1,5  раза,  щосвідчить    про   істотне   поліпшення   матеріального   становищамалозахищених верств населення - пенсіонерів,  інвалідів,  сімей здітьми.   Реальна   заробітна  плата  працівників  збільшилася  
Отже, можна зробити висновок, що з часом сім’ям українців держава допоможе  досягнути гідного рівня життя.

Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь