ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Микроэкономика


Тема: Еластичність попиту та пропозиції і її практичне використання в ринковій економіці
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2012-10-04 20:36:08
Автор:
Обьем: 38
Цена: 35 грн.

Содержание:

 

Вступ

1. Теоретичні аспекти Еластичності попиту і пропозиції

1.1. Поняття еластичності. Еластичність попиту за ціною. Фактори, які впливають на еластичність.

1.2. Еластичність попиту за доходом

1.3. Перехресна еластичність попиту

1.4. Еластичність пропозиції

3.5. Практичне застосування еластичності в економічному аналізі .

2. Попит та пропозиція: їх  структура та  динаміка в Україні

2.1. Споживчий ринок. Його склад  і характеристика найважливіших елементів

2.2. Особливості формування пропозиції на споживчому ринку

2.3. Роль і місце попиту і пропозиції в системі макроекономічного регулювання в Україні

3. Практичне використання еластичності попиту та пропозиції в ринковій економіці

Висновки

Список використаної літературиВыводы:

 

Часто перевиробництво призводить до того, що деякі країни вдаються до демпінгу - іншими словами, намагаються продати свої надлишки на світовому ринку за низькими цінами і одночасно захищають своє власне сільське господарство за допомогою високого мита. Регулювання за допомогою цін використовується урядами багатьох країн і в ряді інших випадків. Наприклад, контроль за рентними платежами і закон про лихварство, що визначає максимальну норму відсотка для боржників. У широких масштабах граничні ціни, або загальний контроль за цінами, застосовуються для обмеження інфляційних процесів в економіці. До контролю за цінами вдаються держави в період ведення війни тощо.

Однак граничні та мінімальні ціни позбавляють механізм вільного ринку взаемодії попиту і пропозиції, тобто здатності встановлювати відповідність між рішеннями виробників про поставки і рішеннями покупців про попит. Ціни, що вільно встановлюються, автоматично нормують продукт для покупців; регульовані ціни цього не роблять. Відповідно урядові випадає брати на себе розв'язання проблеми нормування, породженого встановленням граничних цін, а також проблем закупівлі або знищення надлишків, які виникають внаслідок введения мінімальних цін.

Державне регулювання цін оцінюється по-різному. Очікувані вигоди від введення регульованих цін як для споживачів так і для виробників слід співставити з втратами, що виникають через появу дефіциту і товарних надлишків.

Пропозиція — це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути туди доставлена.

Закон пропозиції – обсяг пропозиції зростає при зростанні ціни, і навпаки, обсяг пропозиції спадає при зменшенні ціни.

На пропозицію впливають такі фактори, ціни на ресурси, технологія, податки і дотації, ціни на інші товари, чекання, число продавців, витрати виробництва та інші.

Еластичність — це міра чутливості однієї змінної щодо іншої. Точніше, це числовий показник процентних змін, що відбуваються в одній величині в разі зміни на 1% іншої величини.

Еластичність пропозиції дорівнює відношенню відсотка зміни величини пропозиції до відсотка зміни ціни.

Цінова еластичність пропозиція, показує ступінь реагування величини пропозиції на одновідсоткову зміну ціни і визначається як відношення відносної зміни величини пропозиції до відносної зміни в ціні.

Є декілька видів еластичності пропозиції: пропозиція  еластична за ціною, пропозиція одиничної еластичності за ціною, пропозиція нееластична за ціною, стала еластична пропозиція, безмежна еластична пропозиція, одинична еластичність.

На цінову еластичність пропозиції впливає низка факторів, а саме час, вартість розширення виробництва, можливості і вартість зберігання товару, взаємозамінювані ресурси у виробництві та інші.

Основний визначник еластичності пропозиції за ціною є час, який поділяється на найкоротший ринковий період, короткостроковий період, довгостроковий період.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь