ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Микроэкономика


Тема: 177 Курсова.Особливості інфляції в Україні та її державне регулювання.Діаграма, графік,таблиця
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2013-11-07 21:53:35
Автор:
Обьем: 25
Цена: 35 грн.

Содержание:

ЗМІСТ

 

Вступ

1. Сутність та ознаки інфляції

    1.1  Сутність інфляції

    1.2.  Причини інфляції

    1.3   Особливості кризи в Україні

2. Антиiнфляцiйна полiтика держави, методи боротьби з інфляцією

    2.1 Методи антиiнфляцiйного оподаткування

    2.2 Скорочення податкiв у свiтлi“концепцiї пропозицiї

    2.3 Регулювання цiн в умовах iнфляцiйноiнестабiльностi

3. Антиiнфляцiйна полiтика України

Висновок

Список літератури

Додаток № 1

Додаток № 2

 

Вступ

Iнфляції та економічних криз не уникла жодна країна. Навіть найважчі кризи закінчувалися, як правило, оновленням економіки і її підйомом. Тому більшість дослідників розглядатюь кризи як переломний момент в науково-технічному, соціальному, політичному і економічному розвиткові. Історичні ситуації не повторюються однозначно, і тому навіть власний досвід потребує переосмислення в умовах сьогодення. Методи, що допомогли іншим країнам вийти із кризи і подолати інфляцію, мабуть, повинні по іншому використовуватися стосовно до конкретної ситуації.

Iнфляцiя властива бiльшостiекономiчно розвинутих країн свiту iє основною проблемою в тих країнах, що розвиваються.

Чим би не була спровокована iнфляцiя, вона знецiнює доходи бюджету й супроводжується його дефiцитом. Крiм бюджетного дефiциту iнфляцiя обов’язково супроводжується нерiвномiрним зростанням цiн й як наслідокпорушенням господарчих зв’язкiв, гонкою цiн мiж окремими галузями економiки й хвильоподiбним поширенням зростання цiн по районах держави й галузях.

У станi  iнфляцiйної нестабiльностiорiєнтацiя лише на регулювання з боку спiввiдношення “попит-пропозицiя” може призвести до затяжних криз з повiльним перiодом стабiлiзацiiiоздоровлення економiки. Незважаючи  на дiю ринкових законiв, держава не вiдмовляється вiд впливу на цiни, суттево посилюючи його в кризовiдля нацiональної економiки перiоди.

Вихiд з кризового стану для економiки будь-якої країни  мiстить два основних елементи. По-перше, приборкання iнфляцiї та, по-друге, припинення падiння виробництва. Однак ключовим моментом є саме вирiшення питання iнфляцiї, оскiльки це – найважливiша умова для поновлення iнвестицiйної активностi, що, в свою чергу, має забезпечити вiдродження виробництва.

Мiж оподаткуванням та встановленням державного контролю за цiнами iснує функцiональний взаємозв’язок iцим користуються уряди, коли ставлять собiза мету припинити зростання внутрiшнiх цiн та поставити у невигiдне становище тих господарюючих суб’єктiв, якiпланують пiдняти цiну на продукцiю. Адже державний контроль над цiнами грає надзвичайно важливу роль, особливо в умовах кризи економiки iвиходу з нього.

Слiд додати, що iнфляцiя – це не лише свiдоцтво слабкостiекономiки, а й свiдоцтво слабкостiдержавної влади.Выводы:

Висновки

Введення в  дію  механізму  таргетування  інфляції  зумовить стабільність  споживчих  цін,  при  цьому  незначне  їх  зростання пояснюватиметься немонетарним характером. Таргетування (від англ. target – ціль) – встановлення цільових кількісних параметрів, що їх визначають і дотримуються у своїй політиці центральні банки. Хоча таргетування грошової маси  обмежує грошову емісію(тобто друкування грошей), а отже, служить засобом стримування інфляції, але, нажаль, воно не усуває причин інфляції.

Прогнозується  у  рішенні Уряду про довготермінову перспективу поступове зменшення  темпів інфляції   з  приведенням  їх  у відповідність з вимогами Європейського Союзу.
На сьогоднішній день вже є деякі успіхи у цьому напрямкуІндекс цін виробників промислової продукції у січні-липні становив 106,3% (у відповідному періоді попереднього року - 106,6%).

Поступові дії щодо лібералізації    економіки,    роздержавлення    та   приватизації,послідовнаантиінфляційна політика  в  останні  роки  надали   змогу  знизити  інфляцію   до   рівня,   який   не    перешкоджає зростанню економічної активностіВисокі темпи  економічного  зростання  в   умовах   створенняінвестиційної моделі розвитку економіки України будутьзапорукою стабільності наповнення бюджету.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь