ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Налоги, налоговая система


Тема: Митна справа.Закони,органи з митного контролю.№98
Тип: Реферат
Дата добавления: 2013-09-12 22:21:29
Автор:
Обьем: 12
Цена: 15 грн.

Содержание:

Вступ
Розділ 1. Митна справа - складова зовнішньополітичної
і зовнішньоекономічної діяльності України
Розділ 2. Законодавство України з питань митної справи
Розділ 3. Органи, які здійснюють митну справу в Україні
Розділ 4. Здійснення митного контролю
Висновок
Список використаної літератури
Витяг із контрольної
Розділ 1. Митна справа - складова зовнішньополітичної і
зовнішньоекономічної діяльності України
Порядок переміщення через митний кордон України товарів і
транспортних засобів, митне регулювання, пов'язане з встановленням
та справлянням податків і зборів, процедури митного контролю та
оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил,
спрямовані на реалізацію митної політики України, становлять митну
справу
Митна справа є складовою зовнішньополітичної і
зовнішньоекономічної діяльності України. У митній справі Україна
додержується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації
та кодування товарів, єдиної форми декларування експорту та
імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм і
стандартів
Засади митної справи, у тому числі розміри податків і зборів
та умови митного обкладення, спеціальні митні зони і митні режими
на території України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзит
яких через територію України забороняється, визначаються виключно законами України та Митним кодексом України( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 38-39, ст.288 )
Розділ 2. Законодавство України з питань митної справи
Законодавство України з питань митної справи складається з
Конституції України ( 254к/96-ВР ), Митного кодексу, законів України
та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, виданих
на основі та на виконання Конституції України, Митного кодексу та
законів України
Якщо міжнародним договором України, укладеним в установленому
законом порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені
цим Кодексом, то застосовуються правила міжнародного договору
Практика застосування чинного митного законодавства засвідчує, що норми цієї галузі мають дві групи цілей (функцій)
1. Економічні. До них належать фіскальні, тобто ті, які доповнюють прибуткову частину бюджету країни, та регулятивні. Свій регулюючий вплив на економіку митний механізм виявляє митними тарифами (методами непрямого керівництва), а також заборонами, обмеженнями, ліцензуванням, квотуванням експорту та імпорту (методами прямого адміністративного керівництва). Зазначене регулювання покликано: — стимулювати розвиток національної економіки; — захищати український ринок; — заохочувати іноземні інвестиції; — забезпечити виконання зобов'язань перед іншими державами, міжнародними союзами, а також сприяти досягненню іншої мети з питань політичної та економічної стабілізації України
2. Захисні, тобто ті, які забезпечують економічну, санітарну безпеку країни, захист суспільного порядку, здоров'я населення, культурних цінностей. Названим цілям служать усі компоненти
Розділ 3. Органи, які здійснюють митну справу в Україні
Митна служба України - це єдина загальнодержавна система, яка
складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і
організацій
Митними органами є спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади в галузі митної справи, регіональні митниці,
митниці
Безпосереднє керівництво митною справою покладається на
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи - Державний митний комітет України
Кабінет Міністрів України організовує та забезпечує
здійснення митної справи відповідно до Митного кодексу та інших
законів України, а також міжнародних
Розділ 4. Здійснення митного контролю
Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби,
що переміщуються через митний кордон України
Митний контроль передбачає проведення митними органами
мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання
законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур
та порядок їх застосування визначаються відповідно до Митного кодексу, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних
договорів України, укладених в установленому законом порядку
Митний контроль товарів, транспортних засобів перевізників у
пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється
цілодобово відповідно до типових технологічних схем пропуску через
державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та
повітряних транспортних засобів перевізників, що затверджуються
Кабінетом Міністрів України
Форми митного контролю
Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами
митних органів шляхом:
1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;
2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і
транспортних засобів, особистогоВыводы:

Отже, мито - це непрямий податок, який стягується з товарів (інших предметів), які переміщуються через митний кордон України, тобто ввозяться, вивозяться чи прямують транзитом.
Митна політика являє собою певний комплекс заходів, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування митних кордонів та забезпечення захисту національних інтересів та національної безпеки держави у зовнішньоекономічній сфері.
Поняття національних інтересів та національної безпеки в даному випадку виступає тією головною категорією, за якою можливе визначення ефективності та актуальності державного впливу на сферу зовнішньоекономічних відносин. Засоби державного впливу на зовнішньоекономічні відносини застосовуються щодо правових відносин, що виникають при переміщенні товарів, інших предметів та транспортних засобів через митний кордон України. Такий спосіб реалізації митної політики засновано на критерії територіальної юрисдикції, до складу якої входять права держави обкладати податками будь–яку особу чи підприємство, що знаходяться на його території та вимагати від них виконання вимог правових норм цієї держави.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь